Документ 1436-98-п, поточна редакція — Редакція від 22.05.2018, підстава - 381-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 вересня 1998 р. № 1436
Київ

Про затвердження Положення про національний екранний час та його використання суб'єктами кінематографії та телебачення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 381 від 16.05.2018}

Відповідно до частини восьмої статті 17 Закону України “Про кінематографію” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 381 від 16.05.2018}

1. Затвердити Положення про національний екранний час та його використання суб’єктами кінематографії та телебачення (додається).

2. Державному комітетові статистики, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству культури і мистецтв розробити та запровадити починаючи з 1999 року щомісячну звітність про використання національного екранного часу та дотримання квоти демонстрування національних фільмів суб’єктами кінематографії та телебачення.

Прем’єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 1998 р. № 1436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2018 р. № 381)

ПОЛОЖЕННЯ
про національний екранний час та його використання суб’єктами кінематографії та телебачення

1. Це Положення визначає умови використання національного екранного часу відповідно до квот, встановлених статтею 15-2 Закону України “Про кінематографію”.

Квота визначається тривалістю демонстрування національних фільмів, інших фільмів, вироблених суб’єктами кінематографії України, і творів національної кінематографічної спадщини.

2. У цьому Положенні термін “національний екранний час” означає сумарний час, протягом якого здійснюється демонстрування фільмів у призначених для цього приміщеннях (кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах), каналами мовлення телебачення, а також час повного або часткового демонстрування фільмів у тематичних кінопоказах, телепрограмах і телепередачах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про кінематографію”.

3. Телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензій здійснюють телевізійне ефірне мовлення або багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, інші демонстратори фільмів, які не є телерадіоорганізаціями, повинні мати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Вони самостійно формують репертуар і програми передач, визначають час показу фільмів на основі установленої Законом України “Про кінематографію” квоти демонстрування національних фільмів.

4. Усі телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензій здійснюють телевізійне ефірне мовлення або багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, інші демонстратори фільмів, які не є телерадіоорганізаціями, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання складають статистичну звітність про свою діяльність, пов’язану з використанням національного екранного часу, та про використання національного екранного часу протягом минулого місяця, яку подають щомісяця до 15 числа Держкіно.

Держкіно подає Держстату зведену інформацію за формою звітності, затвердженою наказом Мінкультури.

5. Контроль за використанням телерадіоорганізаціями, які відповідно до ліцензій здійснюють телевізійне ефірне мовлення або багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, іншими демонстраторами фільмів, які не є телерадіоорганізаціями, національного екранного часу, дотримання квоти національного екранного часу та виконанням інших вимог цього Положення здійснюють Держкіно і місцеві органи управління кінематографією, а також відповідно до законодавства Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

6. Телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензій здійснюють телевізійне ефірне мовлення або багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, інші демонстратори фільмів, які не є телерадіоорганізаціями, несуть відповідальність згідно із законодавством за дотримання квоти, достовірність і своєчасне подання інформації про використання національного екранного часу.

{Положення в редакції Постанови КМ № 381 від 16.05.2018}вгору