Про підпорядкування Україні прикордонних військ, що дислокуються на її території
Указ Президії Верховної Ради України від 30.08.19911464-XII
Документ 1464-XII, поточна редакція — Прийняття від 30.08.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про підпорядкування Україні прикордонних військ,
що дислокуються на її території
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 44, ст.591 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24
серпня 1991 року "Про військові формування на Україні" ( 1431-12 )
перевести у відання України всі дислоковані на території
республіки військові частини прикордонних військ СРСР та їх органи
управління з озброєнням і матеріально-технічною базою.
Встановити, що командуючий прикордонними військами України
затверджується Верховною Радою України і підпорядковується
Кабінету Міністрів України.
2. Кабінету Міністрів України, Комісії Верховної Ради України
з питань оборони і державної безпеки підготувати і подати до 15
вересня 1991 року на розгляд Верховної Ради України проекти Закону
про державний кордон України та Положення про порядок
комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового
забезпечення прикордонних військ України.
3. Кабінету Міністрів України провести переговори з
командуванням прикордонних військ СРСР та Урядами Білоруської РСР
і Республіки Молдова з цього питання.
4. Указ набирає чинності з моменту прийняття.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 серпня 1991 року
N 1464-XIIвгору