Документ 156_051, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.06.1993

               Угода 
між Урядом України та Урядом Китайської Народної
Республіки про повітряні сполучення

Дата підписання: 05.06.1993 Дата набуття чинності: 05.06.1993
Уряд України та Уряд Китайської Народної Республіки (названі
в подальшому "Договірними Сторонами");
бажаючи полегшити дружні зв'язки між їхніми двома народами та
розвивати відносини між двома країнами в галузі цивільної авіації;
перебуваючи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію ( 995_038 ), відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня
1944 року;
домовилися про встановлення та здійснення повітряних
сполучень між та за межами їх відповідних територій таким чином:
Стаття 1
ВИЗНАЧЕННЯ
У цій Угоді, якщо контекст не припускає інше:
(1) термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), відкриту для підписання в Чикаго 7
грудня 1944 року та містить будь-який Додаток ( 995_655 ),
прийнятий згідно зі Статтею 90 цієї Конвенції, або будь-яку
поправку до Додатків або Конвенції згідно з її Статтями 90 та 94,
оскільки ці Додатки або поправки прийняті обома Договірними
Сторонами;
(2) термін "територія" означає дільниці поверхні, морський
шельф та внутрішні водойми, а також повітряний простір над ними,
які знаходяться під суверенітетом цієї держави;
(3) термін "авіаційні влади" означає щодо України
Міністерство транспорту України, або будь-яку особу чи орган, який
уповноважений здійснювати функції, що в цей час виконуються
згаданим Міністерством, а щодо Китайської Народної Республіки -
Адміністрацію цивільної авіації Китаю, або будь-яку особу чи
орган, який уповноважений здійснювати функції, що в цей час
виконуються згаданою Адміністрацією;
(4) термін "авіапідприємство" означає будь-яке
авіатранспортне підприємство, що пропонує або здійснює міжнародні
повітряні сполучення;
(5) термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке призначене та отримало дозвіл відповідно до
Статті 3 цієї Угоди;
(6) термін "повітряне сполучення" означає будь-яке регулярне
повітряне сполучення, яке здійснюється повітряними суднами з метою
суспільних перевезень пасажирів, багажу, вантажу або пошти;
(7) термін "міжнародне повітряне сполучення" означає
повітряне сполучення, яке проходить через повітряний простір над
територією більш ніж однієї держави;
(8) термін "зупинка з некомерційними цілями" означає посадку
з будь-якою метою, іншою, ніж прийняття на борт або зняття
пасажирів, багажу, вантажу чи пошти;
(9) термін "ємність" означає:
(a) щодо повітряного судна - комерційне завантаження цього
повітряного судна на маршруті або частині маршруту;
(b) щодо повітряного сполучення - ємність повітряного судна,
яке використовується на такому сполученні, помножену на частоту
польотів, здійснених цим повітряним судном протягом певного
періоду за маршрутом або частиною маршруту;
(10) термін "тариф" означає ціни, які сплачуються за
перевезення пасажирів, багажу і вантажу, та умови, згідно з якими
ці ціни застосовуються, включаючи ціни й умови за агентські та
інші додаткові послуги, але за винятком винагороди й умов за
перевезення пошти;
(11) термін "Таблиця маршруту" означає Таблицю маршруту, яка
додається до цієї Угоди або змінену відповідно до положень Статті
17 цієї Угоди. Таблиця маршруту є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 2
НАДАННЯ ПРАВ
(1) Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, вказані в цій Угоді, з метою надання можливості своєму
призначеному авіапідприємству встановлювати і здійснювати
міжнародні повітряні сполучення за маршрутом, вказаним у Таблиці
маршруту (у подальшому названі відповідно "договірні лінії" та
"встановлений маршрут").
