Документ 149-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.07.2019, підстава - 575-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 березня 2015 р. № 149
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 541 від 23.08.2016
№ 343 від 18.05.2017
№ 239 від 04.04.2018
№ 171 від 20.02.2019
№ 575 від 26.06.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. № 149

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”, для забезпечення функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації населення, що належать до сфери управління Мінветеранів (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 541 від 23.08.2016; із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 343 від 18.05.2017; в редакції Постанови КМ № 239 від 04.04.2018; із змінами, внесеними згідно з  Постановами КМ № 171 від 20.02.2019, № 575 від 26.06.2019}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінветеранів.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є центри соціально-психологічної реабілітації населення (далі - центри).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 575 від 26.06.2019}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення функціонування центрів для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги (оплата праці працівників; нарахування на оплату праці; придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для виконання визначених завдань; оплата послуг (у тому числі комунальних послуг та енергоносіїв); видатки, пов’язані із службовими відрядженнями в межах України; обов’язкові платежі до бюджету з урахуванням необхідності погашення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Казначейства):

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 239 від 04.04.2018}

1) громадянам з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 зазначеного Закону;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 239 від 04.04.2018}

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 зазначеного Закону;

члена сім’ї загиблого - відповідно до абзаців п’ятого - восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 16-1 зазначеного Закону;

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

2) членам сімей учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, внутрішньо переміщеним особам;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 171 від 20.02.2019}

3) іншим громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій та/або зазнали впливу життєво небезпечних чи психотравмуючих подій, потрапили в кризову життєву ситуацію.

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 541 від 23.08.2016, № 343 від 18.05.2017}

4. Бюджетні кошти розподіляються Мінветеранів між центрами у межах бюджетних призначень з урахуванням поданих ними пропозицій до бюджетних запитів з детальними розрахунками.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 239 від 04.04.2018; із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 575 від 26.06.2019}

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться відповідно до положень бюджетного законодавства.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 239 від 04.04.2018}

6. Центри подають Мінветеранів звіт за встановленою формою щокварталу до 15 числа наступного місяця, а річний - до 20 січня наступного року.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 575 від 26.06.2019}

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми, фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору