Про інженерний захист територій, об'єктів і споруд від зсувів
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.19961369
Документ 1369-96-п, поточна редакція — Редакція від 21.10.2011, підстава - 1048-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 листопада 1996 р. N 1369
Київ
Про інженерний захист територій,
об'єктів і споруд від зсувів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1185 ( 1185-97-п ) від 28.10.97
N 1048 ( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }

З метою поліпшення інженерного захисту територій, промислових
та житлових об'єктів і споруд від зсувних та інших небезпечних
геологічних процесів, запобігання та ліквідації їх шкідливих
наслідків Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: протягом 1996 - 1997 років забезпечити проведення обстеження
зсувних та зсувонебезпечних територій і подати відповідні дані
Державному комітетові по використанню надр для внесення необхідних
змін до кадастрів зсувів, скласти великомасштабні карти-схеми
зсувних процесів з виділенням найбільш небезпечних ділянок;
разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади щорічно здійснювати першочергові та
профілактичні заходи інженерного захисту територій, промислових та
житлових об'єктів і споруд від зсувів;
передбачати у відповідних проектах планів соціального і
економічного розвитку та бюджетів виділення асигнувань на
будівельні, ремонтно-експлуатаційні роботи і утримання
протизсувних та інших споруд інженерного захисту територій;
установити у зсувонебезпечних зонах спеціальний протизсувний
режим, забезпечити належну технічну експлуатацію водонесучих
комунікацій, упорядкувати відведення поверхневих вод та вжити
заходів щодо заборони на зсувних схилах поливу і оранки земель.
2. Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Закарпатській,
Львівській, а в разі потреби й іншим обласним державним
адміністраціям розширити служби інженерного захисту територій,
промислових та житлових об'єктів і споруд від зсувів або створити
відповідні спеціалізовані управління (в межах встановленої
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників обласних
державних адміністрацій).

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1185
( 1185-97-п ) від 28.10.97 )

4. Державному комітету у справах містобудування і архітектури
забезпечити розроблення необхідних нормативних документів щодо
захисту територій, промислових та житлових об'єктів і споруд від
зсувів.
5. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, Державній службі геології та
надр, Державному агентству водних ресурсів, Міністерству
надзвичайних ситуацій, Міністерству екології та природних
ресурсів, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, іншим
заінтересованим центральним органам виконавчої влади разом з
Національною академією наук передбачати в планах науково-дослідних
робіт розширення тематики наукових досліджень з вивчення
закономірностей розвитку небезпечних геологічних процесів, їх
прогнозування і запобігання, розроблення наукових основ інженерних
розрахунків для проектування і будівництва нових протизсувних
конструкцій та заходів інженерного захисту територій, промислових
та житлових об'єктів і споруд від зсувів. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048
( 1048-2011-п ) від 12.10.2011 }
Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.33вгору