(2) Згідно з положеннями цієї Угоди призначене
авіапідприємство кожної Договірної Сторони під час експлуатації
договірної лінії за встановленим маршрутом буде користуватися
такими правами:
(a) здійснювати політ без посадки через територію іншої
Договірної Сторони по повітряній трасі (ах), встановленій
авіаційними владами іншої Договірної Сторони;
(b) здійснювати зупинки з некомерційними цілями на території
іншої Договірної Сторони в пункті (ах), погоджених між авіаційними
владами обох Договірних Сторін; та
(c) здійснювати зупинки в пункті (ах) на встановленому
маршруті на території іншої Договірної Сторони з метою прийняття
на борт і зняття міжнародного комерційного завантаження -
пасажирів, багажу, вантажу та пошти, що перевозяться до першої
Договірної Сторони або з неї.
(3) Вказане в пункті (2) цієї Статті не буде розглядатися як
право призначених авіапідприємств (а) будь-якої Договірної Сторони
приймати на борт комерційне завантаження в пункті на встановленому
маршруті на території іншої Договірної Сторони для перевезення до
іншого пункту на згаданій території.
(4) Право призначеного авіапідприємства однієї Договірної
Сторони приймати на борт або знімати в пункті (ах) на території
іншої Договірної Сторони міжнародне комерційне завантаження для
перевезення до третіх країн або з них буде погоджено між
авіаційними владами двох Договірних Сторін.
Стаття 3
ПРИЗНАЧЕННЯ АВІАПІДПРИЄМСТВА І ДОЗВІЛ
НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ
(1) Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне
авіапідприємство для експлуатації договірних ліній за встановленим
маршрутом, повідомивши про це письмово іншу Договірну Сторону, і
відкликати чи змінити таке призначення.
(2) Переважне володіння та фактичний контроль над
авіапідприємством, призначеним кожною Договірною Стороною, повинні
належати цій Договірній Стороні або її громадянам.
(3) Авіаційні влади іншої Договірної Сторони, перш ніж видати
дозвіл на виконання польотів, можуть зажадати від
авіапідприємства, призначеного першою Договірною Стороною, доказів
того, що воно здатне виконувати умови, передбачені законами та
правилами, які звичайно та обґрунтовано застосовуються ними під
час здійснення міжнародних повітряних сполучень.
(4) Після одержання такого призначення інша Договірна Сторона
відповідно до положень пунктів (2) та (3) цієї Статті надасть без
необґрунтованої затримки авіапідприємству, призначеному таким
чином, відповідний дозвіл на виконання польотів.
(5) Авіапідприємство, яке таким чином призначене й отримало
дозвіл, може розпочати експлуатацію договірних ліній з дати,
вказаної в дозволі на виконання польотів, згаданому вище в пункті
(4) цієї Статті.
Стаття 4
СКАСУВАННЯ, ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ
АБО ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ
(1) Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати чи
тимчасово припинити дозвіл на виконання польотів, наданий
призначеному авіапідприємству іншої Договірної Сторони, або
встановити такі умови, які вона може вважати необхідними при
користуванні згаданим призначеним авіапідприємством правами,
вказаними в Статті 2 цієї Угоди, у будь-якому з таких випадків:
(a) коли вона не має задовільних доказів того, що переважне
володіння та фактичний контроль над цим авіапідприємством належать
іншій Договірній Стороні або її громадянам; або
(b) коли це авіапідприємство не дотримується законів та
правил першої Договірної Сторони, або
(c) коли це авіапідприємство не може здійснювати експлуатацію
відповідно до умов, передбачених цією Угодою.
(2) Якщо негайне скасування, тимчасове припинення або
встановлення умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є
необхідним для запобігання подальшим порушенням законів та правил,
таке право буде використане лише після консультації з іншою
Договірною Стороною.
Стаття 5
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ТА ПРАВИЛ
(1) Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо допуску
на її територію, перебування в її межах та вихід з неї повітряних
суден, зайнятих у міжнародних польотах, будуть застосовуватися до
повітряних суден призначеного авіапідприємства іншої Договірної
Сторони під час входу на територію першої Договірної Сторони,
перебування в її межах або виходу з неї.
