Документ 156-2012-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 березня 2012 р. № 156-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - план заходів), що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2012 рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством;

подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству юстиції інформацію про результати виконання плану заходів.

3. Міністерству юстиції забезпечити проведення постійного моніторингу виконання плану заходів та інформування до 10 жовтня 2012 р. та 20 січня 2013 р. Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу про результати роботи.

4. Міністерству юстиції разом з іншими центральними органами виконавчої влади під час розроблення плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу на відповідний рік керуватися Прогресивним планом адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, схваленим на восьмому засіданні Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2012 р. № 156-р

ПЛАН
заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

I. Розроблення проектів нормативно-правових актів

Найменування заходу

Джерела acquis communautaire, які регулюють правовідносини у відповідній сфері

Строк виконання

Відповідальні за виконання


Митне право

1.

Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Митного тарифу України” з метою приведення товарної номенклатури Митного тарифу України у відповідність з Гармонізованою системою опису та кодування товарів 2012 року

Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації

грудень

Мінекономрозвитку
Мінфін
Держмитслужба

2.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності”

Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації

-“-

Мінфін
Держмитслужба


Законодавство про компанії

3.

Розроблення законопроекту щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств

Друга директива Ради від 13 грудня 1976 р. № 77/91/ЄЕС із змінами та доповненнями, внесеними директивами від 23 листопада 1992 р. № 92/101/ЄЕС та від 6 вересня 2006 р. № 2006/68/ЄС про координацію захисних заходів, які з метою захисту інтересів членів компаній та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 58 Договору про заснування ЄС, про формування відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю та про управління і зміни (перерозподіл) їх капіталу з метою приведення таких захисних заходів у відповідність

вересень

НКЦПФР
(за згодою)


Податки, включаючи непрямі

4.

Розроблення законопроектів щодо внесення змін до податкового законодавства та здійснення заходів з імплементації Податкового кодексу України

Директива Ради ЄС від 16 грудня 2008 р. № 2008/118/ЄС про загальний режим акцизних зборів та скасування Директиви № 92/12/ЄЕС
Директива Ради ЄС від 19 жовтня 1992 р. № 92/84/ЄЕС щодо зближення ставок акцизних зборів на спирт та алкогольні напої
Директива Ради ЄС від 21 червня 2011 р. № 2011/64/ЄС щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби
Директива Ради ЄС від 28 листопада 2006 р. № 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість

грудень

Мінфін
ДПС
інші центральні органи виконавчої влади


Охорона праці

5.

Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо визначення загальних вимог до безпеки працівників під час використання вибухонебезпечного обладнання

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 грудня 1999 р. № 1999/92/ЄС про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я працівників, що піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах

грудень

МНС
Держгірпромнагляд

6.

Розроблення законопроекту про захист грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 22 жовтня 2008 р. № 2008/94/ЄС про захист працівників у разі банкрутства їх роботодавця (кодифікована версія)

-“-

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін Мін’юст

7.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про захист працівників від шкідливого впливу азбесту на робочому місці

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 30 листопада 2009 р. № 2009/148/ЄС про безпеку і захист здоров’я працівників від шкідливого впливу азбесту на робочому місці

червень

МОЗ
МНС
Держгірпромнагляд


Фінансові послуги (у тому числі послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення)

8.

Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” (нова редакція)

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 25 листопада 2009 р. № 2009/138/ЄС стосовно започаткування та ведення діяльності із страхування та перестрахування

листопад

Нацкомфінпослуг
(за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін


Інформаційне суспільство

9.

Розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про телекомунікації” щодо визначення та проведення аналізу відповідних ринків послуг у галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання та створення ефективного механізму

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 7 березня 2002 р. № 2002/21/ЄС про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива)

липень

НКРЗІ
(за згодою)
Мін’юст
Антимонопольний комітет

10.

