Документ 1495-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.09.2016

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 40, ст.624)

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік:

за роботу "Операторні методи розв’язання крайових задач для диференціальних та інтегро-диференціальних рівнянь":

Бондар Іванні Анатоліївні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

Покутному Олександру Олексійовичу - кандидату фізико-математичних наук, докторанту Інституту математики НАН України;

за роботу "Побудова сучасних систем захисту в телекомунікаційних системах з застосуванням нерозкривних алгоритмів":

Марченку Віталію Анатолійовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

за роботу "Розробка та одержання перспективних неорганічних люмінесцентних матеріалів для детекторів іонізуючого випромінювання та оптоелектроніки":

Дацьку Юрію Миколайовичу - кандидату технічних наук, виконуючому обов’язки ученого секретаря Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

Літічевському Владиславу Олександровичу - кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

Хоменко Олені Володимирівні - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України;

за роботу "Організація керування в електроенергетичних системах України в ринкових умовах з урахуванням переходу до європейської нормативної бази":

Блінову Ігорю Вікторовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України;

Мартинюку Олександру Васильовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України;

Танкевичу Сергію Євгенійовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України;

за роботу "Новітня тектоніка території Дніпродзержинського промислового вузла та її вплив на екологічну безпеку хвостосховищ уранового виробництва":

Юськів Юлії Володимирівні - кандидату геологічних наук, науковому співробітнику Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України";

за роботу "Синтез наноструктурних каліксаренових ефекторів біохімічних процесів та перспективи їх біомедичного застосування":

Родіку Роману Васильовичу - кандидату хімічних наук, завідувачу лабораторії Інституту органічної хімії НАН України;

за роботу "Модуляція секреторного процесу за участі глутаматних транспортерів та рецепторів":

Касаткіній Людмилі Олександрівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Сівку Роману Віталійовичу - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Крупко Ользі Олександрівні - молодшому науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

за роботу "Розробка нових біотехнологій отримання рідких біопалив (етанол, бутанол) другого покоління":

Дмитрук Олені Валеріївні - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України;

Куриленко Олені Олександрівні - провідному інженеру Інституту біології клітини НАН України;

Тігуновій Олені Олександрівні - інженеру 1-ї категорії Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України";

за роботу "Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі та інституційних важелів стимулювання зовнішньоекономічної діяльності":

Єрмаковій Ользі Анатоліївні - кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України;

за роботу "Соціально-економічний розвиток українського села: оцінка, проблеми, перспективи":

Пелехатому Андрію Олеговичу - кандидату економічних наук, молодшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України";

Максименко Анні Олександрівні - кандидату соціологічних наук, молодшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України";

Крупіну Віталію Євгенійовичу - кандидату економічних наук, спеціалісту з моделювання Інституту розвитку села та сільського господарства Польської академії наук;

за роботу "Технологія вирощування міскантусу для виробництва біопалива":

Кваку Володимиру Михайловичу - кандидату сільськогосподарських наук, завідувачу сектору Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН;

за роботу "Новітні матеріали на основі кераміки, інтерметалічних та халькогенідних напівпровідників для енергоефективних мультифункціональних систем":

Ромаці Віталію Володимировичу - кандидату хімічних наук, докторанту Національного університету "Львівська політехніка";

Клим Галині Іванівні - кандидату фізико-математичних наук, докторанту Національного університету "Львівська політехніка";

за роботу "Розробка і впровадження нового обладнання та енергозберігаючих технологій виробництва і відновлення деталей":

Пасько Наталії Сергіївні - кандидату технічних наук, старшому викладачу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

Рибалку Івану Миколайовичу - кандидату технічних наук, асистенту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

Плугатарьову Артему Валентиновичу - аспіранту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

за роботу "Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей нових функціональних матеріалів багатоцільового призначення":

Гудю Володимиру Миколайовичу - кандидату фізико-математичних наук, доценту Національного університету водного господарства та природокористування;

Морозу Миколі Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, доценту Національного університету водного господарства та природокористування;

Хіст Вікторії Володимирівні - кандидату фізико-математичних наук, старшому викладачу Національного університету водного господарства та природокористування;

за роботу "Синтез, структура та люмінесценція оксидних сполук цирконію та вісмуту":

Чорнію Віталію Петровичу - кандидату фізико-математичних наук, інженеру I категорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Теребіленко Катерині Володимирівні - кандидату хімічних наук, асистенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу "Технології знезараження зернових в електричному полі високої напруженості":

Усенку Сергію Миколайовичу - кандидату технічних наук, доценту Національного університету біоресурсів і природокористування України;

за роботу "Управління інноваційними енергозберігаючими проектами в житловому будівництві":

Ратушняк Ользі Георгіївні - кандидату технічних наук, доценту Вінницького національного технічного університету;

за роботу "Фізико-хімічні основи технології наноструктурованих функціональних покриттів для мікроелектроніки та засобів зв’язку":

Глушковій Марині Олександрівні - кандидату технічних наук, асистенту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

Проскуріну Миколі Миколайовичу - кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

за роботу "Фітонематоди хмелю та контроль їх чисельності":

Бабичу Олександру Анатолійовичу - кандидату біологічних наук, доценту Національного університету біоресурсів і природокористування України;

за роботу "Науково-практичні основи попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері страхування":

Зайцю Олександру Михайловичу - кандидату юридичних наук, доценту кафедри конституційного та міжнародного права Одеського державного університету внутрішніх справ.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:

виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік та виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;

оформлення і вручення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

3. Вручення дипломів, нагрудних знаків та відповідної грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік провести до 1 жовтня 2016 року.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
7 вересня 2016 року
№ 1495-VIII
вгору