Документ 147-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.08.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення тов. Пархоменка В.Д. Міністром вищої
і середньої спеціальної освіти Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 33, ст. 479 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити тов. Пархоменка Володимира Дмитровича Міністром
вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 серпня 1990 року
N 147-XIIвгору