Документ 1351-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.04.2019, підстава - 260-2019-п


|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 22) барію фотометричним   | 34,23|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 23) хрому фотометричним   | 33,59|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 24) миш'яку фотометричним  | 40,89|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 25) марганцю фотометричним  | 40,74|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 26) спиртів пропілового,   | 35,83|за дослідження   |
|  |   ізопропілового, бутилово-|    |одного показника  |
|  |   го, ізобутилового,    |    |          |
|  |   метилового і етилового, |    |          |
|  |   етилацетату, бутилацета- |    |          |
|  |   ту, ацетону, гексану,  |    |          |
|  |   гептану і бензину методом|    |          |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 27) хлористого вінілу    | 58,72|за одне дослідження|
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 28) дихлоретану, метиленхло- | 44,1 |за дослідження   |
|  |   риду, чотирихлористого  |    |одного показника  |
|  |   вуглецю методом газоріди-|    |          |
|  |   нної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 29) диметилтерефталату    | 39,69|за одне дослідження|
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 30) епіхлоргідрину методом  | 44,7 |    -"-    |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 31) етилендіаміну, діетилен- | 43,43|за дослідження   |
|  |   триаміну, триетилентет- |    |одного показника  |
|  |   раміну і тетраетиленпен- |    |          |
|  |   таміну методом тонкоша- |    |          |
|  |   рової хроматографії   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|208.|Визначення в повітряному    |    |          |
|  |модельному середовищі вмісту: |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) спиртів метилового,    | 50,05|за одне дослідження|
|  |   етилового, пропілового,  |    |          |
|  |   ізопропілового, бутилово- |    |          |
|  |   го, ізобутилового та   |    |          |
|  |   вторбутилового методом  |    |          |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) спирту метилового     | 51,63|    -"-    |
|  |   фотометричним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) бензину методом газорідин-| 55,33|    -"-    |
|  |   ної хроматографії     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 4) епіхлоргідрину фотометрич-| 50,52|    -"-    |
|  |   ним методом        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 5) епіхлоргідрину методом  | 55,46|    -"-    |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 6) фенолу фотометричним   | 48,33|    -"-    |
|  |   методом          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 7) фенолу методом газорідин- | 53,17|    -"-    |
|  |   ної хроматографії     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 8) формальдегіду фотометрич- | 36,72|    -"-    |
|  |   ним методом        |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 9) формальдегіду методом   | 53,93|    -"-    |
|  |   газорідинної хроматографії|    |          |
|  |                |    |          |
|  | 10) ацетону фотометричним  | 49,01|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 11) ацетону методом газоріди-| 52,79|    -"-    |
|  |   нної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 12) етиленгліколю фотометрич-| 44,31|    -"-    |
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 13) етиленгліколю методом  | 51,9 |    -"-    |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 14) метилметакрилату,    | 45,66|за дослідження   |
|  |   метилакрилату, бутилакре-|    |одного показника  |
|  |   лату і бутилметакрилату |    |          |
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 15) метилметакрилату,    | 50,1 |    -"-    |
|  |   метилакрилату, бутилакре-|    |          |
|  |   лату і бутилметакрилату |    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 16) акрилонітрилу методом  | 50,77|за одне дослідження|
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 17) циклогексанолу і     | 50,37|за дослідження   |
|  |   циклогексанону методом  |    |одного показника  |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 18) гексану і гептану    | 53,16|за дослідження   |
|  |   методом газорідинної   |    |одного показника  |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 19) капролактаму методом   | 51,64|за одне дослідження|
|  |   тонкошарової хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 20) стиролу методом газоріди-| 54,72|    -"-    |
|  |   нної хроматографії    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 21) стиролу фотометричним  | 50,61|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 22) діоктилфталату, дибутил- | 50,02|за дослідження   |
|  |   фталату і диметилфталату |    |одного показника  |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 23) малеїнового ангідриду  | 51,15|    -"-    |
|  |   і фталевого ангідриду  |    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 24) етилацетату, бутилацетату| 52,61|    -"-    |
|  |   і вінілацетату методом  |    |          |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 25) вінілацетату фотометрич- | 45,7 |за одне дослідження|
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 26) толуїлендіізоціанату   | 52,93|    -"-    |
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 27) бензолу, ентеробензолу, | 53,2 |за дослідження   |
|  |   толуолу і ксилолу методом|    |одного показника  |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 28) сполук цинку фотометрич- | 57,76|за одне дослідження|
