Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 03.02.20041419-IV
Документ 1419-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.2013, підстава - 5403-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.259 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2000 р.,
N 9, ст. 67; 2001 р., N 9, ст. 39, N 32, ст. 172, N 49, ст. 259;
2003 р., N 24, ст. 159, N 45, ст. 360):
частину першу статті 26 доповнити пунктом 45-1 такого змісту:
"45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися
потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного
населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням
озброєння і військової техніки";
пункт "б" частини першої статті 38 доповнити підпунктом 3-1
такого змісту:
"3-1) погодження проекту плану проведення потенційно
небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за
участю особового складу Збройних Сил України, інших військових
формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і
військової техніки; взаємодія з органами військового управління
під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання
і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
відповідно до закону".
3. Статтю 25 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 31, ст. 149, N 32, ст. 172;
2003 р., N 24, ст. 159; 2004 р., N 10, ст.103) після пункту 10
доповнити двома новими пунктами такого змісту:
"11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних
заходів в умовах присутності цивільного населення за участю
особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань
та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової
техніки; взаємодіє з органами військового управління під час
планування та проведення таких заходів з метою запобігання і
недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення
потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного
населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням
озброєння і військової техніки".
У зв'язку з цим пункти 11-13 вважати відповідно пунктами
13-15.

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1419-IVвгору