Документ 144_007, чинний, поточна редакція — Затвердження від 03.11.2010, підстава - 993-2010-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 15.04.2013. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про співробітництво в галузі туризму

{Угоду затверджено Постановою КМ
№ 993 від 03.11.2010}

Дата підписання:

30.06.2010

Дата затвердження Україною:

03.11.2010

Дата набрання чинності для України:

15.04.2013

Кабінет Міністрів України та Уряд Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка, далі - "Договірні Сторони",

бажаючи зміцнювати дружні відносини та співробітництво між двома державами,

визнаючи значення туризму як важливого фактора взаємного пізнання та покращення взаєморозуміння між народами двох держав, а також розвитку економічних зв'язків,

домовилися про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони, відповідно до чинного законодавства та договорів, що є чинними для двох держав, прагнутимуть до розвитку та зміцнення співробітництва в галузі туризму на принципах рівності та взаємної вигоди.

Стаття 2

Компетентними органами Договірних Сторін, відповідальними за виконання положень цієї Угоди, є:

- від української Сторони - Міністерство культури і туризму України;

- від ланкійської Сторони - Міністерство економічного розвитку Шрі-Ланки.

Стаття 3

Договірні Сторони заохочуватимуть як індивідуальний, так і груповий туризм для своїх громадян і громадян третіх держав до України та Шрі-Ланки.

Договірні Сторони спільно з відповідними органами влади прагнутимуть до створення сприятливих умов для туристичних компаній у двох державах з метою подальшого розвитку туристичних зв'язків.

Стаття 4

Договірні Сторони заохочуватимуть обмін досвідом з питань, пов'язаних з організацією, управлінням і практикою туристичної діяльності в своїх державах, а також обмін статистичною та іншою інформацією в сфері туризму, в тому числі:

- про законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють туристичну діяльність у двох державах;

- про захист і збереження природних ресурсів і культурного надбання, що є туристичними пам'ятками;

- про туристичні ресурси своїх держав;

- про досвід у галузі менеджменту готелів та інших закладів розміщення;

- довідковими, інформаційними та рекламними матеріалами.

Стаття 5

Договірні Сторони сприятимуть взаємній участі в міжнародних виставках, ярмарках, конференціях і семінарах, інших рекламно-інформаційних і науково-практичних туристичних заходах, організованих на території їх держав.

Стаття 6

Договірні Сторони здійснюватимуть необхідні заходи із взаємного забезпечення безпеки туристів, які подорожують до їх держави з держави іншої Сторони, відповідно до міжнародних стандартів.

Стаття 7

Договірні Сторони сприятимуть наданню технічної допомоги в галузі туризму шляхом обміну експертами та підготовки кадрів. Договірні Сторони або їх відповідні уповноважені органи, у разі досягнення домовленостей, укладатимуть окремі угоди щодо технічної допомоги, термінів та умов її надання.

Стаття 8

Кожна Договірна Сторона у письмовій формі дипломатичними каналами може запропонувати перегляд цієї Угоди. Зміни та доповнення, узгоджені Договірними Сторонами, набиратимуть чинності у порядку, передбаченому частиною першою Статті 10 цієї Угоди.

Стаття 9

Усі спори, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї Угоди, вирішуються Сторонами дружньо шляхом консультацій та переговорів дипломатичними каналами.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати отримання Договірними Сторонами дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.

Угода укладається терміном на п'ять років і її дія автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить іншу в письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити дію цієї Угоди не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.

Вчинено в м. Київ 30 червня 2010 року в двох примірниках, кожний українською, сінгальською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У випадку розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається тексту англійською мовою.

За Кабінет
Міністрів України


(підпис)


За Уряд Демократичної
Соціалістичної Республіки
Шрі-Ланка

(підпис)вгору