(2) Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо допуску
на її територію, перебування в її межах або відправлення з неї
пасажирів, екіпажу, вантажу чи пошти, зокрема, правила щодо
прибуття, паспортів, митниці та карантину, будуть застосовуватися
до пасажирів, екіпажу, вантажу чи пошти, що перевезені повітряним
судном призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони, під
час прибуття до території першої Договірної Сторони, перебування в
її межах та відправлення з неї.
(3) Пасажири, багаж та вантаж прямого транзиту, які не
залишають відведеної для цієї мети зони аеропорту, будуть
підлягати лише спрощеному контролю.
Стаття 6
ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЄМНОСТІ
(1) Призначеним авіапідприємствам Договірних Сторін буде
надана справедлива та рівна можливість експлуатувати договірні
лінії по встановлених маршрутах.
(2) Під час експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство кожної договірної сторони повинно брати до уваги
інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони,
щоб не зашкодити перевезенням, які останнє здійснює за цими ж
маршрутами або їх частинами.
(3) Договірні лінії, що експлуатуються призначеними
авіапідприємствами договірних сторін, будуть тісно пов'язані з
потребами в перевезеннях по встановлених маршрутах та головною
метою буде вважатися забезпечення такої ємності, яка при розумному
коефіцієнті завантаження повітряного судна відповідала б існуючим
та обгрунтовано очікуваним потребам у перевезення пасажирів,
вантажу та пошти.
(4) Перевезення пасажирів, вантажу і пошти, що приймаються на
борт і потім знімаються в пунктах на встановлених маршрутах, інших
ніж пункти на території Договірної Сторони, яка призначає
авіапідприємство, буде здійснюватися відповідно до загальних
принципів із застереженням, що ємність залежить від:
(a) потреб у перевезеннях на територію Договірної Сторони,
яка призначила авіапідприємство, або з неї;
(b) потреб перевезень у регіоні, через який проходять
договірні лінії, враховуючи інші повітряні сполучення, встановлені
авіапідприємствами держав цього регіону; та
(c) потреб у транзитних перевезеннях авіапідприємств.
Стаття 7
КОМЕРЦІЙНІ ПИТАННЯ
(1) Ємність, частота, тип повітряних суден та розклад
польотів будуть погоджені між авіаційними владами Договірних
Сторін.
(2) Призначене авіапідприємство будь-якої Договірної Сторони
буде вільно продавати авіатранспортні перевезення на території
іншої Договірної Сторони за місцеву валюту, безпосередньо та через
ліцензованих агентів, із застереженням відповідних дозволів та
згідно з чинними національними законами і правилами.
(3) Питання щодо наземного обслуговування будуть
погоджуватися між призначеними авіапідприємствами Договірних
Сторін та затверджуватися авіаційними владами двох Договірних
Сторін.
(4) Призначене авіапідприємство будь-якої Договірної Сторони
може відповідно до потреб у перевезеннях звернутися з проханням
про виконання додаткового рейсу за встановленим маршрутом. Запит
щодо такого рейсу повинен бути поданий авіаційним владам іншої
Договірної Сторони не менш ніж за три дні до пропонованого
виконання, і рейс може бути виконаний лише після одержання згоди
таких влад.
Стаття 8
ТАРИФИ
(1) Тарифи, що застосовуються між територіями двох Договірних
Сторін, повинні встановлюватися на розумних рівнях з урахуванням
усіх відповідних факторів, включаючи собівартість експлуатації,
розумний прибуток, характеристики перевезення (такі як швидкість
та комфорт).
(2) Тарифи, зазначені в пункті (1) цієї Статті, будуть
погоджені між призначеними авіапідприємствами обох Договірних
Сторін з проведенням, коли це необхідно і можливо, консультації з
іншими авіапідприємствами, які здійснюють експлуатацію за цим же
маршрутом або його частиною. Тарифи, погоджені таким чином,
повинні бути подані їх відповідним авіаційним владам не менш ніж
за шістдесят днів до пропонованої дати введення цих тарифів і
будуть введені в дію після їх затвердження авіаційними владами
обох Договірних Сторін.
