Документ 147/95, поточна редакція — Редакція від 05.12.2009, підстава - 70/99

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Позначку "Опублікуванню
не підлягає"
знято Указом Президента
N 963/2009 ( 963/2009 )
від 24.11.2009 }
Про утворення Генеральної військової інспекції
при Президентові України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 993/95 ( 993/95 ) від 20.10.95
N 210/96 ( 210/96 ) від 25.03.96
N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }

З метою забезпечення діяльності Президента України як
Верховного Головнокомандуючого Збройними Силами України
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Генеральну військову інспекцію при Президентові
України на чолі з Генеральним інспектором.
Установити, що Генеральна військова інспекція є окремим
військовим органом, підпорядкованим Президентові України. { Частина друга статті 1 в редакції Указу Президента N 210/96
( 210/96 ) від 25.03.96 }
Організація та забезпечення діяльності Генеральної військової
інспекції покладається на Адміністрацію Президента України і
Міністерство оборони України.
Оперативне управління та контроль за роботою Генеральної
військової інспекції здійснює Секретар Ради національної безпеки і
оборони України. { Статтю 1 доповнено новою частиною згідно з Указом Президента
N 210/96 ( 210/96 ) від 25.03.96; із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
Повсякденний контроль за виконанням Генеральною військовою
інспекцією покладених на неї завдань здійснює Генеральний
інспектор. { Частина статті 1 в редакції Указу Президента N 993/95 ( 993/95 )
від 20.10.95 }
2. Основними завданнями Генеральної військової інспекції при
Президентові України є:
постійний контроль за станом і діяльністю військ;
аналіз стану використання економічних, технічних, наукових
можливостей держави для реформування та будівництва Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Прикордонних військ
України, Цивільної оборони України, внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України, військ урядового зв'язку Служби безпеки
України, підтримання боєздатності та забезпечення пріоритетних і
перспективних напрямів їх розвитку та розроблення пропозицій щодо
ефективного витрачання ними бюджетних асигнувань та позабюджетних
коштів; { Абзац третій статті 2 в редакції Указу Президента
N 210/96 ( 210/96 ) від 25.03.96 }
контроль за додержанням у військах законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Ради
національної безпеки і оборони України та інших
нормативно-правових актів з військових питань; { Абзац четвертий
статті 2 в редакції Указів Президента N 210/96 ( 210/96 ) від
25.03.96, N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 }
контроль за формуванням і реалізацією у військах
військово-кадрової політики; { Абзац статті 2 в редакції Указу
Президента N 210/96 ( 210/96 ) від 25.03.96 }
моніторинг соціально-політичної обстановки у військах та
розроблення заходів щодо забезпечення її стабільності; { Абзац
статті 2 в редакції Указу Президента N 210/96 ( 210/96 ) від
25.03.96 }
перевірка виконання мобілізаційних заходів та стану
підготовки військових резервів у державі;
проведення інспекцій та окремих перевірок боєготовності
військ.
3. Помічникові Президента України з військових питань
В. Гречанинову подати у місячний строк проект Положення про
Генеральну військову інспекцію при Президентові України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 лютого 1995 року
N 147/95вгору