Документ 140/98-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.03.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.03.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу до Конвенції про правову
допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та
кримінальних справах від 22 січня 1993 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.162 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові
відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22
січня 1993 року ( 997_018 ), підписаний у м. Москві 29 березня
1997 року, ратифікувати з такими застереженнями: до пункту 19: "Україна не бере на себе зобов'язання визнавати
та враховувати вироки, винесені судами Договірних Сторін, при
вирішенні питань про визнання особи особливо небезпечним
рецидивістом, про встановлення факту вчинення злочину повторно та
порушення зобов'язань, пов'язаних з умовним звільненням,
відстрочкою виконання вироку або умовно-достроковим звільненням"; до пункту 21: "Україна бере на себе зобов'язання здійснювати
зносини з питань виконання процесуальних та інших дій, зазначених
у частині другій статті 80 Конвенції, у порядку, передбаченому
статтею 5 Конвенції".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 березня 1998 року
N 140/98-ВРвгору