Документ 1489-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.12.2012, підстава - 1175-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 серпня 1999 р. N 1489
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1175 ( 1175-2012-п ) від 19.12.2012 }
Про Порядок видачі разового індивідуального
дозволу на перевищення встановлених строків
ввезення товарів (виконання робіт, надання
послуг), які імпортуються за бартерними
договорами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1493 ( 1493-2001-п ) від 16.11.2001 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок видачі разового індивідуального дозволу
на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання
робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами
(додається).
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1999 р. N 1489
ПОРЯДОК
видачі разового індивідуального дозволу на перевищення
встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт,
надання послуг), які імпортуються за бартерними
договорами

1. Разовий індивідуальний дозвіл на перевищення установлених
статтею 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних
(бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"
( 351-14 ) строків ввезення на митну територію України товарів
(виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними
договорами, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію,
комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів,
товарів спеціального призначення (далі - разовий індивідуальний
дозвіл) видається суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які є
стороною відповідного бартерного договору, Міністерством економіки
та з питань європейської інтеграції. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1493
( 1493-2001-п ) від 16.11.2001 )
2. Для одержання разового індивідуального дозволу суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності не пізніше 15 календарних днів
після закінчення встановленого зазначеним Законом строку ввезення
на митну територію України товарів (виконання робіт, надання
послуг), які імпортуються за бартерними договорами, має подати до
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції такі
документи:
звернення про видачу разового індивідуального дозволу з
обгрунтуванням причин та необхідності продовження строку ввезення
на митну територію України товарів (виконання робіт, надання
послуг), які імпортуються за бартерними договорами;
заявку на одержання разового індивідуального дозволу,
заповнену за формою, встановленою Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції;
висновок міністерства або іншого центрального органу
виконавчої влади про віднесення бартерного договору, за яким
імпортуються товари (виконуються роботи, надаються послуги), до
таких, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію,
комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів,
товарів спеціального призначення, з визначенням періоду можливого
перевищення строків ввезення на митну територію України цих
товарів (виконання робіт, надання послуг), виданий відповідно до
Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 квітня 1999 р. N 756 ( 756-99-п ) "Про деякі питання
регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної діяльності";
( Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1493 ( 1493-2001-п ) від 16.11.2001 )
копію бартерного договору, за яким імпортуються товари
(виконуються роботи, надаються послуги), з обов'язковим
зазначенням юридичної адреси та банківських реквізитів іноземного
суб'єкта господарської діяльності. У разі коли текст договору
викладено іноземною мовою, додається письмовий переклад, виконаний
і завірений в установленому порядку;
копії вантажних митних декларацій на експорт та імпорт
товарів (виконання робіт, надання послуг) за відповідними
бартерними договорами, завірені в установленому порядку;
копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності, завірену в установленому порядку.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1493
( 1493-2001-п ) від 16.11.2001 )
3. Про звернення до Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції з метою одержання разового індивідуального
дозволу суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності повинен негайно у
письмовій формі повідомити органи державної податкової служби за
місцем його державної реєстрації. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1493
( 1493-2001-п ) від 16.11.2001 )
4. Для розгляду питань, пов'язаних з видачею разового
індивідуального дозволу Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції утворює Комісію на чолі із керівником
департаменту Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції. Засідання Комісії проводяться в міру потреби і
оформляються протоколом.
Рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності разового індивідуального дозволу
приймається на засіданні Комісії не пізніше ніж за 15 робочих днів
з дня надходження відповідних документів. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1493
( 1493-2001-п ) від 16.11.2001 )
5. Разовий індивідуальний дозвіл оформляється у трьох
примірниках, один з яких передається суб'єкту зовнішньоекономічної
діяльності, другий - надсилається органу державної податкової
служби за місцем його державної реєстрації, третій - зберігається
у Міністерстві економіки та з питань європейської
інтеграції. Разовий індивідуальний дозвіл підписується головою
Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1493
( 1493-2001-п ) від 16.11.2001 )
6. У видачі разового індивідуального дозволу суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності може бути відмовлено, якщо:
порушено встановлений пунктом 2 цього Порядку строк звернення
до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції для
одержання зазначеного дозволу;
подані документи не відповідають вимогам, передбаченим
пунктом 2 цього Порядку (якщо протягом установленого зазначеним
пунктом строку буде усунено ці недоліки, питання розглядається
повторно);
до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, який звернувся
до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції для
одержання разового індивідуального дозволу, застосовано спеціальні
санкції згідно із статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 );
в інших випадках, передбачених законодавством.
Про відмову у видачі разового індивідуального дозволу (з
обгрунтуванням її причин) повідомляється заявникові у письмовій
формі.
Рішення Комісії про відмову у видачі разового індивідуального
дозволу може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до
законодавства. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1493
( 1493-2001-п ) від 16.11.2001 )
7. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності і
місця реєстрації.
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені цим Порядком, то застосовуються правила
міжнародного договору.вгору