Документ 1358/2003, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
працівників установ Національної
академії наук України

За визначні особисті заслуги у розвитку вітчизняної науки,
зміцнення науково-технічного потенціалу та з нагоди 85-річчя
Національної академії наук України п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня
ПАТОНА - президента Національної академії наук
Бориса Євгеновича України, директора Інституту
електрозварювання імені Є.О. Патона,
доктора технічних наук, академіка
НАН України, м. Київ
КУРАСА - віце-президента НАН України, Івана Федоровича директора Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень, доктора
історичних наук, академіка НАН
України, м. Київ
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
МАЦУКУ - почесного директора Інституту Геннадія Харлампійовича молекулярної біології і генетики,
доктора біологічних наук, академіка
НАН України, м. Київ
НАУМОВЦЯ - академіка-секретаря Відділення фізики
Антона Григоровича і астрономії НАН України, доктора
фізико-математичних наук, академіка
НАН України, м. Київ
ПОХОДЕНКА - віце-президента НАН України, Віталія Дмитровича директора Інституту фізичної хімії
імені Л.В. Писаржевського, доктора
хімічних наук, академіка НАН України,
м. Київ
СКОРОХОДА - директора Інституту проблем Валерія Володимировича матеріалознавства імені
І.М. Францевича, доктора технічних
наук, академіка НАН України, м. Київ
СКРИПНИКА - академіка-секретаря Відділення Ігоря Володимировича математики НАН України, доктора
фізико-математичних наук, академіка
НАН України, м. Київ
ШЕЛЯГА-СОСОНКА - завідувача відділу Інституту ботаніки
Юрія Романовича імені М.Г. Холодного, доктора
біологічних наук, академіка НАН
України, м. Київ
ШПАКА - першого віце-президента - головного
Анатолія Петровича вченого секретаря НАН України,
директора Інституту металофізики
імені Г.В. Курдюмова, доктора
фізико-математичних наук, академіка
НАН України, м. Київ
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
БОНДАРЕНКА - заступника директора Інституту Володимира Петровича надтвердих матеріалів імені
В.М. Бакуля, доктора технічних наук,
члена-кореспондента НАН України,
м. Київ
ВАСИЛЬЄВА - керівника Відділення гібридних Всеволода Вікторовича моделюючих та керуючих систем в
енергетиці Інституту проблем
моделювання в енергетиці імені
Г.Є. Пухова, доктора технічних наук,
члена-кореспондента НАН України,
м. Київ
ВЛАСЕНКА - заступника директора Інституту фізики
Олександра Івановича напівпровідників імені
В.Є. Лашкарьова, доктора
фізико-математичних наук, професора,
м. Київ
ЛОЗИНСЬКОГО - директора Інституту органічної хімії,
Мирона Онуфрійовича доктора хімічних наук, академіка НАН
України, м. Київ
НАЙДЕКА - директора Фізико-технологічного Володимира Леонтійовича інституту металів і сплавів, доктора
технічних наук, академіка НАН
України, м. Київ
НЕДОСТУПА - заступника директора Фізико-хімічного
Вадима Іоанновича інституту імені О.В. Богатського,
доктора технічних наук, професора,
м. Одеса
ОНІКІЄНКА - головного наукового співробітника Володимира Васильовича Ради по вивченню продуктивних сил
України, доктора економічних наук,
професора, м. Київ
ПАЛІЯ - начальника відділу Президії НАН Володимира Михайловича України, м. Київ
ПЕТРОВА - директора Інституту проблем Вячеслава Васильовича реєстрації інформації, доктора
технічних наук, члена-кореспондента
НАН України, м. Київ
ПОХМУРСЬКОГО - заступника директора Василя Івановича Фізико-механічного інституту імені
Г.В. Карпенка, доктора технічних
наук, члена-кореспондента НАН
України, м. Львів
УЛЬЯНЕНКА - заступника начальника Олександра Петровича науково-організаційного відділу
Президії НАН України, м. Київ
ХОМЕНКА - слюсаря-електромонтажника Інституту
Григорія Васильовича проблем матеріалознавства імені
І.М. Францевича, м. Київ
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
СКІБО - завідувача відділу Інституту Галину Григорівну фізіології імені О.О. Богомольця,
доктора медичних наук, професора,
м. Київ
ЧАРУПУ - завідувача науково-технічної Тамару Євгеніївну бібліотеки Інституту металофізики
імені Г.В. Курдюмова, м. Київ
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
БОЙКА - вченого секретаря Інституту Олександра Полікарповича біоорганічної хімії та нафтохімії,
м. Київ
ВОВЧЕНКА - директора Інституту імпульсних Олександра Івановича процесів і технологій, доктора
технічних наук, м. Миколаїв
ГОРБУНОВА - слюсаря-електромонтера Інституту Михайла Васильовича електрозварювання імені Є.О. Патона,
м. Київ
ЄВЛАША - вченого секретаря Костянтина Федотовича Фізико-технологічного інституту
металів і сплавів, м. Київ
ЖАЛАЯ - завідувача відділу Центру наукових Василя Яковича досліджень і викладання іноземних
мов, м. Київ
КУРМАЗА - шліфувальника Інституту проблем Михайла Вікторовича матеріалознавства імені
І.М. Францевича, м. Київ
ПАВЛЮКА - директора Інституту геології і Мирослава Івановича геохімії горючих копалин НАН та НАК
"Нафтогаз України", доктора
геолого-мінералогічних наук, м. Львів
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ВОЙТОВИЧУ - завідувачу відділу Інституту Ігорю Даниловичу кібернетики імені В.М. Глушкова,
докторові технічних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
ЗАЙЦЕВУ - головному науковому співробітникові
Ювеналію Петровичу Одеського філіалу Інституту біології
південних морів імені
О.О. Ковалевського, докторові
біологічних наук, академіку НАН
України, м. Одеса
ЗЕРОВІЙ-ЛЮБИМОВІЙ - завідувачу відділу Інституту зоології
Марині Дмитрівні імені І.І. Шмальгаузена, докторові
біологічних наук, професору, м. Київ
КАНТОРУ - завідувачу відділу Інституту проблем
Борису Яковичу машинобудування імені
А.М. Підгорного, докторові технічних
наук, професору, м. Харків
КОСТЮКУ - члену Президії НАН України, Платону Григоровичу директорові Інституту фізіології
імені О.О. Богомольця, докторові
біологічних наук, академіку НАН
України, м. Київ
КРАСОВСЬКОМУ - завідувачу відділу Інституту проблем
Арнольду Яновичу міцності імені Г.С. Писаренка,
докторові фізико-математичних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
КУЛИКУ - директорові Інституту загальної Михайлу Миколайовичу енергетики, докторові технічних наук,
академіку НАН України, м. Київ
РОССОШИНСЬКОМУ - головному науковому співробітнику Олексію Анатолійовичу Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона, докторові технічних
наук, професору, м. Київ
РУДЕНКУ - директорові Інституту географії, Леоніду Григоровичу докторові географічних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
САРБЕЮ - завідувачу відділу Інституту фізики,
Олегу Георгійовичу докторові фізико-математичних наук,
професору, м. Київ
СКІПІ - директорові Відділення гідроакустики
Михайлу Івановичу Морського гідрофізичного інституту,
м. Одеса
СКЛЯРЕНКУ - директорові Інституту мовознавства Віталію Григоровичу імені О.О. Потебні, докторові
філологічних наук, академіку НАН
України, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
БРОВКІНУ - заступникові генерального директора
Анатолію Григоровичу Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського, м. Київ
ТРУСЕНЬОВІЙ - директорові Великого конференц-залу
Тамарі Яківні НАН України, м. Київ.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 листопада 2003 року
N 1358/2003вгору