Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015146
Документ 146-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.04.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 березня 2015 р. № 146
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 25ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 146

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Національному стандарті № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1995; 2013 р., № 28, ст. 953):

1) абзац другий пункту 1 виключити;

2) у пункті 2 слова “та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна” замінити словами “та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна”;

3) пункт 30 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі визначення оціночної вартості майна суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання для цілей, передбачених Податковим кодексом України, базою оцінки є ринкова вартість такого майна.”;

4) в абзаці шостому пункту 53 слова “, якщо інше не передбачено законодавством” виключити;

5) у пункті 56:

в абзаці п’ятому слова “, якщо інше не передбачено законодавством” виключити;

в абзаці дванадцятому слова і цифри “, крім випадків нездійснення огляду відповідно до Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231” виключити.

2. У Національному стандарті № 2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1442 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2885; 2011 р., № 84, ст. 3073; 2013 р., № 28, ст. 953):

1) абзац другий пункту 1 виключити;

2) в абзаці першому пункту 5 слова “та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна” замінити словами “та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна”;

3) в абзаці другому пункту 21 слова “, якщо інше не передбачено законодавством” виключити;

4) у пункті 29 слова “, а також під час проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358 “Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 68, ст. 1897):

1) назву постанови викласти у такій редакції:

Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна”;

2) у пункті 1:

у підпункті 1 слова “оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі - оподаткування),” замінити словами “базою оцінки для визначення оціночної вартості для передбачених Податковим кодексом України цілей (далі - оціночна вартість)”;

у підпункті 2 слова “що становить не більш як шість  місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті” замінити словами “що не може перевищувати шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті. Звіт про оцінку є дійсним за умови включення інформації з нього до єдиної бази даних звітів про оцінку”;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

“4) визначення оціночної вартості здійснюється:

суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, і мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом та спеціалізацією, що відповідають об’єкту оцінки;

суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом України “Про оцінку земель”, і мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт (земельної ділянки як окремого об’єкта правочину);”.вгору