Документ 156_002-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.09.2017

ПРОТОКОЛ
санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту шроту соняшникового з України до Китайської Народної Республіки між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки


Дата підписання:

15.09.2017


Дата набрання чинності для України:

15.09.2017

З метою здійснення безпечного експорту шроту соняшникового з України до Китайської Народної Республіки, відповідно до принципів СОТ/СФЗ та на основі результатів аналізу ризиків, Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі - Мінагрополітики) та Генеральна Адміністрація нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки (далі - AQSIQ) (далі за текстом - "Сторони") шляхом дружніх консультацій досягли домовленостей щодо такого:

Стаття 1

Шрот соняшниковий є побічним продуктом насіння соняшника, що виробляється в Україні шляхом (пресування) подрібнення, екстракції та інших процесів.

Стаття 2

Шрот соняшниковий, який експортується до КНР, відповідає стандартам КНР щодо безпеки та гігієни кормів, і не повинен містити карантинних організмів, які знаходяться під контролем у Китаї (згідно з Додатком 1), а також інших живих шкідників і насіння рослин, гній або трупи тварин, та пір'я птахів, ґрунту і генетично модифікованих організмів, які не є офіційно схваленими у КНР.

Стаття 3

Мінагрополітики запевняє, що експортований до КНР шрот соняшниковий походить з обстежених та затверджених потужностей. Мінагрополітики рекомендує AQSIQ заводи, які будуть зареєстровані AQSIQ після здійснення ними інспектування або аудиту. Перелік схвалених потужностей, що здійснюють експорт соняшникового шроту до КНР, розміщено на веб-сайті AQSIQ та буде оновлюватися один раз на 6 місяців.

Стаття 4

Мінагрополітики підтверджує, що схвалені потужності впроваджують постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), забезпечують принципи простежуваності та ефективну діяльність або реалізують програму управління на основі принципів якості. Потужності посилюють належний санітарний контроль за сировиною, виробництвом і переробкою, зберіганням кінцевого продукту, транспортуванням з метою запобігання забруднення соняшникового шроту сировинними матеріалами соняшникового насіння, ґрунтом, трупами та гноєм від тварин, залишками рослин або тварин.

Стаття 5

Шрот соняшниковий зберігається окремо від сировинних матеріалів та іншої продукції. На складах для зберігання повинні застосовуватись ефективні заходи проти гризунів, комах і птахів, попередження вторинного зараження шкідниками.

Стаття 6

Пакувальні мішки для шроту соняшникового при експорті повинні бути чистими та гігієнічними. Транспортні засоби, які призначені для перевезення шроту соняшникового, повинні бути ретельно очищені, а також, за необхідності, - продезінфіковані.

Стаття 7

Кожний контейнер або трюм суден (якщо транспортування здійснюється балкерами) кожної партії шроту соняшникового повинен мати щонайменше одне маркування, на якому зазначається назва потужності, номер реєстрації, а також такий напис "Шрот соняшниковий українського виробництва, що експортується до Китайської Народної Республіки" китайською та англійською мовами.

Мінагрополітики підтверджує відповідність маркування кожної партії шроту соняшникового вимогам національного стандарту Китайської Народної Республіки щодо маркування кормів (GB 10648-2013).

Стаття 8

Мінагрополітики підтверджує здійснення державного періодичного контролю (нагляду) за переробними потужностями з метою гарантування безпеки та санітарно-гігієнічного стану продукції.

Стаття 9

Мінагрополітики визнає здійснення експорту у КНР шроту соняшникового, який відповідає карантинним нормам.

Кожна партія шроту соняшникового повинна супроводжуватися оригіналом фітосанітарного сертифікату, виданим посадовою особою України (згідно з Додатком 2).

Стаття 10

Кожна партія шроту соняшникового повинна бути досліджена на фізико-хімічні показники: вміст важких металів, залишків пестицидів, мікроорганізмів, мікотоксинів, радіоактивного забруднення тощо, та має супроводжуватися міжнародним ветеринарним сертифікатом, виданим посадовою особою України (згідно з Додатком 3).

Стаття 11

AQSIQ проводитиме перевірку та карантинний контроль шроту соняшникового після його прибуття. У випадку невідповідності партії вимогам, які передбачені статтями 2, 7 та 9, 10 можуть застосовуватися такі заходи:

(1) Якщо фітосанітарний або ветеринарний сертифікат не відповідає вимогам, здійснюється повернення продукції або її знищення;

(2) У випадку виявлення живих карантинних шкідників проводиться знезараження продукції, її повернення або знищення;

(3) У випадку виявлення інших живих шкідників проводиться знезараження продукції, її повернення або знищення;

(4) У випадку виявлення ґрунту або генетично модіфікованих компонентів, які не дозволені у Китаї, здійснюється повернення продукції або її знищення;

(5) Якщо виявлено гній або трупи тварин, пір'я птахів, насіння рослин або встановлено невідповідність відповідним стандартам КНР щодо безпеки та гігієни кормів, проводиться вилучення небезпечних елементів, повернення продукції або її знищення;

(6) Якщо виявлена невідповідність вимогам, передбаченим у статті 7, здійснюється корегування, повернення або знищення продукції.

У разі виникнення перелічених вище випадків невідповідностей, AQSIQ повідомляє про це Мінагрополітики, після чого відповідно до ступеня тяжкості порушень застосовує додаткові заходи як призупинення поставок з відповідних потужнностей у залежності від ступеню невідповідності.

Стаття 12

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами.

До цього Протоколу можуть вноситися правки за взаємною згодою Сторін.

Дія цього Протоколу може бути припинена будь-якою Стороною шляхом письмово повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цього Протоколу принаймні за 3 (три) місяці до передбачуваної дати припинення дії цього Протоколу.

Цей Протокол залишається чинним протягом 5 (п'яти) років та автоматично продовжується на наступні 5 (п'ять) років.

Учинено у місті _________ "___" ____ року у двох примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні, переважну силу матиме текст англійською мовою.


(підпис)

(підпис)


Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Генеральна адміністрація
нагляду за якістю, інспекції та карантину
Китайської Народної Республіки


Представник

ПредставникДодаток 1

Перелік карантинних шкідливих організмів, що знаходяться під карантинним контролем в Китаї

Назва латинською мовою

Назва українською мовою

Trogoderma granarium

Капровий жук

Avena barbata Brot

Овес бородатий

Ambrosia psilostacya

Амброзія багаторічна

Ambrosia trifida

Амброзія трироздільна

Avena ludoviciana Dur

Вівсюг південний

Cuscuta spp

Повитиця

Orobanche spp

Вовчок

Sorghum halepense

Сорго алепське

Callosobruchus maculatus

Зернівка чотирьохплямиста

Ambrosia artemisiifolia L

Амброзія полинолиста

Lolium temulentum L

Плевел п'янкийДодаток 2

ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ


Appendix 3

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТвгору