Документ 1461-2000-п, поточна редакція — Редакція від 01.07.2004, підстава - 882-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 вересня 2000 р. N 1461
Київ
Про затвердження Положення про академічну стипендію
Президента України для студентів
Національної гірничої академії
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )
( У назві та тексті постанови слово "стипендію" замінено
словами "академічну стипендію" згідно з Постановою КМ
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )

На виконання Указу Президента України від 22 липня 2000 р.
N 909 ( 909/2000 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про академічну стипендію Президента
України для студентів Національної гірничої академії (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1461
ПОЛОЖЕННЯ
про академічну стипендію Президента України студентам
Національної гірничої академії
( У Положенні слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа
замінено словами "академічна стипендія" у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п )
від 12.07.2004 )
1. Академічна стипендія Президента України призначається
студентам Національної гірничої академії відповідно до Указу
Президента України від 22 липня 2000 р. N 909 ( 909/2000 )
"Питання Національної гірничої академії України".
2. Академічна стипендія Президента України призначається
студентам, які навчаються за спеціальностями з напряму підготовки
"Гірництво".
3. Кількість стипендіатів не може перевищувати п'яти осіб.
4. Розмір академічної стипендії Президента України для
студентів, зазначених у пункті 2 цього Положення, визначається
виходячи з розміру 4,375 мінімальної академічної стипендії
студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 882 ( 882-2004-п ) від
12.07.2004 )
5. Академічна стипендія Президента України призначається
студентам, які найбільше відзначилися у навчальній та науковій
роботі.
6. Кандидатури на отримання академічної стипендії Президента
України висуваються вченою радою Академії за поданням відповідних
факультетів і затверджуються наказом МОН.
7. Призначення академічної стипендії Президента України
здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії
протягом місяця після її закінчення.
8. Академічна стипендія Президента України виплачується
студентові після отримання наказу МОН про її призначення з першого
числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії.
9. Академічна стипендія Президента України виплачується за
рахунок стипендіального фонду Академії.
10. Наказ про призначення академічних стипендій Президента
України оголошується на студентських зборах і в газеті "Вісник
Національної гірничої академії України".
11. Стипендіат позбавляється права на одержання академічної
стипендії Президента України за вчинок, несумісний із статусом
студента вищого навчального закладу.
12. Позбавлення академічної стипендії Президента України
здійснюється рішенням вченої ради Академії за умови затвердження
його МОН.вгору