Розроблення проекту Закону України “Про боротьбу з кіберзлочинністю”

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність

вересень

МВС
СБУ


Охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин

11.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження фітосанітарних правил щодо регулювання обігу дерев’яного пакувального матеріалу у торгівлі

Міжнародний стандарт з фітосанітарних заходів № 15 “Вказівки щодо регулювання дерев’яного пакувального матеріалу” (Секретаріат Міжнародної конвенції про захист рослин Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) ООН)

червень

Мінагрополітики
Держветфітослужба

12.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про внесення змін до наказу Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики від 25 січня 2000 р. № 4 “Про затвердження інструкції про заходи з профілактики та боротьби із сибіркою тварин”

Кодекс здоров’я наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро

грудень

-“-

13.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження інструкції з приготування, використання та забезпечення якості компонентів крові

Директива Європейської Комісії від 30 вересня 2005 р. № 2005/62/ЄС, що імплементує Директиву Європейського Парламенту та Ради ЄС № 2002/98/ЄС стосовно стандартів та специфікацій Співтовариства, що стосуються системи якості для установ, які працюють з кров’ю

червень

МОЗДиректива Європейської Комісії від 30 вересня 2005 р. № 2005/61/ЄС, що імплементує Директиву Європейського Парламенту та Ради ЄС № 2002/98/ЄС стосовно вимог щодо відстежуваності та нотифікації про серйозні негативні реакції та явища
Довкілля

14.

Підготовка проекту Закону України “Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті”

Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті від 21 травня 2003 р.

грудень

Мінприроди

15.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про умови та вимоги щодо реалізації принципу басейнового управління

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2000 р. № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики

-“-

Мінприроди
Держводагентство
Мінфін
Мінекономрозвитку

16.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про урегулювання питання спалення відходів

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 4 грудня 2000 р. № 2000/76/ЄС про спалювання відходів

-“-

Мінприроди
Мінекономрозвитку

17.

Підготовка проекту Закону України “Про захист озонового шару”

Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 червня 2000 р. № 2037/2000/ЄС про речовини, які руйнують озоновий шар

грудень

Мінприроди

18.

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554”

Директива Ради ЄС від 27 червня 1985 р. № 85/337/ЄЕС про оцінку наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє середовище з поправками, внесеними Директивою Ради ЄС від 3 березня 1997 р. № 97/11/ЄС та Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. № 2003/35/ЄС

-“-

-“-

19.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів вилову

Регламент Ради (ЄС) від 29 вересня 2008 р. № 1005/2008 про заснування системи запобігання, стримування та заборони незаконного, незареєстрованого та нерегульованого рибальства

травень

Мінагрополітики
Держрибагентство
Мінфін
ДержмитслужбаРегламент Комісії (ЄС) від 22 жовтня 2009 р. № 1010/2009 про встановлення детальних правил застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1005/200820.

Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо оцінки наслідків впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище

Директива Ради ЄС від 27 червня 1985 р. № 85/337/ЄЕС про оцінку наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє середовище

грудень

Мінприроди
Мінрегіон

21.

Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо оцінки впливу деяких планів та програм на довкілля

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 червня 2001 р. № 2001/42/ЄС щодо оцінки впливу деяких планів та програм на довкілля

-“-

Мінприроди

22.

Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо свободи доступу до інформації відносно стану навколишнього середовища

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 28 січня 2003 р. № 2003/4/ЄС щодо свободи доступу до інформації відносно стану навколишнього середовища, що замінює Директиву Ради № 90/313/ЄЕС

-“-

-“-

23.

Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо участі громадськості під час розроблення планів та програм

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. № 2003/35/EC щодо участі громадськості в підготовці конкретних планів та програм, що стосуються довкілля, та внесення змін до директив № 85/337/ЄEC і 96/61/EC щодо участі громадськості та доступу до правосуддя

-“-

-“-


Технічні правила і стандарти

24.