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 29) сполук свинцю фотометрич-| 41,37|    -"-    |
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 30) аміаку фотометричним   | 41,37|    -"-    |
|  |   методом         |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 31) хлористого водню     | 38,82|    -"-    |
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 32) сполук хрому фотометрич- | 45,16|    -"-    |
|  |   ним методом       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 33) хлористого вінілу    | 63,26|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 34) дихлоретану, метиленхло- | 53,4 |за дослідження   |
|  |   риду, хлороформу і    |    |одного показника  |
|  |   чотирихлористого вуглецю |    |          |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 35) ацетальдегіду методом  | 55,11|за одне дослідження|
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 36) гексаметилендіаміну   | 40,26|    -"-    |
|  |   фотометричним методом  |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 37) диметилформаміду методом | 53,57|    -"-    |
|  |   газорідинної хроматогра- |    |          |
|  |   фії           |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 38) насичених вуглеводнів  | 59,23|за одне дослідження|
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 39) диметилтерефталату    | 56,18|    -"-    |
|  |   методом газорідинної   |    |          |
|  |   хроматографії      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 40) метилетилкетону фотомет- | 37,29|    -"-    |
|  |   ричним методом      |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|          Токсикологічні дослідження          |
|----------------------------------------------------------------|
|209.|Визначення середньосмертельної |1181,3 |    -"-    |
|  |дози (LD50) хімічних речовин  |    |          |
|  |на одному виді лабораторних  |    |          |
|  |тварин (самцях і самках)    |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|210.|Визначення середньосмертельної |1321,54|    -"-    |
|  |концентрації хімічних речовин |    |          |
|  |(LS50) на одному виді лабора- |    |          |
|  |торних тварин         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|211.|Визначення сенсибілізувальної |1676,59|    -"-    |
|  |дії хімічних речовин на    |    |          |
|  |лабораторних тваринах     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|212.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 430,49|    -"-    |
|  |ної дії хімічних речовин на  |    |          |
|  |лабораторних тваринах     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|213.|Визначення подразнювальної дії | 379,97|    -"-    |
|  |хімічних речовин на слизові  |    |          |
|  |оболонки (очей і ротової    |    |          |
|  |порожнини) на одному виді   |    |          |
|  |лабораторних тварин      |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|214.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 93,01|    -"-    |
|  |ної дії косметичної продукції |    |          |
|  |та товарів побутової хімії за |    |          |
|  |допомогою "клаптикового" тесту |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|215.|Визначення здатності хімічних |1681,68|    -"-    |
|  |речовин до кумуляції на    |    |          |
|  |лабораторних тваринах     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|216.|Визначення шкірно-резорбтивної | 631,4 |    -"-    |
|  |дії хімічних речовин на    |    |          |
|  |лабораторних тваринах     |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|        Фізичні та радіологічні показники        |
|----------------------------------------------------------------|
|217.|Визначення еквівалентних    | 63,43|за дослідження   |
|  |рівнів звуку (шумове навантаже-|    |одного показника  |
|  |ння), інфразвуку і ультразвуку |    |          |
|  |за технологічний цикл     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|218.|Визначення еквівалентного   | 100,38|за дослідження   |
|  |та максимального рівнів звуку, |    |одного показника  |
|  |ультразвуку та інфразвуку   |    |          |
|  |(шумове навантаження за робочу |    |          |
|  |зміну та на територію,     |    |          |
|  |безпосередньо прилеглу до   |    |          |
|  |житлових будинків, лікарень,  |    |          |
|  |санаторіїв тощо) непостійних  |    |          |
|  |та імпульсних шумів      |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|219.|Визначення рівня шумового   | 517,4 |за одне дослідження|
|  |навантаження джерел підприємств|    |          |
|  |на селитебну територію     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|220.|Визначення шумових характерис- |  118|    -"-    |
|  |тик джерела шуму (шумова    |    |          |
|  |потужність)          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|221.|Визначення еквівалентного   | 73,93|    -"-    |
|  |рівня ультразвуку (навантажен- |    |          |
|  |ня) та звукового тиску     |    |          |
|  |ультразвуку в октавних смугах |    |          |
|  |частот             |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|222.|Визначення еквівалентного та  | 127,14|    -"-    |
|  |максимального рівнів інфразвуку|    |          |
|  |(навантаження) та звукового  |    |          |
|  |тиску інфразвуку в октавних  |    |          |
|  |смугах частот         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|223.|Визначення рівня:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) загальної вібрації або  | 71,81|за дослідження   |
|  |   локальної вібрації    |    |одного показника  |
|  |   (корегувальні еквівалентні|    |          |
|  |   рівні)          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) напруженості електромаг- | 81,71|    -"-    |
