Документ 1513/99, поточна редакція — Прийняття від 01.12.1999

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 1999 року

На підставі подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
1999 року:

- за серію монографій "Українська фалеристика та боністика":
КУРАСУ Івану Федоровичу - академікові Національної академії
наук України, директорові Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України
ТАБАЧНИКУ Дмитру Володимировичу - докторові історичних наук,
головному науковому співробітникові Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень НАН України
ЛИТВИНУ Володимиру Михайловичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, професорові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
БЕЗГІНУ Ігорю Дмитровичу - докторові мистецтвознавства,
віце-президентові Академії мистецтв України
ДМИТРІЄНКО Марії Федорівні - докторові історичних наук,
завідувачу відділу Інституту історії України НАН України
ЮЩЕНКУ Віктору Андрійовичу - кандидатові економічних наук,
Голові Національного банку України
КУЦЕНКО Валентині Миколаївні - кандидатові філософських наук,
завідувачу відділу Адміністрації Президента України
БУЗАЛУ Віктору Йосиповичу - кандидатові історичних наук,
завідувачу сектора Адміністрації Президента України
ЯКОВЛЄВІЙ Ларисі Василівні - кандидатові історичних наук,
директорові Центрального державного архіву вищих органів влади та
управління України;

- за цикл монографій з методів системного аналізу та
інформаційних технологій управління процесами і полями:
СЕРГІЄНКУ Івану Васильовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту кібернетики імені
В.М.Глушкова НАН України
ШОРУ Науму Зуселевичу - академікові Національної академії
наук України, завідувачу відділу Інституту кібернетики імені
В.М.Глушкова НАН України
СКОПЕЦЬКОМУ Василю Васильовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
ЧИКРІЮ Аркадію Олексійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
ДЕЙНЕЦІ Василю Степановичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова
НАН України
ЗГУРОВСЬКОМУ Михайлу Захаровичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту прикладного
системного аналізу НАН України та Міністерства освіти України
ПШЕНИЧНОМУ Борису Миколайовичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту прикладного
системного аналізу НАН України та Міністерства освіти України
РОМАНЕНКУ Віктору Демидовичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Інституту прикладного системного аналізу
НАН України та Міністерства освіти України;

- за комплекс робіт по розробці теоретичних та технологічних
основ створення зносостійких литих сплавів та організації
виробництва з них деталей для різних галузей машинобудування:
ПЕРЕЛОМІ Віталію Олександровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, головному науковому
співробітникові Фізико-технологічного інституту металів та сплавів
НАН України
ГАВРИЛЮКУ Володимиру Петровичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів НАН України
КІРІЄВСЬКОМУ Борису Абрамовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів НАН України
МАРКОВСЬКОМУ Євгену Адамовичу - докторові технічних наук,
головному науковому співробітникові Фізико-технологічного
інституту металів та сплавів НАН України
ТИХОНОВИЧУ Вадиму Івановичу - докторові технічних наук,
головному науковому співробітникові Фізико-технологічного
інституту металів та сплавів НАН України
КОСТЕНКУ Георгію Дмитровичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів НАН України
РОГОВОМУ Євгену Дмитровичу - кандидатові технічних наук,
першому заступникові голови правління відкритого акціонерного
товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання
імені М.В.Фрунзе"
ШЕЛЕНКОВУ Георгію Михайловичу - кандидатові технічних наук,
начальникові лабораторії відкритого акціонерного товариства
"Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені
М.В.Фрунзе"
СЕМЕНЮКУ Вілену Мироновичу - директорові товариства з
обмеженою відповідальністю "Енергетична консалтингова група",
місто Київ
МУХОПАДУ Григорію Васильовичу - заступникові начальника
управління Міністерства енергетики України;

- за створення науково-промислового комплексу по виробництву
свинцево-кислотних акумуляторних батарей:
ДЗЕНЗЕРСЬКОМУ Віктору Олександровичу - докторові технічних
наук, директорові Інституту транспортних систем і технологій НАН
України
ПРИВАЛОВУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту
транспортних систем і технологій НАН України
ВАСИЛЬЄВУ Сергію Володимировичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту транспортних систем і технологій НАН
України
ПІДЛУБНОМУ Василю Івановичу - першому віце-президентові
Науково-промислової корпорації "ІСТА"
КАСЯНУ Сергію Григоровичу - віце-президентові - начальникові
управління Науково-промислової корпорації "ІСТА"
ХІЛЬКЕВИЧУ Віктору Костянтиновичу - виконавчому директорові
закритого акціонерного товариства "ІСТА-ЦЕНТР"
СКОСАРЮ Юрію Івановичу - начальникові управління закритого
акціонерного товариства "ІСТА-ЦЕНТР"
ГУЛЯЄВУ Анатолію Юрійовичу - генеральному директорові
Державного зовнішньоекономічного підприємства "Славутич-Сталь"
Міністерства промислової політики України
ПОРОШЕНКУ Петру Олексійовичу - голові підкомітету Верховної
Ради України
РОЗУМОВСЬКОМУ Олексію Олексійовичу - начальникові штабу -
першому заступникові начальника озброєння Міністерства оборони
України;

- за розробку наукових основ та засобів підвищення
енергетичної ефективності і їх впровадження в системах управління
постачанням і використанням електроенергії, природного газу та
тепла:
КУЛИКУ Михайлу Миколайовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту
загальної енергетики НАН України
ГНІДОМУ Миколі Васильовичу - кандидатові економічних наук,
завідувачу відділу Інституту загальної енергетики НАН України
КОСТЮКОВСЬКОМУ Борису Анатолійовичу - науковому
співробітникові Інституту загальної енергетики НАН України
КИРИЛЕНКУ Олександру Васильовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту електродинаміки НАН України
КОВАЛКУ Михайлу Петровичу - кандидатові технічних наук,
Голові Комітету Верховної Ради України
РАПЦУНУ Миколі Віталійовичу - кандидатові технічних наук,
президентові товариства з обмеженою відповідальністю "Агентство з
раціонального використання енергії та екології"
ГІНАЙЛУ Віктору Олексійовичу - кандидатові технічних наук,
директорові Державного підприємства "Укренергоналадкавимірювання"
Міністерства енергетики України
ПЛАЧКОВУ Івану Васильовичу - Міністрові енергетики України
ВРУБЛЕВСЬКОМУ Анатолію Григоровичу - першому заступникові
Міністра економіки України
БУЦЬО Зіновію Юрійовичу - головному консультантові Комітету
Верховної Ради України;

- за створення високоефективних екологоорієнтованих
технологій видобутку корисних копалин на основі керування станом
гірського масиву і впровадження їх на кар'єрах України:
ШАПАРУ Аркадію Григоровичу - докторові технічних наук,
директорові Інституту проблем природокористування та екології НАН
України
ПОЛІЩУКУ Сергію Зіновійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем природокористування та
екології НАН України
БИЗОВУ Володимиру Федоровичу - докторові технічних наук,
ректорові Криворізького технічного університету
ХРАПКУ Олегу Івановичу - кандидатові технічних наук,
професорові Криворізького технічного університету
ДРИЖЕНКУ Анатолію Юрійовичу - докторові технічних наук,
професорові Національної гірничої академії України
ТКАЧУКУ Костянтину Нифонтовичу - докторові технічних наук,
директорові Національного науково-дослідного інституту охорони
праці
НАДТОЧЕНКУ Миколі Михайловичу - кандидатові технічних наук,
начальникові головного управління Міністерства промислової
політики України
МАРТИНЕНКУ Володимиру Петровичу - кандидатові технічних наук,
голові ради товариства з обмеженою відповідальністю
"Дослідно-виробниче підприємство "Укргірвибухпром"
СОКІЛУ Олександру Михайловичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові дочірнього підприємства "Вільногірський
державний гірничо-металургійний комбінат"
ПАНЧОШНОМУ Миколі Максимовичу - кандидатові технічних наук,
колишньому генеральному директорові Північного
гірничо-збагачувального комбінату;

- за розробку теоретичних основ технології та обладнання
виробництва кальцинованої соди і створення промислового комплексу
Кримського содового заводу:
МОЛЧАНОВУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних наук,
директорові Державного науково-дослідного і проектного інституту
основної хімії Міністерства промислової політики України
ЗОЗУЛІ Олександру Федоровичу - докторові технічних наук,
головному інженерові Державного науково-дослідного і проектного
інституту основної хімії Міністерства промислової політики України
ФРУМІНУ Віталію Мусійовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Державного науково-дослідного і проектного
інституту основної хімії Міністерства промислової політики України
ЗАРАЗІЛОВУ Івану Степановичу - завідувачу відділу Державного
науково-дослідного і проектного інституту основної хімії
Міністерства промислової політики України
ТОВАЖНЯНСЬКОМУ Леоніду Леонідовичу - докторові технічних
наук, ректорові Харківського державного політехнічного
університету
КУНІЦИНУ Сергію Володимировичу - Голові Ради міністрів
Автономної Республіки Крим
НАТАЛІЧУ Валерію Сергійовичу - головному конструкторові
спеціального конструкторського бюро відкритого акціонерного
товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання
імені М.В.Фрунзе"
ГІЛЬМАНОВУ Фаату Сулеймановичу - начальникові дільниці
відкритого акціонерного товариства "Кримський содовий завод"
ЗАЙЦЕВУ Івану Дмитровичу - докторові технічних наук
(посмертно)
ТКАЧУ Григорію Анатолійовичу - докторові технічних наук
(посмертно);

- за цикл наукових праць "Закономірності та аномальні явища в
ядерних процесах":
ВИШНЕВСЬКОМУ Івану Миколайовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові наукового центру "Інститут
ядерних досліджень" НАН України
НЄМЦЮ Олегу Федоровичу - академікові Національної академії
наук України, завідувачу відділу наукового центру "Інститут
ядерних досліджень" НАН України
ТРИШИНУ Володимиру Васильовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, заступникові директора наукового центру
"Інститут ядерних досліджень" НАН України
ЖЕЛТОНОЖСЬКОМУ Віктору Олександровичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії наукового центру
"Інститут ядерних досліджень" НАН України
ЗАЇЦІ Миколі Івановичу - докторові фізико-математичних наук,
завідувачу відділу наукового центру "Інститут ядерних досліджень"
НАН України
КІБКАЛУ Юрію Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові наукового центру
"Інститут ядерних досліджень" НАН України
ПАВЛЕНКУ Юрію Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові наукового центру
"Інститут ядерних досліджень" НАН України
СЛАБОСПИЦЬКОМУ Ростиславу Павловичу - докторові
фізико-математичних наук, заступникові директора Національного
наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"
МАЗУРУ Володимиру Михайловичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту електронної
фізики НАН України
КУЗНІЧЕНКУ Анатолію Васильовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна;

- за цикл наукових праць "Органічні ураження нервової системи
у дітей. Розробка і впровадження в практику нових методів
діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації та
соціальної адаптації":
КОЗЯВКІНУ Володимиру Іллічу - докторові медичних наук,
директорові Інституту проблем медичної реабілітації, місто Львів
ЄВТУШЕНКУ Станіславу Костянтиновичу - докторові медичних
наук, завідувачу кафедри Донецького державного медичного
університету імені М.Горького
КУРАКО Юрію Львовичу - докторові медичних наук, завідувачу
кафедри Одеського державного медичного університету
ВОЛОШИНІЙ Наталії Петрівні - докторові медичних наук,
доцентові Харківського державного медичного університету
ШЕСТОПАЛОВІЙ Людмилі Федорівні - докторові психологічних
наук, керівникові відділу Українського науково-дослідного
інституту клінічної та експериментальної неврології та психіатрії
БОГАТИРЬОВІЙ Раїсі Василівні - кандидатові медичних наук,
Міністрові охорони здоров'я України
МАРТИНЮКУ Володимиру Юрійовичу - кандидатові медичних наук,
директорові Українського медичного центру реабілітації дітей з
органічними ураженнями нервової системи
НЕНЬКУ Анатолію Михайловичу - кандидатові медичних наук,
начальникові Євпаторійського дитячого клінічного санаторію
Міністерства оборони України
ПРУСУ Валентину Петровичу - кандидатові медичних наук,
головному лікареві дитячого санаторію "Хаджибей", Одеська область
ПЕРФІЛОВУ Олександру Петровичу - кандидатові медичних наук,
керівникові відділення Інституту педіатрії, акушерства та
гінекології;
- за цикл праць "Імунобіологія тимусу, його роль у регуляції
імуногенезу, одержання та можливості використання препаратів
тимусу (вилочкової залози)":
БУТЕНКУ Геннадію Михайловичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту геронтології
ГРІНЕВИЧУ Юрію Якимовичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Українського науково-дослідного інституту
онкології та радіології
БАРАБОЮ Вілену Абрамовичу - докторові медичних наук,
завідувачу лабораторії Українського науково-дослідного інституту
онкології та радіології
НІКОЛЬСЬКОМУ Ігорю Сергійовичу - докторові медичних наук,
завідувачу лабораторії Українського наукового гігієнічного центру
ЧЕБОТАРЬОВУ Володимиру Федоровичу - докторові медичних наук,
керівникові лабораторії Інституту ендокринології та обміну речовин
імені В.П.Комісаренка
ПІНЧУКУ Вадиму Григоровичу - академікові Національної
академії наук України (посмертно)
БЕЗВЕРШЕНКУ Івану Андрійовичу - докторові медичних наук
(посмертно);

