Документ 1388-98-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.12.2018, підстава - 1077-2018-п


{  Пункт  17  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 87 
( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }
18. Замість утраченого або непридатного для користування
свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) і номерних знаків
на підставі заяви власника або його представника видається нове
свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.
Замість утраченого або непридатного для користування
тимчасового реєстраційного талона тимчасово ввезеного на митну
територію України транспортного засобу особистого користування на
підставі заяви власника або його представника видається новий
тимчасовий реєстраційний талон із зазначенням строку тимчасового
ввезення, який зазначений у втраченому або непридатному для
користування. { Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 1077 ( 1077-2018-п ) від 12.12.2018 }
У разі втрати свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта)
та номерних знаків транспортного засобу, переданого в управління у
порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України
"Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів" ( 772-19 ), нове свідоцтво про реєстрацію та номерні
знаки видаються на підставі заяви управителя та договору
управління, укладеного з Національним агентством з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів. { Пункт 18 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 637 ( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }
Замість утраченого свідоцтва про реєстрацію (технічного
паспорта) знятого з обліку транспортного засобу на підставі заяви
власника або його представника сервісний центр МВС, в якому
проводилося зняття з обліку, видає копію реєстраційної картки, яка
засвідчується підписом та печаткою адміністратора сервісного
центру МВС, із внесенням відповідних службових відміток. { Абзац
пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }
Знайдені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і
номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються
до сервісних центрів МВС. { Абзац пункту 18 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

{ Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

{ Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 87
( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

{ Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

22. Для проведення державної реєстрації нових транспортних
засобів, виготовлених в Україні шляхом їх переобладнання
суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з
переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року,
до сервісних центрів МВС подається також оформлене державним
підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" чи Головним сервісним
центром МВС і видане виробником свідоцтво про погодження
конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху. { Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012, N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }
Обмеження, зазначені у свідоцтві, вносяться до реєстраційних
документів.
23. Транспортні засоби, які належать неповнолітнім,
реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного
віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально
засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. В
обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів також
зазначається прізвище, ім'я та по батькові батьків (усиновлювачів)
неповнолітнього або його піклувальника і ставиться відмітка про
заборону перереєстрації з метою відчуження та зняття з обліку
транспортних засобів без їх дозволу та дозволу органу опіки та
піклування. { Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 637 ( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }
Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження
щодо перереєстрації або зняття з обліку транспортних засобів, які
встановлювалися для неповнолітніх, знімаються. { Абзац другий
пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637
( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }
24. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних
засобів здійснюється за місцем звернення власника або його
уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання)
фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. При цьому в
реєстраційних документах зазначається місце реєстрації
(проживання) фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб -
місце проживання на підставі відповідних документів) або
місцезнаходження та стоянки юридичної особи, за якою реєструється
транспортний засіб. { Абзац перший пункту 24 в редакції Постанови
N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

{ Абзац другий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ
N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }
{ Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559
( 559-2010-п ) від 07.07.2010; в редакції Постанови КМ N 600
( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }
25. Державна реєстрація придбаних у розстрочку транспортних
засобів проводиться згідно з цим Порядком із внесенням до
свідоцтва про реєстрацію відповідного запису (запис "розстрочка"
повинен міститися в акті приймання-передачі транспортних засобів
за формою згідно з додатком 6). { Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

{ Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

27. Транспортні засоби, що придбаваються юридичною
особою - лізингодавцем з метою подальшої передачі їх
лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу,
реєструються за лізингодавцем.
Після виконання договору фінансового лізингу транспортні
засоби перереєстровуються за лізингоодержувачем на підставі
зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних
засобів за формою згідно з додатком 2. { Абзац другий пункту 27 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637 ( 637-2018-п ) від
22.08.2018 }
Державна реєстрація ввезених в Україну
транспортних засобів
28. Ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній
реєстрації на підставі заяв власників і митних декларацій
( 450-2012-п ) на бланку єдиного адміністративного документа на
паперовому носії або електронних митних декларацій або виданих
органами доходів і зборів посвідчень про їх реєстрацію в сервісних
центрах МВС. { Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012, N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }
У разі ввезення двох і більше транспортних засобів особистого
користування за однією митною декларацією на бланку єдиного
адміністративного документа на паперовому носії такі засоби
реєструються на підставі засвідченої органом доходів і зборів її
копії, що скріплюється особистою номерною печаткою працівника
органу доходів і зборів та печаткою такого органу. { Абзац другий
пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1081
( 1081-2012-п ) від 28.11.2012, N 436 ( 436-2016-п ) від
13.07.2016, N 1077 ( 1077-2018-п ) від 12.12.2018 }
Транспортні засоби та їх складові частини, що мають
ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого
відчуження суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з
реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери, і придбані юридичними чи фізичними
особами, реєструються на підставі документів, що підтверджують
правомірність придбання транспортних засобів, передбачених пунктом
8 цього Порядку, та митних декларацій на бланку єдиного
адміністративного документа на паперовому носії або їх копій, що
скріплюються особистою номерною печаткою працівника органу доходів
і зборів та печаткою такого органу. { Абзац третій пункту 28 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1081 ( 1081-2012-п )
від 28.11.2012, N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015, N 436
( 436-2016-п ) від 13.07.2016 }
У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових
частин, що мають ідентифікаційні номери, за електронною митною
декларацією, засвідченою електронним цифровим підписом
відповідальної посадової особи органу доходів і зборів, державна
реєстрація таких транспортних засобів і складових частин
здійснюється на підставі зазначеної митної декларації
( 450-2012-п ), отриманої органами МВС від органів доходів і
зборів за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем
та розміщеної в автоматизованій інформаційній системі "Митний
документ". { Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012, N 436
( 436-2016-п ) від 13.07.2016, N 1077 ( 1077-2018-п ) від
12.12.2018 }
29. У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації
за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої
держави, обов'язковим є подання до сервісних центрів МВС
реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави.
{ Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

