Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку
Указ Президента України; Положення від 14.02.1997142/97
Документ 142/97, поточна редакція — Редакція від 22.08.2008, підстава - 687/2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 493/98 від 21.05.98
N 523/99 від 19.05.99
N 703/99 від 22.06.99
N 968/99 від 07.08.99
N 861/2002 ( 861/2002 ) від 25.09.2002
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від 15.12.2004
N 1109/2007 ( 1109/2007 ) від 16.11.2007 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 3-рп/2008 ( va03p710-08 ) від 01.04.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

Виходячи з необхідності дальшого реформування ринку цінних
паперів та у зв'язку з наданням Законом України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР )
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку статусу
державного органу п о с т а н о в л я ю:

{ Статтю 1 виключено на підставі Указу Президента N 687/2008
( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 493/98 від 21.05.98 )

3. Визнати такими, що втратили чинність, Укази Президента
України: від 12 червня 1995 року N 446 ( 446/95 ) "Про Державну
комісію з цінних паперів та фондового ринку", крім частини першої
статті 1 в частині утворення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку; від 2 серпня 1995 року N 684 ( 684/95 ) "Питання Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку"; від 10 червня 1996 року N 408 ( 408/96 ) "Про внесення змін
до Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 446".
4. Кабінету Міністрів України у зв'язку із зміною статусу
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: вирішити питання матеріально-технічного забезпечення Комісії,
її центрального апарату та територіальних органів, а також
розміщення Комісії та її центрального апарату; визначити граничну чисельність працівників системи Комісії; вирішити у двотижневий строк питання щодо умов та фонду
оплати праці, матеріально-побутового забезпечення та медичного
обслуговування Голови та членів Комісії, працівників її
центрального апарату та територіальних органів; передбачати, починаючи з 1997 року, у проектах Державного
бюджету України виділення асигнувань на утримання системи Комісії
окремим рядком; привести у місячний строк рішення Кабінету Міністрів України
у відповідність з цим Указом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади нормативно-правових актів у
відповідність з цим Указом.
5. Рекомендувати Уряду Автономної Республіки Крим,
відповідним органам місцевого самоврядування, місцевим органам
виконавчої влади сприяти забезпеченню необхідними службовими
приміщеннями територіальних органів Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 лютого 1997 року
N 142/97
{ Положення про Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку виключено на підставі Указу Президента N 687/2008
( 687/2008 ) від 05.08.2008 }вгору