Документ 143/2003, поточна редакція — Прийняття від 19.02.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 3 Указу Президента
України від 9 лютого 1999 року N 145

Внести до статті 3 Указу Президента України від 9 лютого
1999 року N 145 ( 145/99 ) "Про заходи щодо вдосконалення
нормотворчої діяльності органів виконавчої влади" такі зміни:
абзац другий викласти у такій редакції:
"подання до 1 грудня поточного року на розгляд Міністерства
юстиції України орієнтовного плану законопроектної роботи на
наступний рік";
доповнити статтю після абзацу другого новими абзацами такого
змісту:
"подання до 15 червня поточного року на розгляд Міністерства
юстиції України плану роботи з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу на наступний рік разом з
розрахунками необхідних обсягів витрат, у тому числі для
здійснення офіційного перекладу актів європейського права у сфері
діяльності, що належить до їх компетенції;
урахування під час розроблення бюджетних запитів видатків на
проведення роботи з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 лютого 2003 року
N 143/2003вгору