Документ 14/95-рп, поточна редакція — Прийняття від 19.01.1995

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про персональний склад Національного
організаційного комітету з відзначення
50-річчя від дня заснування ООН

На зміну Розпорядження Президента України від 18 травня 1993
року N 56 ( 56/93-рп ) "Про Національний організаційний комітет з
відзначення 50-річчя від дня заснування ООН":
Затвердити персональний склад Національного організаційного
комітету з відзначення 50-річчя від дня заснування ООН
(додається).

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 19 січня 1995 року
N 14/95-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 19 січня 1995 року N 14/95-рп
СКЛАД
Національного організаційного комітету з відзначення
50-річчя від дня заснування ООН
УДОВЕНКО - Міністр закордонних справ України,
Геннадій Йосипович голова Національного
організаційного комітету
БІЖАН - заступник Міністра оборони України
Іван Васильович
БРУЗ - професор кафедри історії
Володимир Семенович міжнародних організацій та
дипломатичної служби Інституту
міжнародних відносин Київського
університету імені Тараса Шевченка
БУТКЕВИЧ - голова Комісії Верховної Ради
Володимир Григорович України з питань прав людини,
національних меншин і
міжнаціональних відносин (за
згодою)
ГОЛОВАТИЙ - президент Української правничої
Сергій Петрович фундації (за згодою)
ГОНЧАР - голова Української Ради Миру, член
Олександр Терентійович Всесвітньої Ради Миру (за згодою)
ГОРБУЛІН - Секретар Ради національної безпеки
Володимир Павлович при Президентові України
ГУБЕРСЬКИЙ - директор Інституту міжнародних
Леонід Васильович відносин Київського університету
імені Тараса Шевченка
ЗЛЕНКО - постійний представник України при
Анатолій Максимович ООН
ЖАЛКО-ТИТАРЕНКО - виконуючий обов'язки генерального
Андрій Валентинович директор Національного космічного
агентства України при Кабінеті
Міністрів України
КОВТУН - заступник голови Київської міської
Владлен Кузьмич Ради народних депутатів
МАЦЕЙКО - завідуючий відділом Інституту
Юрій Михайлович світової економіки та міжнародних
відносин Академії наук України
НІКОЛАЙКО - начальник Управління з питань
Ігор Володимирович зовнішньоекономічних зв'язків
Кабінету Міністрів України
ОЛІЙНИК - голова Комісії Верховної Ради
Борис Ілліч України у закордонних справах і
зв'язках з СНД (за згодою)
ОСИКА - Міністр зовнішніх економічних
Сергій Григорович зв'язків України
ФРАНЧУК - Прем'єр-міністр Уряду Автономної
Анатолій Романович Республіки Крим
ФУРКАЛО - Керівник Управління з питань
Володимир Васильович зовнішньої політики Адміністрації
Президента України
ХАНДОГІЙ - начальник Управління міжнародних
Володимир Дмитрович організацій Міністерства
закордонних справ України
ШЛЕПАКОВ - президент Української асоціації
Арнольд Миколайович сприяння ООН

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК



вгору