Документ 149-2013-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.03.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 березня 2013 р. № 149-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, та внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 76

1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати), перерозподіл видатків у сумі 300000 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3511580 “Обслуговування та погашення боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань і заходів державного фонду регіонального розвитку” та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 3511090 “Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”, реконструкція і розширення Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи охорони здоров’я”.

2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 76 “Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків” зміни, що додаються.

3. Забезпечити:

1) головним розпорядникам бюджетних коштів:

погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, та передачі бюджетних призначень, передбаченої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 76 “Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків” (з урахуванням змін, затверджених цим розпорядженням), з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

розроблення та затвердження у разі потреби порядків використання відповідних бюджетних коштів;

подання щомісяця до 5 числа Міністерству фінансів звіту про використання бюджетних коштів в розрізі бюджетних програм, напрямів, об’єктів та заходів;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - відкриття у разі потреби нових бюджетних програм та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень та інформування Міністерства фінансів щомісяця до 10 числа про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, бюджетних програм, напрямів, об’єктів та заходів.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. № 149-р

ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 76

1. У пункті 1 цифри “1401083” замінити цифрами “1701083”.

2. У пункті 3:

1) абзац четвертий підпункту 1 після слів “бюджетних коштів” доповнити словами “в розрізі бюджетних програм, напрямів, об’єктів та заходів”;

2) абзац третій підпункту 2 викласти у такій редакції:

“Державній казначейській службі - перерахування бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень та інформування Міністерства фінансів щомісяця до 10 числа про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, бюджетних програм, напрямів, об’єктів та заходів.”.

3. У додатку 1 до розпорядження:

1) у пункті 8:

абзац другий викласти в такій редакції:

“реконструкції палацу спорту “Юність” комунального спортивно-видовищного підприємства “Юність” у м. Запоріжжі;”;

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“реконструкції будівлі комунального закладу “Запорізька обласна філармонія” Запорізької обласної ради у м. Запоріжжі;

будівництва хірургічного корпусу комунальної установи “Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня” Запорізької обласної ради у м. Запоріжжі.”;

2) у пункті 10:

в абзаці першому цифри “16555” замінити цифрами “25385”;

в абзаці п’ятому цифри “2500” замінити цифрами “11330”;

3) у пункті 13:

в абзаці першому цифри “20769” замінити цифрами “30769”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“погашення кредиторської заборгованості, що утворилася у 2011-2012 роках під час здійснення видатків капітального характеру, в тому числі державних капітальних видатків, що розподілялися Кабінетом Міністрів України, - 10000 тис. гривень.”;

4) у пункті 14:

в абзаці першому цифри “9631” замінити цифрами “16631”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“газифікації м. Снігурівки - 7000 тис.”;

5) у пункті 19:

в абзаці першому цифри “23914” замінити цифрами “8831”;

абзац п’ятий виключити;

6) у пункті 21:

в абзаці першому цифри “22855” замінити цифрами “18855”;

в абзаці п’ятому цифри “12000” замінити цифрами “8000”.

4. У додатку 2 до розпорядження:

1) у пункті 1:

в абзаці третьому цифри “5000” замінити цифрами “3200”;

в абзаці восьмому цифри “10000” замінити цифрами “20000”;

2) у пункті 2:

в абзаці четвертому цифри “5200” замінити цифрами “2200”;

в абзаці дев’ятому цифри “12400” замінити цифрами “16400”;

3) у пункті 3:

в абзаці третьому цифри “40000” замінити цифрами “30000”;

в абзаці шостому цифри “12000” замінити цифрами “10000”;

4) в абзаці другому пункту 4 цифри “6300” замінити цифрами “4300”;

5) у пункті 7 цифри “50000” замінити цифрами “45000”;

6) доповнити додаток пунктами 12-16 такого змісту:

“12. Утворення центрів надання адміністративних послуг - 50000 тис. гривень (Мінрегіон).

13. Придбання обладнання для Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи Національної академії наук - 10000 тис. гривень (Національна академія наук).

14. Капітальні видатки, пов’язані із забезпеченням функціонування системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, - 18553 тис. гривень (Мін’юст).

15. Придбання обладнання для розгортання телекомунікаційної мережі спеціального призначення - 124500 тис. гривень (Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації).

16. Реалізація другого етапу національного проекту “Вчасна допомога” - утворення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта - 100000 тис. гривень (Держінвестпроект).”.вгору