- за цикл наукових праць з теорії породоутворення у
тваринництві:
ЗУБЦЮ Михайлу Васильовичу - докторові сільськогосподарських
наук, президентові Української академії аграрних наук
БУРКАТУ Валерію Петровичу - докторові сільськогосподарських
наук, віце-президентові Української академії аграрних наук
ЄФІМЕНКУ Михайлу Яковичу - докторові сільськогосподарських
наук, директорові Інституту розведення і генетики тварин, Київська
область
РИБАЛКУ Валентину Павловичу - докторові сільськогосподарських
наук, директорові Інституту свинарства, місто Полтава
ПОЛЬСЬКІЙ Парасковії Іванівні - докторові
сільськогосподарських наук, завідувачу відділу Інституту
тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова "Асканія-Нова"
БАНЬКОВСЬКОМУ Броніславу Володимировичу - докторові
сільськогосподарських наук (посмертно)
ХАВРУКУ Олександру Федоровичу - докторові
сільськогосподарських наук (посмертно);

- за теоретичні основи, екологічні аспекти, практику
переробки і використання відходів металургійної, гірничорудної та
хімічної промисловості в будівництві та виробництві будівельних
матеріалів:
БОЛЬШАКОВУ Володимиру Івановичу - докторові технічних наук,
ректорові Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури
ЩЕРБАКУ Святославу Андрійовичу - кандидатові технічних наук,
докторантові Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури
КРИВЕНКУ Павлу Васильовичу - докторові технічних наук,
проректорові Київського національного університету будівництва і
архітектури
НІКІФОРОВУ Олексію Петровичу - докторові технічних наук,
першому заступникові голови правління відкритого акціонерного
товариства "Дніпропетровський науково-дослідний інститут
будівельного виробництва"
БОНДАРЕНКО Галині Миколаївні - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії відкритого акціонерного товариства
"Дніпропетровський науково-дослідний інститут будівельного
виробництва"
БОРИСОВСЬКОМУ Володимиру Захаровичу - президентові Спілки
будівельників України
ГОЛОВКУ Анатолію Івановичу - заступникові голови правління
відкритого акціонерного товариства "Нікопольський завод
феросплавів"
НЕВЄДОМСЬКОМУ Володимиру Олексійовичу - кандидатові технічних
наук, начальникові цеху відкритого акціонерного товариства
"Нікопольський завод феросплавів"
ЗІЛЬБЕРМАНУ Олександру Юрійовичу - начальникові цеху
відкритого акціонерного товариства "Нікопольський завод
феросплавів"
ГЛУХОВСЬКОМУ Віктору Дмитровичу - докторові технічних наук
(посмертно);

- за створення та впровадження комплексу машин та обладнання
для механізації вантажно-розвантажувальних робіт з буряками в
цукровій промисловості:
МАРОЧКУ Івану Олександровичу - завідувачу відділу
Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості
КУЗНЕЦОВІЙ Людмилі Олександрівні - старшому науковому
співробітникові Українського науково-дослідного інституту цукрової
промисловості
ГАВВІ Віктору Марковичу - заступникові директора Державного
науково-інженерного центру зварювання та контролю в галузі атомної
енергетики України
КУЗНЕЦОВУ Юрію Олексійовичу - завідувачу відділу Смілянського
спеціалізованого конструкторського бюро Науково-виробничого
об'єднання "Цукор"
БОЙЧУКУ Георгію Павловичу - головному конструкторові
закритого акціонерного товариства "Калинівське", Вінницька область
ПЛАХОТНОМУ Олександру Михайловичу - колишньому голові
правління закритого акціонерного товариства "Калинівське",
Вінницька область
ШКУРІНУ Євгену Андрійовичу - головному конструкторові
відкритого акціонерного товариства "Красилівський машинобудівний
завод", Хмельницька область
КОРКАЧУ Івану Петровичу - начальникові цеху орендного
підприємства "Яготинський цукровий завод", Київська область
НОВИКОВУ Василю Олександровичу - кандидатові технічних наук
(посмертно);