{ Абзац другий пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

30. До реєстраційних та облікових документів вносяться
відомості про заборону відчуження і передачі права користування і
(або) розпорядження транспортними засобами, строк тимчасового
ввезення та інші обмеження, що встановлюються органами доходів і
зборів. { Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 87 ( 87-2012-п ) від
13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1077
( 1077-2018-п ) від 12.12.2018 }
31. Державна реєстрація тимчасово ввезених на митну територію
України транспортних засобів проводиться виключно за наявності
документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України (крім
транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та
консульським установам, представництвам міжнародних організацій в
Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в
установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та
їх співробітникам, які не є резидентами України). { Абзац перший
пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 550
( 550-2012-п ) від 20.06.2012, N 1077 ( 1077-2018-п ) від
12.12.2018 }
Державна реєстрація тимчасово ввезених на митну територію
України транспортних засобів, що належать дипломатичним
представництвам та консульським установам, представництвам
міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей
персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також
міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є
резидентами України, може проводитися на підставі документів, що
підтверджують право власності, користування і (або) розпорядження
такими засобами без надання документа, що підтверджує їх
реєстрацію за межами України. { Абзац другий пункту 31 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 550 ( 550-2012-п ) від
20.06.2012 }
Національні номерні знаки і документи про реєстрацію (про
право власності, користування або розпорядження) тимчасово
ввезених на митну територію України транспортних засобів, що
належать дипломатичним представництвам та консульським установам,
представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та
членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в
МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не
є резидентами України, здаються на зберігання до сервісних центрів
МВС, що є умовою тимчасового обліку транспортних засобів, і
повертаються власникам в установленому МВС порядку після зняття
таких засобів з обліку. На зазначені транспортні засоби видаються
номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію із зазначенням строку
тимчасового ввезення, який встановлюється органами доходів і
зборів відповідно до митного законодавства та зазначається у
документах про митне оформлення таких засобів. { Абзац третій
пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 1077 ( 1077-2018-п ) від
12.12.2018 }
На транспортні засоби особистого користування, тимчасово
ввезені на митну територію України більш як на 30 діб, видаються
тимчасові реєстраційні талони із зазначенням строку тимчасового
ввезення, встановленого органом доходів і зборів відповідно до
митного законодавства, про що зазначається в документах про митне
оформлення таких засобів. { Пункт 31 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 1077 ( 1077-2018-п ) від 12.12.2018 }
Після закінчення строку тимчасового ввезення транспортні
засоби вважаються незареєстрованими.
32. Перереєстрація у зв’язку з відчуженням (купівля-продаж,
міна, дарування), а також зняття з обліку у зв’язку з
вибракуванням транспортних засобів, щодо яких не знято обмеження
органів доходів і зборів, здійснюються з їх дозволу. { Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 637 ( 637-2018-п ) від
22.08.2018 }
Перереєстрація транспортних засобів
33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі
отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не
придатного для користування, зміни їх власників, місця стоянки,
місцезнаходження або найменування власників - юридичних осіб,
місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб,
які є власниками транспортних засобів, а також у разі зміни
кольору, переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова,
інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери. { Абзац
перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 471 ( 471-2012-п ) від
31.05.2012, N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }
При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх
власників зняття з обліку таких транспортних засобів не
проводиться. { Пункт 33 доповнено новим абзацом другим згідно з
Постановою КМ N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }
Перереєстрація транспортних засобів (об'єктів права державної
власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління
міністерств, інших органів виконавчої влади, Національної академії
наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування
державне майно (самоврядні організації), до сфери управління
органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних
організацій проводиться у разі дотримання вимог, зазначених у
підпункті "б" пункту 4 Положення про порядок передачі об'єктів
права державної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 ( 1482-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405).
У разі відчуження транспортних засобів, зазначених в абзаці
третьому цього пункту, їх перереєстрація проводиться за умови
дотримання вимог щодо відчуження, які визначені
нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими
актами законодавства. { Абзац четвертий пункту 33 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 941 ( 941-2015-п ) від
18.11.2015 }
Для проведення перереєстрації транспортних засобів,
зазначених в абзаці третьому цього пункту, до сервісних центрів
МВС або до центрів надання адміністративних послуг подаються
засвідчені підписами сторін акти приймання-передачі транспортних
засобів із зазначенням їх кольору, марки, моделі, року випуску,
ідентифікаційних номерів складових частин (далі - реквізити), а
для проведення перереєстрації транспортних засобів у разі їх
відчуження - документи, що встановлюють право власності на
транспортні засоби, разом із зазначеними актами. { Абзац п'ятий
пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від
18.11.2015, N 893 ( 893-2017-п ) від 22.11.2017, N 1092
( 1092-2017-п ) від 06.12.2017 }
34. Перереєстрація транспортних засобів, які передаються у
зв'язку з реорганізацією юридичних осіб, проводиться на підставі
актів приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з
додатком 2, свідоцтва про реєстрацію, а також засвідчених у
встановленому порядку копій рішень власників про реорганізацію.
{ Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011, N 233
( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }
Перереєстрація транспортних засобів, що у зв'язку з
ліквідацією юридичних осіб передаються іншим юридичним або