|  |   нітного випромінювання,  |    |          |
|  |   щільності потоку енергії |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) електромагнітного поля  | 24,64|    -"-    |
|  |   промислової частоти,   |    |          |
|  |   постійного магнітного   |    |          |
|  |   поля або електростатичного|    |          |
|  |   поля (напруженість)    |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|224.|Визначення дози лазерного   | 186,76|за одне дослідження|
|  |випромінювання         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|225.|Визначення рівня інфрачервоного| 21,79|за дослідження   |
|  |або ультрафіолетового     |    |одного показника  |
|  |випромінювання         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|226.|Визначення швидкості руху   | 13,62|за дослідження   |
|  |повітря, вологості повітря або |    |одного показника  |
|  |температури повітря в житлових |    |          |
|  |та виробничих приміщеннях   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|227.|Визначення рівня освітленості, | 13,62|    -"-    |
|  |яскравості або блискучості   |    |          |
|  |поверхні            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|228.|Проведення досліджень     | 21,79|за одне дослідження|
|  |аероіонізації повітря     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|229.|Складання санітарного паспорта | 675,27|за один документ  |
|  |на радіотехнічний об'єкт    |    |          |
|  |(передавач та антена)     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|230.|Визначення радіаційної     | 179,27|    -"-    |
|  |ситуації, підготовка та    |    |          |
|  |обґрунтування протирадіаційних |    |          |
|  |заходів на радіаційно     |    |          |
|  |небезпечному об'єкті      |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|231.|Визначення радіонуклідного   |    |          |
|  |складу та питомої активності  |    |          |
|  |природних і штучних      |    |          |
|  |радіонуклідів в об'єкті    |    |          |
|  |природного середовища:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  |з використанням гамма-спектро- | 147,17|за одне дослідження|
|  |метрів             |    |          |
|  |                |    |          |
|  |з використанням гамма-радіоме- | 31,41|    -"-    |
|  |трів типу РУГ-91М або його   |    |          |
|  |аналогів            |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|232.|Визначення питомої активності |    |          |
|  |радіонуклідів у продуктах   |    |          |
|  |харчування:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  |цезію-137 з використанням   | 61,28|    -"-    |
|  |гамма-спектрометрів      |    |          |
|  |                |    |          |
|  |цезію-137 з використанням   | 31,41|    -"-    |
|  |гамма-радіометрів типу РУГ-91 |    |          |
|  |або його аналогів       |    |          |
|  |                |    |          |
|  |стронцію-90 з використанням  | 81,05|    -"-    |
|  |бета-спектрометрів       |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|233.|Визначення радіонуклідного   |    |          |
|  |складу та питомої активності: |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) природних і штучних    | 96,22|    -"-    |
|  |   радіонуклідів в одній   |    |          |
|  |   пробі води методом    |    |          |
|  |   спектрометричного аналізу |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) радіонуклідів у продуктах | 220,09|    -"-    |
|  |   харчування та воді    |    |          |
|  |   радіохімічним методом   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 3) радіонуклідів у ґрунті  | 206,79|    -"-    |
|  |   та рослинності      |    |          |
|  |   радіохімічним методом   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|234.|Вимірювання рівня потужності  |  4,83|    -"-    |
|  |поглиненої дози зовнішнього  |    |          |
|  |гамма-випромінювання в одній  |    |          |
|  |точці             |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|235.|Вимірювання рівня поверхневого |    |          |
|  |забруднення:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) бета-випромінювальними  | 10,32|    -"-    |
|  |   радіонуклідами      |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) альфа-випромінювальними  |  9,04|    -"-    |
|  |   радіонуклідами в одній  |    |          |
|  |   точці           |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|236.|Вимірювання рівня еквівалентної| 51,62|за одне дослідження|
|  |рівноважної об'ємної активності|    |          |
|  |радону-222 у повітрі приміщень |    |          |
|  |в одній точці         |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|237.|Вимірювання дози:       |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) зовнішнього опромінення  | 45,18|    -"-    |
|  |   людини          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) внутрішнього опромінення | 36,58|    -"-    |
|  |   людини          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|238.|Підготовка санітарного паспорта| 40,89|за один документ  |
|  |на роботи з радіоактивними   |    |          |
|  |речовинами та іншими джерелами |    |          |
|  |іонізуючого випромінювання   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|239.|Підготовка паспорта радіаційної| 21,91|    -"-    |
|  |якості та радіаційного     |    |          |
|  |сертифіката          |    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|              Різне                |
|----------------------------------------------------------------|
|240.|Санітарно-епідеміологічна   |  3,22|за одну сторінку  |
|  |оцінка проектів будівництва,  |    |проекту      |
|  |розширення, реконструкції або |    |          |