- за створення екополісу Славутич як шлях
радіаційно-екологічної та соціально-економічної реабілітації
територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи,
забезпечення безаварійної роботи станції, виведення її з
експлуатації та приведення об'єкта "Укриття" в екологічно
безпечний стан:
БАР'ЯХТАРУ Віктору Григоровичу - академікові Національної
академії наук України, науковому керівникові Міжгалузевого
науково-технічного центру "Укриття" НАН України
КЛЮЧНИКОВУ Олександру Олександровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, генеральному директорові
Міжгалузевого науково-технічного центру "Укриття" НАН України
БОРОВОМУ Олександру Олександровичу - докторові
фізико-математичних наук, директорові відділення Міжгалузевого
науково-технічного центру "Укриття" НАН України
КУХАРЮ Валерію Павловичу - академікові Національної академії
наук України, директорові Інституту біоорганічної хімії та
нафтохімії НАН України
ТРЕФІЛОВУ Віктору Івановичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту проблем
матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України
УДОВИЧЕНКУ Володимиру Петровичу - докторові економічних наук,
Славутицькому міському голові, Київська область
ЧАБАНУ Миколі Георгійовичу - кандидатові медичних наук,
головному державному санітарному лікареві об'єкта Міністерства
енергетики України, місто Славутич
УМАНЦЮ Михайлу Пантелійовичу - першому заступникові Міністра
енергетики України
ТОЛСТОНОГОВУ Віталію Костянтиновичу - генеральному
директорові відокремленого підрозділу "Чорнобильська атомна
електростанція"
ЩЕРБИНІ Володимиру Григоровичу - головному спеціалістові
об'єкта "Укриття" відокремленого підрозділу "Чорнобильська атомна
електростанція";

- за розробку теоретичних основ та широкомасштабне
впровадження способу підвищення властивостей конструкційних сталей
мікролегуванням порошковими дротами з високоактивними елементами:
ПОХОДНІ Ігорю Костянтиновичу - академікові Національної
академії наук України, керівникові відділу Інституту
електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
ПОЗНЯКУ Леоніду Олександровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН
України
ТРОЦАНУ Анатолію Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем матеріалознавства імені
І.М.Францевича НАН України
ДЮДКІНУ Дмитру Олександровичу - докторові технічних наук,
заступникові технічного директора відкритого акціонерного
товариства "Завод "Універсальне обладнання", місто Донецьк
БАТЬ Сергію Юрійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові генерального директора відкритого акціонерного
товариства "Завод "Універсальне обладнання", місто Донецьк
ТІТІЄВСЬКОМУ Володимиру Марковичу - технічному директорові
відкритого акціонерного товариства "Завод "Універсальне
обладнання", місто Донецьк
НОСОЧЕНКУ Олегу Васильовичу - докторові технічних наук,
заступникові технічного директора відкритого акціонерного
товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь"
САХНУ Валерію Олександровичу - генеральному директорові
відкритого акціонерного товариства "Металургійний комбінат
"Азовсталь"
БОЙКУ Володимиру Семеновичу - генеральному директорові
відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний
комбінат імені Ілліча"
ЛАРИОНОВУ Олександру Олексійовичу - заступникові технічного
директора відкритого акціонерного товариства "Маріупольський
металургійний комбінат імені Ілліча";
- за цикл підручників "Общая теория подготовки спортсменов в
олимпийском спорте", К.: Олімпійська література, 1997;
"Олимпийский спорт", кн. 1, 2, К.: Олімпійська література, кн. 1
-1994, кн.2 -1997:
ПЛАТОНОВУ Володимиру Миколайовичу - докторові педагогічних
наук, ректорові Національного університету фізичного виховання і
спорту України;

- за підручник "Теорія металургійних процесів", К.: Віпол,
1997:
ЯКОВЛЄВУ Юрію Миколайовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Державної металургійної академії України
ТАРАКАНОВУ Аркадію Костянтиновичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Державної металургійної академії України
ОХОТСЬКОМУ Віктору Борисовичу - докторові технічних наук,
професорові Державної металургійної академії України
КОВАЛЬОВУ Дмитру Арсентійовичу - докторові технічних наук,
професорові Державної металургійної академії України
КУЧЕРУ Анатолію Гурійовичу - докторові технічних наук,
професорові Державної металургійної академії України
ШИФРІНУ Володимиру Мусійовичу - докторові технічних наук,
професорові Державної металургійної академії України
КОСТЬОЛОВУ Олегу Леонідовичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Державної металургійної академії України
СИМОНОВУ Віталію Костянтиновичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Державної металургійної академії України
ШИФРІНУ Едуарду Володимировичу - кандидатові технічних наук,
консультантові товариства з обмеженою відповідальністю
"Металургійний центр", місто Київ
БАПТИЗМАНСЬКОМУ Вадиму Іполітовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України (посмертно).
2. Установити на 1999 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки двадцять п'ять тисяч гривень кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 грудня 1999 року
N 1513/99вгору