Про призначення тов. Зязюна І.А. Міністром народної освіти Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 03.08.1990146-XII
Документ 146-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.08.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення тов. Зязюна І.А. Міністром
народної освіти Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 33, ст. 478 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити тов. Зязюна Івана Андрійовича Міністром народної
освіти Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 серпня 1990 року
N 146-XIIвгору