Документ 1405-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.01.2019, підстава - 1164-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2011 р. № 1405
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1164 від 27.12.2018}

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 869 від 19.09.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 869 від 19.09.2012}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами, згідно з додатком.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 869 від 19.09.2012}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. № 1405
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. № 869)

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктів господарювання для санітарного та епідемічного благополуччя населення, є:

можливість завдання шкоди здоров'ю, працездатності та життю людини чи здоров'ю майбутніх поколінь, зумовлена впливом біологічних, фізичних, хімічних чи соціальних факторів середовища життєдіяльності;

можливість виникнення і поширення інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень серед населення;

масштаби можливих негативних наслідків для життя та/або здоров'я населення.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, які:

віднесені до I категорії підприємств, що застосовують радіаційно-ядерні технології;

у своїй діяльності використовують шкідливі речовини I класу небезпеки та/або біологічні агенти I групи патогенності (небезпеки);

забезпечують питною водою населення чисельністю понад 100 тис. осіб;

здійснюють скидання стічних вод у відкриті водойми, віднесені до I категорії водокористування;

провадять діяльність, пов'язану з вихованням та навчанням дітей у дошкільних навчальних закладах, крім закладів з короткотривалим (до 3 годин) перебуванням кожної дитини;

провадять діяльність, пов'язану з вихованням та навчанням дітей в загальноосвітніх навчальних закладах, крім позашкільних навчально-виховних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації;

забезпечують оздоровлення дітей;

надають стаціонарну медичну допомогу населенню;

провадять виробничу діяльність, з чисельністю працівників понад 500 осіб.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, які:

віднесені до II категорії підприємств, що застосовують радіаційно-ядерні технології;

у своїй діяльності використовують шкідливі речовини II класу небезпеки та/або біологічні агенти II групи патогенності (небезпеки);

забезпечують питною водою населення чисельністю від 20 тис. до 100 тис. осіб;

здійснюють скидання стічних вод у відкриті водойми, віднесені до II категорії водокористування;

забезпечують відпочинок дітей;

забезпечують оздоровлення дорослих;

надають амбулаторну медичну допомогу населенню;

провадять виробничу діяльність, з чисельністю працівників від 50 до 500 осіб.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, які:

провадять діяльність, пов'язану з вихованням та навчанням дітей в дошкільних навчальних закладах з короткотривалим (до 3 годин) перебуванням кожної дитини;

провадять діяльність, пов'язану з вихованням та навчанням дітей в позашкільних навчально-виховних закладах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації;

забезпечують відпочинок дорослих;

не належать до суб'єктів господарювання з високим та/або середнім ступенем ризику.

6. У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше груп ризику, такий суб'єкт відноситься до більш високої групи ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

8. У разі коли за результатами двох останніх планових перевірок не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, наступна планова перевірка такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідної групи ризику, збільшений у 1,5 раза.

Дія цього пункту не поширюється на суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику.

{Критерії в редакції Постанови КМ № 869 від 19.09.2012}вгору