Розроблення проекту Закону України “Про технічний регламент щодо споруд будівель та будівельних виробів”

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 9 березня 2011 р., що встановлює узгоджені умови для збуту будівельної продукції та скасовує Директиву Ради № 89/106/ЄЕС

грудень

Мінрегіон

25.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785 “Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 15 грудня 2004 р. № 2004/108/ЄЕС щодо електромагнітної сумісності обладнання та скасування Директиви № 89/336/ЄEC

травень

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Держспоживінспекція

26.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 901 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 червня 2009 р. № 2009/48/ЄС про безпеку іграшок

грудень

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

27.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 190 “Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2009 р. № 2009/23/ЄС щодо неавтоматичних зважувальних приладів

-“-

-“-

28.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 536 “Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів”

Директива Ради ЄС від 14 червня 1993 р. № 93/42/ЄЕС щодо медичних виробів

червень

МОЗ
Держлікслужба
Мінекономрозвитку

29.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 621 “Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів, які імплантують”

Директива Ради ЄС від 20 червня 1990 р. № 90/385/ЄЕС щодо активних медичних виробів, які імплантують

вересень

-”-

30.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 641 “Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 жовтня 1998 р. № 98/79/ЄЕС щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro

-”-

-”-


Енергетика, включаючи ядерну

31.

Розроблення законопроекту про ефективне використання енергетичних ресурсів

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 квітня 2006 р. № 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування Директиви Ради № 93/76 ЄЕС

травень

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності
інші центральні органи виконавчої влади

32.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження правил доступу до Єдиної газотранспортної системи України

Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 13 липня 2009 р. № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу і скасування Регламенту № 1775/2005

квітень

НКРЕ
(за згодою)
Міненерговугілля
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

33.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 107 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 19 травня 2010 р. № 2010/30/ЄС про вказування обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами за допомогою маркування та стандартної інформації про товар

листопад

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності

34.

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 108 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин”

Делегований регламент Комісії (ЄС) від 28 вересня 2010 р. № 1061/2010, що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради ЄС № 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування побутових пральних машин

-”-

-”-

35.

Підготовка проекту Технічного регламенту щодо відходів електричного та електронного обладнання

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 січня 2003 р. № 2002/96/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)

грудень

Мінприроди
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

36.

Підготовка проекту Технічного регламенту щодо приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажу портовими спорудами

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 листопада 2000 р. № 2000/59/ЄС про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу

грудень

Мінприроди
Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

37.

Підготовка проекту Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні”

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 липня 2003 р. № 2003/54/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії і скасування Директиви № 96/92/EC

червень

Міненерговугілля
НКРЕ
(за згодою)


Транспорт

38.

Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо зниження рівня шуму, що утворюється повітряними суднами в аеропортах

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 березня 2002 р. № 2002/30/ЄС про встановлення правил та процедур запровадження в аеропортах Співтовариства експлуатаційних обмежень, пов’язаних із шумом

грудень

Мінінфраструктури
Державіаслужба

39.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування

Директива Ради ЄС від 29 липня 1991 р. № 91/440/ЄЕС про розвиток залізниць Співтовариства

у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”

Мінінфраструктури

40.

Підготовка проекту нормативно-правового акта щодо проведення перевірки суден

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2009 р. № 2009/16/ЄС щодо портового державного контролю за судноплавством

грудень

Мінінфраструктури
Укрморрічінспекція

41.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням транспортних послуг

Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 21 жовтня 2009 р. № 1071/2009 щодо встановлення спільних правил стосовно умов допуску до роботи автотранспортних операторів і скасування Директиви Ради № 96/26/ЄC

-“-

Мінінфраструктури

42.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють встановлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) у транспортних засобах

Регламент Ради ЄС від 20 грудня 1985 р. № 3821/85/ЄЕС про реєструвальне обладнання на автомобільному транспорті (із змінами і доповненнями, внесеними, зокрема, Регламентом (ЄC) № 561/2006)

грудень

Мінінфраструктури

43.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку обігу карток, що використовуються в контрольних пристроях (тахографах)