фізичним особам, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію
та засвідчених в установленому порядку копій прийнятих власниками
або судом рішень про ліквідацію.
Транспортні засоби, що є внесками учасників до статутного
фонду господарських товариств, які повертаються учасникові у
зв'язку з його виходом із товариства, перереєстровуються на
підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в установленому
порядку копій рішень товариства про повернення таких транспортних
засобів зазначеним учасникам.
Перереєстрація транспортних засобів, що переходять у
власність страховиків після виплати страхувальникам повної
страхової суми, проводиться на підставі документів, зазначених у
пункті 44 цього Порядку.
35. Перереєстрація транспортних засобів на одного з подружжя
проводиться на підставі їх спільної заяви, свідоцтва про
реєстрацію і засвідчених у встановленому порядку копії свідоцтва
про право власності на частку у спільному майні подружжя.
Підставою для перереєстрації транспортного засобу є також
свідоцтво про реєстрацію та копії договору про поділ спільного
майна подружжя, свідоцтва про право на спадщину або рішення суду
про визнання недійсними договору купівлі-продажу, міни, дарування,
що засвідчені в установленому порядку.
36. Перереєстрація транспортних засобів, що є спільною
сумісною власністю осіб, які ведуть фермерське господарство, в
разі смерті осіб, на яких було зареєстровано транспортні засоби,
проводиться на підставі засвідчених у виконавчому органі
відповідної ради заяви члена такого господарства (за наявності
кількох членів господарства - їх спільної заяви), копії свідоцтва
про смерть, довідки виконавчого органу відповідної ради про склад
фермерського господарства і про перебування транспортних засобів у
спільній сумісній власності його членів. До зазначених документів
додається свідоцтво про реєстрацію.
37. Державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних
транспортних засобів проводиться на підставі документів про
відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що
підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам),
які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни).
Документами про відповідність переобладнаних транспортних
засобів вимогам безпеки дорожнього руху є:
для транспортних засобів, переобладнаних суб'єктами
господарювання, які провадять господарську діяльність з
переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року,
- свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним
підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" або Головним сервісним
центром МВС на відповідний вид переобладнання, що подається разом
із сертифікатом відповідності (наявність необов'язкова для
транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газових
паливах), виданим органом з оцінки відповідності, що визнаний та
призначений в установленому порядку проводити процедуру
сертифікації транспортних засобів, та актом приймання-передачі
транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6;
{ Абзац третій пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012; в редакції Постанови КМ
N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012; із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }
для транспортних засобів, переобладнаних в індивідуальному
порядку, а також транспортних засобів, переобладнаних для роботи
на газових паливах, - акт технічної експертизи (крім
переобладнаних автобусів) за формою згідно з додатком 5 або
сертифікат відповідності, виданий випробувальною лабораторією
(центром), що має атестат акредитації відповідної галузі та
повноваження щодо проведення перевірки технічного стану
транспортних засобів, органом з оцінки відповідності, що визнаний
та призначений в установленому порядку проводити процедуру
сертифікації транспортних засобів, чи підприємством, що має
сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з
установлення відповідності конструкції переобладнаного
транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про
погодження переобладнання. { Абзац четвертий пункту 37 в редакції
Постанови КМ N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012 }
Переобладнання транспортних засобів для роботи на газових
паливах здійснюється виключно суб'єктами господарювання, які
провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше
транспортних засобів протягом року та мають свідоцтво про
погодження конструкції транспортного засобу на відповідний вид
переобладнання. Зазначені суб'єкти можуть проводити перевірку
відповідності таких засобів вимогам технічних умов і технічної
документації підприємства - виробника газобалонного обладнання.
{ Абзац п'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012 }
Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів
(рам), які мають ідентифікаційні номери, здійснюється за
попередньою згодою сервісних центрів МВС. { Абзац шостий пункту 37
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п )
від 09.11.2015 }
Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові
свідоцтва про реєстрацію із зазначенням нових ідентифікаційних
номерів складових частин або особливостей конструкції, що виникли
в результаті її зміни.
У таких свідоцтвах зазначається рік випуску легкового
автомобіля або виготовленого на його базі автомобіля, який повинен
відповідати року випуску встановленого кузова. Рік випуску такого
автомобіля не змінюється у разі неможливості встановити рік
випуску його кузова.
Вивільнені після переобладнання або ремонту складові частини,
що мають ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні
власників. На такі складові частини за зверненням власника
видаються сервісними центрами МВС довідки встановленого зразка.
{ Абзац дев'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }
Переобладнання транспортного засобу, у результаті якого
змінюється його повна маса та її розподіл за осями, центр ваги,
тип двигуна, його вага і потужність, колісна база чи колісна
формула, система гальмового і рульового керування та трансмісії,
здійснюється за погодженням з виробниками транспортних засобів та
їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, або з
державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" чи Головним
сервісним центром МВС. Зазначене погодження може надаватися тільки
після проведення огляду транспортних засобів із дотриманням вимог
пункту 15 цього Порядку та надання відповідного акта, засвідченого
підписом та скріпленого печаткою адміністратора сервісного центру
МВС. { Абзац десятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }
Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною
двигуна проводиться в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого
об'єму і потужності. Документи, що підтверджують законність
придбання двигуна, не вимагаються.
38. У разі коли транспортний засіб переобладнано з інших
моделей даної марки шляхом заміни деталей кузова (крила, панелі,
капота тощо), власнику видається свідоцтво про реєстрацію із
зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд такого засобу
після переобладнання. Якщо номери складових частин не змінювалися,
зазначаються рік випуску і номери, які транспортний засіб мав до
переобладнання. До графи "Особливі відмітки" свідоцтва про
реєстрацію вноситься запис: "Автомобіль переобладнано з моделі ____________________ шляхом заміни _______________________________
(зазначити модель) (зазначити деталі,
_________________ в 20__ р.", що скріплюється печаткою сервісного
складові частини)
центру МВС.
{ Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }
39. У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про
реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.
Зняття з обліку транспортних засобів
40. Зняття з обліку транспортних засобів проводиться після їх
огляду в сервісному центрі МВС або в центрі надання
адміністративних послуг на підставі заяви власника, документа, що
посвідчує особу, виконавчого напису нотаріуса, постанови
державного або приватного виконавця або рішення суду. { Абзац
перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 699 ( 699-2016-п ) від
11.10.2016, N 1092 ( 1092-2017-п ) від 06.12.2017 }
Дозволяється проводити огляд транспортних засобів, які
знімаються з обліку, за їх місцезнаходженням з дотриманням вимог
пункту 15 цього Порядку. Такий огляд оформляється фахівцем
експертної служби МВС відповідним актом, засвідчується його
підписом та скріплюється печаткою адміністратора сервісного центру
МВС. { Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 436
( 436-2016-п ) від 13.07.2016 }
У разі встановлення факту знищення, фальсифікації або
підроблення ідентифікаційних номерів складових частин транспортних
засобів, виявлення транспортних засобів, зареєстрованих
(перереєстрованих), знятих з обліку в уповноважених органах МВС, у
тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами
або таких, що розшукуються правоохоронними органами України у
зв'язку з незаконним заволодінням, уповноважені особи сервісних
центрів МВС оформляють в установленому порядку необхідні
документи, скасовують державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття
з обліку транспортних засобів і передають усі відповідні документи
та за наявності транспортні засоби до відповідного органу
досудового розслідування. Якщо виявлено факт підроблення митних
документів, їх ксерокопії з необхідним поясненням надсилаються до
органів доходів і зборів, у зоні діяльності яких проживають особи,
за якими зареєстровані відповідні транспортні засоби. { Абзац
третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }
Якщо під час проведення перевірки ідентифікаційних номерів
складових частин за автоматизованою базою даних про розшукувані
транспортні засоби або банком даних Генерального секретаріату
Інтерполу буде встановлено, що раніше зареєстрований на території
України транспортний засіб розшукується правоохоронними органами
інших держав, сервісний центр МВС вилучає свідоцтво про реєстрацію
(технічний паспорт), оформляє відповідні документи про цей факт і
передає їх до відповідного органу досудового розслідування.
Сервісні центри МВС видають власникам тимчасові реєстраційні
талони строком на один рік, у графу "Особливі відмітки" яких
вноситься запис: "Розшукується Інтерполом. Перереєстрацію або
зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки". Заміна
тимчасових реєстраційних талонів на свідоцтва про реєстрацію з
внесенням до них запису "Розшукується Інтерполом. Перереєстрацію
або зняття з обліку дозволено" здійснюється в установленому МВС
порядку (з обов’язковим інформуванням ініціатора розшуку) після
набрання законної сили виправдувальним вироком за відповідним
фактом або винесення постанови (ухвали) про закриття кримінального
провадження, крім випадків, коли провадження було закрито за
нереабілітуючими обставинами. { Абзац четвертий пункту 40 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 868 ( 868-2012-п )
від 19.09.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 687
( 687-2016-п ) від 05.10.2016, N 637 ( 637-2018-п ) від
22.08.2018 }
41. Забороняється перереєстрація на нового власника
транспортних засобів, які перебувають в розшуку або щодо яких у
Єдиному державному реєстрі транспортних засобів є відомості про
накладення арешту або заборону на зняття з обліку та/або
перереєстрацію на підставі судового рішення чи постанови
державного виконавця. { Абзац перший пункту 41 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 868 ( 868-2012-п ) від
19.09.2012, N 610 ( 610-2013-п ) від 01.08.2013, N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016; в редакції Постанови КМ N 687
( 687-2016-п ) від 05.10.2016; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 637 ( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }
Перереєстрація на нового власника транспортного засобу, щодо
якого в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є відомості про
обмеження відчуження, здійснюється за наявності письмової згоди
обтяжувача (заставодержателя), крім випадків переходу права
власності на транспортний засіб у порядку спадкування,
правонаступництва або виділення частки в спільному майні. { Пункт
41 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 687
( 687-2016-п ) від 05.10.2016; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 637 ( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }
Забороняється перереєстрація на нового власника транспортних
засобів, що: { Абзац пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 610 ( 610-2013-п ) від 01.08.2013, N 637
( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }
зареєстровані за неповнолітніми особами відповідно до вимог
пункту 23 цього Порядку, без письмової нотаріально засвідченої
згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозволу органу
опіки та піклування;
одержані через органи соціального захисту населення або
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України, без письмового розпорядження зазначених органів;
придбані у розстрочку без надання відповідних документів про
остаточний розрахунок.
Забороняється перереєстрація на нового власника переданих
безоплатно транспортних засобів, які зареєстровані відповідно до
вимог пункту 11 цього Порядку без сплати мита та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством під
час імпорту автомобілів, без подання документів про внесення
зазначених платежів. Не вважається відчуженням передача
транспортного засобу іншому структурному підрозділу
(територіальному органу) в межах одного органу державної влади.
{ Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 537
( 537-2010-п ) від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 610 ( 610-2013-п ) від 01.08.2013, N 637
( 637-2018-п ) від 22.08.2018 } { Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1013
( 1013-2018-п ) від 14.11.2018 }
42. { Абзац перший пункту 42 виключено на підставі Постанови
КМ N 637 ( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }

