Про мисливське господарство та полювання
Закон України від 22.02.20001478-III
Документ 1478-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.03.2017, підстава - 1832-VIII


     самовільному або   з   порушенням    установленого    порядку 
переселенні, акліматизації та схрещуванні мисливських тварин;
неподанні в установленому порядку або приховуванні,
спотворенні інформації про стан, чисельність та обсяги добування
мисливських тварин;
невжитті заходів щодо запобігання загибелі мисливських
тварин, погіршенню середовища їх перебування;
порушенні порядку придбання чи реалізації, транспортування,
переробці продукції полювання, незаконному пересиланні, ввезенні в
Україну та вивезенні за її межі мисливських тварин та іншої
продукції полювання, включаючи мисливські трофеї; { Абзац
чотирнадцятий частини другої статті 42 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
порушенні прав користувачів мисливських угідь; { Частину
другу статті 42 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
порушенні правил техніки безпеки та поводження із зброєю на
полюванні; { Частину другу статті 42 доповнено абзацом
шістнадцятим згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від
21.01.2010 }
перешкоджанні здійсненню державного контролю в галузі
мисливського господарства та полювання, контролю користувачів
угідь за додержанням чинного законодавства з питань полювання;
{ Частину другу статті 42 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із
Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
порушенні вимог ведення мисливського собаківництва та порядку
видачі родоводів і паспортів на собак мисливських порід, інших
ловчих звірів та птахів. { Частину другу статті 42 доповнено
абзацом вісімнадцятим згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від
21.01.2010 }
Законами України може бути встановлена відповідальність і за
інші порушення законодавства у галузі мисливського господарства та
полювання.
Притягнення порушників до відповідальності не звільняє їх від
обов'язку відшкодувати збитки, завдані внаслідок порушення
законодавства у галузі мисливського господарства та полювання.
Незаконно добуті мисливські тварини чи виготовлена з них
продукція, а також знаряддя правопорушень підлягають конфіскації в
установленому законодавством порядку.
У разі вилучення незаконно добутих або набутих в інший спосіб
живих мисливських тварин повинні бути вжиті заходи до їх
збереження і, якщо можливо, повернення у природне середовище.
Стаття 43. Відшкодування збитків, завданих унаслідок
порушення законодавства у галузі мисливського
господарства та полювання
Відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення
законодавства у галузі мисливського господарства та полювання,
здійснюється добровільно або за рішенням суду відповідно до
законодавства за затвердженими в установленому порядку таксами, а
за їх відсутності - за розрахунками користувачів мисливських
угідь. { Частина перша статті 43 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, N 1827-VI ( 1827-17 )
від 21.01.2010 }
Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих
унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського
господарства та полювання ( z0842-17 ), затверджуються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері лісового та мисливського господарства, і
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. { Частина друга статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
У разі неможливості вилучення незаконно добутої продукції
полювання порушник відшкодовує її вартість, яка обчислюється
виходячи з ринкових цін на м'ясо, шкіряну, хутрову та іншу
сировину вищого сорту, що діють на час відшкодування, у таких
розмірах (не менш як): { Абзац перший частини третьої статті 43 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1832-VIII ( 1832-19 ) від
07.02.2017 }
зубр: м'ясо - 300 кілограмів, шкура - 50 кілограмів;
лось: м'ясо - 130 кілограмів, шкура - 30 кілограмів;
олень благородний: м'ясо - 80 кілограмів, шкура - 20
кілограмів;
олень плямистий: м'ясо - 50 кілограмів, шкура - 15
кілограмів;
кабан: м'ясо - 60 кілограмів, шкура - 10 кілограмів;
лань: м'ясо - 40 кілограмів, шкура - 5 кілограмів;
козуля, муфлон: м'ясо - 15 кілограмів, шкура - 3 кілограми;
ведмідь: м'ясо - 100 кілограмів, шкура - 250 квадратних
дециметрів;
бобер: м'ясо - 5 кілограмів;
заєць-русак, бабак, нутрія вільна: м'ясо - 3 кілограми;
лебідь, дрофа: м'ясо - 5 кілограмів;
глухар, гуси: м'ясо - 3 кілограми;
тетерук, фазан, кріль дикий: м'ясо - 1 кілограм;
качки, лиска: м'ясо - 0,5 кілограма;
інша дрібна перната дичина: м'ясо - 0,3 кілограма.
Кошти за відшкодування збитків, завданих внаслідок
порушення законодавства у галузі ведення мисливського господарства
та полювання, зараховуються на рахунок користувача мисливських
угідь, якому заподіяні збитки. { Статтю 43 доповнено частиною
четвертою згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Стаття 24 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2015 року.
{ Пункт 1 розділу VII доповнено абзацом згідно із Законом
N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів України у відповідність з цим
Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1478-IIIвгору