Деякі питання забезпечення національного контингенту
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011150
Документ 150-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.05.2013, підстава - 297-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 лютого 2011 р. N 150
Київ
Деякі питання забезпечення
національного контингенту
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 297 ( 297-2013-п ) від 22.04.2013 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 406 ( 406-2012-п ) від 23.05.2012
N 297 ( 297-2013-п ) від 22.04.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 406
( 406-2012-п ) від 23.05.2012 }

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
30 березня 2006 р. N 401 ( 401-2006-п ) "Деякі питання
забезпечення діяльності миротворчих контингентів і миротворчого
персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 899; 2007 р., N 18,
ст. 707; 2008 р., N 65, ст. 2192) зміни, що додаються.
3. Міністерству оборони:
забезпечити фінансування виплати грошової винагороди,
зазначеної в пункті 1 цієї постанови, в межах видатків на грошове
забезпечення, передбачених Міністерству оборони у Державному
бюджеті України на 2011 рік ( 2857-17 );
передбачати під час складання проекту Державного бюджету
України на 2012 та наступні роки кошти для виплати щомісячної
грошової винагороди в іноземній валюті за виконання службових
обов'язків за межами України військовослужбовцям Збройних Сил із
складу українського національного контингенту та національного
персоналу в межах видатків на оплату праці. { Абзац третій пункту
3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 297
( 297-2013-п ) від 22.04.2013 }
4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня
2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. N 150
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2006 р. N 401 ( 401-2006-п )

1. У пункті 1 постанови ( 401-2006-п ):
в абзаці другому слова ", за основними посадами" виключити;
абзац четвертий виключити.
2. Розміри щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті
за виконання службових обов'язків за межами України
військовослужбовцям Збройних Сил із складу українських миротворчих
контингентів та миротворчого персоналу (крім миротворчого
персоналу України в Республіці Ірак та в Ісламській Республіці
Афганістан), що утримуються за рахунок державного бюджету, за
основними посадами, затверджені зазначеною постановою
( 401-2006-п ), викласти у такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2006 р. N 401 ( 401-2006-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. N 150)
РОЗМІРИ
щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті
за виконання службових обов'язків за межами України
військовослужбовцям Збройних Сил із складу українських
миротворчих контингентів та миротворчого персоналу
(крім миротворчого персоналу України в Республіці Ірак
та в Ісламській Республіці Афганістан),
що утримуються за рахунок державного бюджету

(доларів США) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір | | |щомісячної | | | грошової | | |винагороди | |----------------------------------------------------+-----------| |Офіцери: | | |----------------------------------------------------+-----------| |командир дивізії | 3600 | |----------------------------------------------------+-----------| |командир бригади, тактичної групи | 3500 | |----------------------------------------------------+-----------| |командир полку | 3400 | |----------------------------------------------------+-----------| |начальник штабу бригади, тактичної групи, полку; | 3300 | |заступник командира бригади, тактичної групи, полку;| | |командир батальйону, загону, контингенту, дивізіону | | |----------------------------------------------------+-----------| |заступник командира загону, штурман загону | 3250 | |----------------------------------------------------+-----------| |начальник групи - заступник командира загону | 3200 | |----------------------------------------------------+-----------| |заступник командира батальйону, контингенту, | 3150 | |дивізіону; заступник командира загону - начальник | | |служби, начальник штабу - перший заступник командира| | |батальйону, загону, контингенту, дивізіону; | | |начальник служби безпеки польотів; | | |льотчик-інспектор; командир ланки; начальник | | |національного елементу забезпечення | | |----------------------------------------------------+-----------| |старший льотчик; льотчик-штурман ланки; | 3100 | |штурман-оператор ланки | | |----------------------------------------------------+-----------| |помічник командира бригади, тактичної групи, полку; | 3000 | |заступник начальника штабу бригади, тактичної групи,| | |полку; старший помічник начальника штабу бригади, | | |тактичної групи, полку; юрисконсульт бригади, | | |тактичної групи, полку; начальник військової | | |поліції бригади, тактичної групи, полку; командир | | |роти, батареї, вертольота | | |----------------------------------------------------+-----------| |начальник командного пункту | 2980 | |----------------------------------------------------+-----------| |помічник командира батальйону, загону, контингенту, | 2970 | |дивізіону; начальник відділу, служби, зв'язку; | | |заступник командира роти, батареї; льотчик-штурман; | | |льотчик-оператор; начальник військової поліції | | |батальйону, загону, контингенту, дивізіону | | |----------------------------------------------------+-----------| |начальник відділення, центру, кабінету, групи, | 2940 | |частини, пункту, вузла; старший ординатор; | | |заступник начальника відділу; юрисконсульт | | |батальйону, загону, контингенту, дивізіону | | |----------------------------------------------------+-----------| |заступник начальника відділення, національного | 2910 | |елементу забезпечення; старший офіцер; заступник | | |начальника штабу батальйону, загону, контингенту, | | |дивізіону; старший помічник начальника штабу | | |батальйону, загону, контингенту, дивізіону | | |----------------------------------------------------+-----------| |офіцер; старший інженер, перекладач, помічник | 2880 | |керівника польотами, авіаційний технік, технік; | | |бортовий авіаційний технік | | |----------------------------------------------------+-----------| |помічник начальника відділу, служби, штабу, групи; | 2850 | |військовий поліцейський; начальник станції, клубу, | | |лабораторії, складу, директорії; енергетик; | | |метеоролог; помічник керівника польотами; | | |перекладач; технік; командир взводу; бортовий | | |перекладач; лікар; комендант; інженер; ординатор | | |----------------------------------------------------+-----------| |Рядовий, сержантський та старшинський склад | | |відповідно до розрядів: | | |----------------------------------------------------+-----------| |X | 2710 | |----------------------------------------------------+-----------| |IX | 2700 | |----------------------------------------------------+-----------| |VIII | 2690 | |----------------------------------------------------+-----------| |VII | 2680 | |----------------------------------------------------+-----------| |VI | 2670 | |----------------------------------------------------+-----------| |V | 2660 | |----------------------------------------------------+-----------| |IV | 2000 | |----------------------------------------------------+-----------| |III | 1940 | |----------------------------------------------------+-----------| |II | 1900 | |----------------------------------------------------+-----------| |I | 1860 | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. За посадами керівників структурних підрозділів, які
одночасно є помічниками командира дивізії, бригади,
тактичної групи, контингенту, полку, батальйону,
дивізіону, загону, розміри винагороди встановлюються
відповідно до розмірів винагороди за посадами керівників
аналогічних структурних підрозділів.".вгору