У разі коли транспортний засіб знімається з обліку на
підставі свідоцтва про спадщину, виконавчого напису нотаріуса або
рішення суду, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або
на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про
реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний
засіб знято з обліку за спадщиною (за рішенням суду, за виконавчим
написом нотаріуса)".

{ Абзац третій пункту 42 виключено на підставі Постанови КМ
N 637 ( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }

{ Абзац четвертий пункту 42 виключено на підставі Постанови
КМ N 637 ( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }

Копії реєстраційних карток засвідчуються підписом та печаткою
адміністратора сервісного центру МВС із внесенням відповідних
службових відміток. { Абзац п'ятий пункту 42 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }
Під час зняття з обліку транспортних засобів номерні знаки
здаються та видаються номерні знаки для разових поїздок.
Номерні знаки із перереєстрованих або знятих з обліку
транспортних засобів за умови їх відповідності стандартам
перезакріплюються за зверненням власників за іншими придбаними
ними транспортними засобами. { Абзац сьомий пункту 42 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 600 ( 600-2012-п ) від
27.06.2012, N 637 ( 637-2018-п ) від 22.08.2018, N 1077
( 1077-2018-п ) від 12.12.2018 }
У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного
паспорта) зняття з обліку або перереєстрація транспортного засобу
проводиться після видачі нового свідоцтва про реєстрацію, крім
випадків зняття з обліку транспортних засобів, які перейшли у
власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину.
{ Абзац восьмий пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 637
( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }

{ Пункт 43 виключено на підставі Постанови КМ N 637
( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }

{ Пункт 44 виключено на підставі Постанови КМ N 637
( 637-2018-п ) від 22.08.2018 }

45. Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з
обліку на підставі затверджених актів, а громадян - за заявами їх
власників.
Зняття з обліку в таких випадках проводиться без огляду
транспортних засобів. Номерні знаки і реєстраційні документи
здаються до сервісних центрів МВС. { Абзац другий пункту 45 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }

{ Абзац третій пункту 45 виключено на підставі Постанови КМ
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

Вивільнені після зняття з обліку транспортних засобів у
зв'язку з їх вибракуванням складові частини, що мають
ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні власників.
Відповідні сервісні центри МВС за зверненням власника видають на
такі складові частини довідки встановленого зразка. { Абзац
четвертий пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }
46. Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію
України (крім транспортних засобів особистого користування, які
зареєстровані без заміни реєстраційних документів та національних
номерних знаків країни їх реєстрації), знімаються з обліку після
їх огляду в сервісних центрах МВС або в центрах надання
адміністративних послуг. { Пункт 46 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 1092 ( 1092-2017-п ) від
06.12.2017; в редакції Постанови КМ N 1077 ( 1077-2018-п ) від
12.12.2018 }
Порядок видачі тимчасового дозволу
для використання не зареєстрованих
у встановленому порядку транспортних засобів
47. На транспортні засоби, що доставляються своїм ходом до
місця державної реєстрації з підприємств-виробників, авторемонтних
підприємств, торговельних організацій, з-за кордону, а також на
зняті з обліку транспортні засоби видаються номерні знаки для
разових поїздок строком на два місяці.
48. Відмітка про видачу номерних знаків для разових поїздок
робиться в реєстраційних документах або в документах, що
підтверджують правомірність придбання транспортних засобів.
49. Підприємствам-виробникам, які здійснюють перегін
транспортних засобів до їх одержувачів, видаються номерні знаки
для разових поїздок. У супровідних документах зазначених
підприємств робиться відмітка "перегін" і зазначаються такі
номерні знаки.
Порядок допуску транспортних засобів
до поїздки за кордон
50. До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на
які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про
дорожній рух ( 995_041 ) та номерні знаки, серіям яких присвоєні
літери латинського алфавіту.
51. У разі відсутності права власності на транспортні засоби
оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на
підставі заяви власника транспортного засобу або документів, що
підтверджують право користування і (або) розпорядження
транспортними засобами. Особам, що здійснюють поїздку за кордон,
на період поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про
реєстрацію на їх ім'я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім'я
власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують
право користування і (або) розпорядження транспортними засобами,
зберігаються у відповідних сервісних центрах МВС. { Абзац перший
пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87
( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }
Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію
підлягає поверненню відповідному сервісному центру МВС не пізніше
ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону. { Абзац другий
пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }
52. Транспортні засоби, на яких власники виїжджають за
кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких
транспортних засобів перед виїздом зобов'язані укласти договір
обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів.
53. Транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено
тимчасову заборону на зняття з обліку (крім транспортних засобів,
придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25
цього Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.
54. На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон
на постійне місце проживання, видаються свідоцтва про реєстрацію
та номерні знаки встановленого зразка. Такі транспортні засоби
знімаються з обліку.
55. Щорічна перевірка відповідності конструкції та технічного
стану транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення
вантажів і пасажирів, вимогам резолюцій Європейської конференції
міністрів транспорту, а також видача сертифікатів відповідності та
Міжнародних сертифікатів технічного огляду транспортних засобів
проводиться відповідно до законодавства.
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009 }

{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

Додаток 2
до Порядку
АКТ
приймання-передачі транспортного засобу

Ми, представники ____________________________________________
(найменування підприємства, __________________________________________________________________
установи, організації) і ________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
склали цей акт про те, що здійснено приймання-передачу
транспортного засобу _________________ марки (моделі) ____________
двигун N ____________, шасі N _____________, кузов N ___________,
свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) серії _____ N ______,
видане __________________________________________________________
(ким, коли)
Здав _________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Прийняв _________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

___ ____________ 20 __ р.
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від
23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 893
( 893-2017-п ) від 22.11.2017 }

Додаток 3
до Порядку
АКТ N _____
приймання-передачі транспортного засобу,
переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі

Модель транспортного засобу до переобладнання ____________
після переобладнання _________
Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу
зменшено на ______________________________________________________
(зазначається вага вантажу (кілограмів) або кількість
пасажирів (осіб)
------------------------------------------------------------------ | Номер шасі (рами) | Номер кузова | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих
замовникові демонтованих вузлів і комплектувальних частин
відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на
переобладнання N ______________ від ___ ____________ 20__ року.вгору