Документ 148/98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.07.2015, підстава - 398/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 398/2015 ( 398/2015 ) від 07.07.2015 }
Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та
співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва
з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1104/99 ( 1104/99 ) від 02.09.99
N 587/2000 ( 587/2000 ) від 12.04.2000
N 1063/2001 ( 1063/2001 ) від 12.11.2001
N 1146/2001 ( 1146/2001 ) від 26.11.2001
N 658/2002 ( 658/2002 ) від 25.07.2002
N 1126/2002 ( 1126/2002 ) від 02.12.2002
N 573/2003 ( 573/2003 ) від 05.07.2003
N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від 29.10.2003
N 1238/2003 ( 1238/2003 ) від 01.11.2003
N 929/2011 ( 929/2011 ) від 27.09.2011
N 639/2012 ( 639/2012 ) від 15.11.2012 }

З метою здійснення стратегічного курсу України на інтеграцію
з Європейським Союзом, забезпечення входження України у
європейський політичний, економічний і правовий простір,
удосконалення механізму співробітництва України з Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом) та на забезпечення
виконання Угоди про партнерство та співробітництво, підписаної між
Україною і Європейським Союзом 16 червня 1994 року
( 998_012 ), п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Українську частину Ради з питань співробітництва
між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським
Союзом) (далі - Українська частина Ради) та Українську частину
Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом) (далі - Українська частина
Комітету) як допоміжний орган Української частини Ради.
2. Покласти на Міністерство закордонних справ України
здійснення заходів щодо забезпечення політичних відносин України з
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та
координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішньої
політики та політики безпеки. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1146/2001 ( 1146/2001 ) від 26.11.2001 }
3. Покласти на Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України здійснення міжвідомчої координації з питань економічного
та соціального співробітництва України з Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом). { Стаття 3 в редакції Указу Президента N 587/2000 від 12.04.2000;
із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1063/2001
( 1063/2001 ) від 12.11.2001, N 929/2011 ( 929/2011 ) від
27.09.2011 }
4. Установити, що Українська частина Ради утворюється у
складі Голови, першого заступника Голови, трьох заступників Голови
та членів Української частини Ради. { Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 1146/2001 ( 1146/2001 ) від 26.11.2001, N 929/2011
( 929/2011 ) від 27.09.2011, N 639/2012 ( 639/2012 ) від
15.11.2012 }
Головою Української частини Ради є за посадою Прем'єр-міністр
України, першим заступником Голови Української частини Ради є за
посадою Перший віце-прем'єр-міністр України, заступниками Голови
Української частини Ради є за посадами Міністр економічного
розвитку і торгівлі України, Міністр закордонних справ України та
Міністр юстиції України. { Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 1063/2001 ( 1063/2001 ) від 12.11.2001, N 1146/2001
( 1146/2001 ) від 26.11.2001, N 573/2003 ( 573/2003 ) від
05.07.2003; в редакції Указів Президента N 929/2011 ( 929/2011 )
від 27.09.2011, N 639/2012 ( 639/2012 ) від 15.11.2012 }
Членами Української частини Ради є за посадами: міністри України, заступник Міністра закордонних справ України - керівник
апарату - Голова Української частини Комітету, Голова Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення
України, Голова Державної прикордонної служби України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської
інтеграції (за згодою), Голова Служби безпеки України, Голова Національної комісії регулювання електроенергетики
України, Представник України при Європейських Співтовариствах
(Європейському Союзі), Голова Національного банку України (за згодою). { Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 1063/2001 ( 1063/2001 ) від 12.11.2001, N 1146/2001
( 1146/2001 ) від 26.11.2001, N 658/2002 ( 658/2002 ) від
25.07.2002, N 1126/2002 ( 1126/2002 ) від 02.12.2002, N 573/2003
( 573/2003 ) від 05.07.2003, N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від
29.10.2003; в редакції Указу Президента N 929/2011 ( 929/2011 )
від 27.09.2011 }

{ Частину четверту статті 4 виключено на підставі Указу
Президента N 929/2011 ( 929/2011 ) від 27.09.2011 }
{ Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1104/99 від 02.09.99, в редакції Указу Президента N 587/2000 від
12.04.2000 }
5. Кабінету Міністрів України: визначити у місячний строк склад Української частини
Комітету; забезпечити створення у двомісячний строк у міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади, керівники яких входять
до складу Української частини Ради, структурних підрозділів з
питань співробітництва з Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом) у межах існуючої штатної чисельності; затвердити структуру Національного агентства України з питань
розвитку та європейської інтеграції в межах штатної чисельності,
визначеної для Національного агентства України з реконструкції та
розвитку; подати у місячний строк проект Положення про Національне
агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції і
пропозиції щодо внесення змін до актів Президента України, що
випливають з цього Указу; привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність
із цим Указом.
6. Міністерству закордонних справ України розпочати
консультації з Європейськими Співтовариствами (Європейським
Союзом) щодо встановлення правил процедури Ради з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом).
7. Ліквідувати Міжвідомчий комітет України у справах
Європейського Союзу, у зв'язку з чим визнати такими, що втратили
чинність: Указ Президента України від 28 серпня 1993 року N 358
( 358/93 ) "Про Міжвідомчий комітет України у справах Європейських
Співтовариств";
Указ Президента України від 7 лютого 1995 року N 108
( 108/95 ) "Про заходи щодо вдосконалення співробітництва України
з Європейським Союзом";
Указ Президента України від 21 квітня 1997 року N 355
( 355/97 ) "Про заходи щодо вдосконалення механізму взаємодії з
Європейським Союзом та його виконавчими органами";
Розпорядження Президента України від 13 жовтня 1993 року
N 111 ( 111/93-рп ) "Про персональний склад Міжвідомчого комітету
України у справах Європейських Співтовариств".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 лютого 1998 року
N 148/98вгору