|  |модернізації об'єктів     |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|241.|Визначення шкідливих і     | 15,85|за одне робоче   |
|  |небезпечних факторів виробничо-|    |місце       |
|  |го середовища, технологічного |    |          |
|  |та трудового процесу з метою  |    |          |
|  |атестації робочих місць (без  |    |          |
|  |урахування вартості досліджень/|    |          |
|  |вимірювань)          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|242.|Навчання на робочих місцях   | 77,68|за одного слухача |
|  |фахівців відомчих лабораторій |    |за один день    |
|  |методам проведення       |    |          |
|  |бактеріологічних, вірусологіч- |    |          |
|  |них, паразитологічних та інших |    |          |
|  |досліджень           |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|243.|Проведення гігієнічного    |  8,85|за одного слухача |
|  |навчання громадян, професійна |    |за одну годину у  |
|  |чи інша діяльність яких    |    |разі індивідуально-|
|  |пов'язана з небезпечними    |    |го навчання    |
|  |факторами, обслуговуванням   |    |          |
|  |населення, з метою запобігання |    |          |
|  |виникненню захворювань,    |    |          |
|  |поширенню масових інфекційних |    |          |
|  |та неінфекційних захворювань, |    |          |
|  |отруєнь, у тому числі харчових |    |          |
|  |                |    |          |
|  |                |  2,48|за одного слухача |
|  |                |    |у разі групового  |
|  |                |    |навчання за    |
|  |                |    |кількості слухачів |
|  |                |    |не менше ніж 5 осіб|
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|244.|Комплексне вивчення документів |  200|за один висновок  |
|  |та підготовка проекту висновку |    |          |
|  |державної санітарно-епідеміоло-|    |          |
|  |гічної експертизи       |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|245.|Розгляд і оформлення      |    |          |
|  |документів:          |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) на роботу з        | 200,59|за один документ  |
|  |   біологічними агентами   |    |          |
|  |   різних груп патогенності |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 2) на перевезення      | 20,29|    -"-    |
|  |   біологічного матеріалу, що|    |          |
|  |   містить або може містити |    |          |
|  |   біологічні патогенні   |    |          |
|  |   агенти          |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|246.|Профілактична дезінфекція:   |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) поверхонь, приміщень,   |  0,63|за один кв. метр  |
|  |   транспортних засобів тощо |    |(у договорі на   |
|  |                |    |1 рік)       |
|  |                |    |          |
|  |                |  1,13|за один кв. метр  |
|  |                |    |за 1 обробку    |
|  |                |    |          |
|  | 2) води в колодязях     |  6,22|за одну обробку  |
|  |                |    |          |
|  | 3) неканалізованих туалетів |  8,87|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|247.|Камерне знезараження:     |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) речей           |  8,05|за одну обробку  |
|  |                |    |10 кілограмів   |
|  |                |    |          |
|  | 2) книжок          | 15,96|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|248.|Санітарна обробка ураженої   |  9,95|за одну обробку  |
|  |педикульозом особи       |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|249.|Проведення санітарної обробки |  5,76|за одну особу   |
|  |людей в санітарних пропускниках|    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|250.|Дезінсекція в приміщеннях   |  1,48|за один кв. метр  |
|  |                |    |(у договорі на   |
|  |                |    |1 рік)       |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|251.|Виготовлення отрутопринад   |  1,65|за одну упаковку  |
|  |для знищення гризунів (без   |    |(100 грамів)    |
|  |урахування вартості діючої   |    |          |
|  |речовини та наповнювачів)   |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|252.|Дератизація в будинках і    |  1,29|за один кв. метр  |
|  |спорудах            |    |(у договорі на   |
|  |                |    |1 рік)       |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|253.|Об'єктивний контроль      | 34,14|за одне обстеження |
|  |щурозахищеності суден для   |    |          |
|  |видачі свідоцтва про звільнення|    |          |
|  |від дератизації        |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|254.|Дератизація на відкритій    | 10,65|за 100 кв. метрів |
|  |місцевості           |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|255.|Визначення чутливості мікро-  | 17,75|за одне дослідження|
|  |організмів до дезінфекційних  |    |          |
|  |засобів або антисептиків    |    |          |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|256.|Контроль роботи парових,    |    |          |
|  |повітряних та газових стерилі- |    |          |
|  |заторів з використанням:    |    |          |
|  |                |    |          |
|  | 1) біологічних індикаторів  | 76,86|за один об'єкт   |
|  |                |    |          |
|  | 2) хімічних індикаторів   | 21,38|    -"-    |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
|257.|Видача та поновлення      | 200  |за один дозвіл   |
|  |експлуатаційного дозволу    |    |          |
------------------------------------------------------------------ 
{ Тарифи в редакції Постанови КМ N 662 ( 662-2006-п ) від
11.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1235
( 1235-2007-п ) від 17.10.2007 }вгору