Регламент Ради ЄС від 20 грудня 1985 р. № 3821/85/ЄЕС про реєструвальне обладнання на автомобільному транспорті (із змінами і доповненнями, внесеними, зокрема, Регламентом (ЄC) № 561/2006)

-“-

-“-

44.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження Порядку підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 15 липня 2003 р. № 2003/59/ЄС про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради № 91/439/ЄЕС та припиняє дію Директиви Ради № 76/914/ЄЕС

-“-

Мінінфраструктури
МНС
Держгірпромнагляд

45.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про запровадження обмежувачів швидкості автомобілів

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 вересня 2007 р. № 2007/46/ЄС, що встановлює рамки для затвердження автотранспортних засобів та причепів до них, а також систем, компонентів та окремих технічних вузлів, призначених для таких транспортних засобів (Рамкова Директива)

грудень

Мінінфраструктури
МВС
Мінекономрозвитку
ДержспоживінспекціяДиректива Ради ЄС від 10 лютого 1992 р. № 92/6/ЄЕС щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві46.

Підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження порядку затвердження конструкції, допуску до експлуатації та використання колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин до них

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 вересня 2007 р. № 2007/46/ЄС, що встановлює рамки для затвердження автомобільних транспортних засобів та причепів до них, а також систем, компонентів та окремих технічних вузлів, призначених для таких транспортних засобів (Рамкова Директива)

-“-

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція
Агентство держмайна
МВС
МНС
Держгірпромнагляд

II. Супроводження розгляду Верховною Радою України проектів законодавчих актів

Найменування акта, щодо якого здійснюється супроводження

Відповідальні за виконання


Митне право

1.

Проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України” (реєстраційний номер 8130-д)

Мінфін
Держмитслужба
МОНмолодьспорт


Інтелектуальна власність

2.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності” (реєстраційний номер 7205)

МОНмолодьспорт
Державна служба інтелектуальної власності

3.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав” (реєстраційний номер 6523)

МОНмолодьспорт
Державна служба інтелектуальної власності
Держкомтелерадіо


Правила конкуренції

4.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції” щодо забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України” (реєстраційний номер 9508)

Антимонопольний комітет

5.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції” (реєстраційний номер 3436)

-“-


Фінансові послуги (у тому числі послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення)

6.

Проект Закону України “Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку” (реєстраційний номер 9069)

НКЦПФР
(за згодою)

7.

Проект Закону України “Про систему депозитарного обліку цінних паперів” (реєстраційний номер 9428)

-“-

8.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку” (реєстраційний номер 9493)

-“-

9.

Проект Закону України “Про аквакультуру” (реєстраційний номер 9571)

Мінагрополітики
Держветфітослужба
Держрибагентство


Інформаційне суспільство

10.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (реєстраційний номер 3081)

Держкомтелерадіо
МЗС

11.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання галузі зв’язку” (реєстраційний номер 9747)

НКРЗІ
(за згодою)


Енергетика, включаючи ядерну

12.

Проект Закону України “Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів” (реєстраційний номер 6212)

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності

13.

Проект Закону України “Про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель” (реєстраційний номер 9683)

Мінрегіон

14.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлюваних джерел енергії” (реєстраційний номер 8455)

Мінекономрозвитку
Держенергоефективності


Транспорт

15.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо адаптації транспортного законодавства України до законодавства Європейського Союзу)” (реєстраційний номер 9523)

Мінінфраструктури

III. Інші заходи щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

1. Здійснення перекладу актів acquis communautaire на українську мову

Мін’юст

2. Забезпечення функціонування загальнодержавної інформаційної мережі з питань права Європейського Союзу

-“-

3. Проведення аналізу наслідків впровадження в законодавство України актів acquis communautaire у сферах, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу

-“-

__________
Примітка. Супроводження законопроектів, зазначених у розділі II, здійснюється протягом 2012 року.вгору