(3) Якщо призначені авіапідприємства не можуть погодити
будь-який з цих тарифів, авіаційні влади Договірних Сторін будуть
намагатися визначити тарифи шляхом проведення консультації.
(4) Якщо авіаційні влади не зможуть затвердити будь-який
тариф, поданий їм відповідно до пункту (2) цієї Статті, або
встановити тариф згідно з пунктом (3) цієї Статті, питання буде
передане Договірним Сторонам, для врегулювання відповідно до
положень Статті 18 цієї Угоди.
(5) Діючим тарифам буде надана перевага доти, доки не будуть
встановлені нові відповідно до положень цієї Статті.
Стаття 9
НАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПОСЛУГ ТА РІВЕНЬ ЗБОРІВ
(1) Кожна Договірна Сторона призначить регулярний аеропорт(и)
та запасний аеропорт(и) на своїй території для використання
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони з метою
експлуатації договірних ліній і забезпечить цьому авіапідприємству
такі послуги зв'язку, навігаційні, метеорологічні та інші
додаткові послуги, які потребуються для експлуатації договірних
ліній.
(2) Збори за користування призначеним авіапідприємством
кожної Договірної Сторони аеропортами (включаючи технічне
обладнання та інші засоби і послуги), навігаційними засобами і
засобами зв'язку та іншими додатковими послугами іншої Договірної
Сторони будуть встановлені на основі справедливих і обґрунтованих
ставок, визначених відповідними владами іншої Договірної Сторони.
Такі ставки не повинні бути вище тих, що застосовуються до
будь-яких авіапідприємств інших держав, зайнятих в міжнародних
повітряних сполученнях, за користування подібним обладнанням,
засобами і послугами.
Стаття 10
МИТНІ ЗБОРИ
(1) Повітряні судна призначених авіапідприємств однієї
Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні повітряні
сполучення, а також їх комплектне обладнання, запасні частини
(включаючи двигуни), паливо, масла (включаючи гідравлічні рідини),
мастильні матеріали і бортові запаси (включаючи продукти
харчування, напої та тютюнові вироби), що знаходяться на борту
таких повітряних суден, будуть звільнені на підставі взаємності
від усіх мит, податків, зборів за огляд та інших подібних зборів
по прибутті на територію іншої Договірної Сторони за умови, що
таке обладнання та майно залишається на борту повітряних суден до
моменту їх вивозу у зворотному напрямку.
(2) На взаємній основі також буде звільнено від таких мит,
податків, зборів за огляд та інших подібних податків і зборів, за
винятком зборів за надане обслуговування, таке обладнання і майно:
(a) комплектне обладнання, запасні частини (включаючи
двигуни), паливо, масла (включаючи гідравлічні рідини), мастильні
матеріали і бортові запаси (включаючи продукти харчування, напої
та тютюнові вироби), ввезені призначеним авіапідприємством однієї
Договірної Сторони чи за його дорученням на територію іншої
Договірної Сторони або прийняті на борт повітряного судна на
території іншої Договірної Сторони й призначені виключно для
використання чи споживання повітряними суднами, які здійснюють
міжнародні сполучення, навіть якщо таке обладнання і майно
використовуються на частині польоту, виконаного над територією
іншої Договірної Сторони;
(b) запасні частини (включаючи двигуни), ввезені на територію
однієї Договірної Сторони призначеним авіапідприємством іншої
Договірної Сторони чи за його дорученням для технічного
обслуговування або ремонту повітряних суден, які здійснюють
міжнародні сполучення.
(3) Запаси надрукованих бланків квитків, авіавантажні
накладні й рекламні матеріали, ввезені на територію однієї
Договірної Сторони призначеним авіапідприємством іншої Договірної
Сторони чи за його дорученням, будуть звільнені на основі
взаємності від усіх мит, податків, зборів за огляд та інших
подібних податків і зборів.
(4) Обладнання і майно, зазначене в пунктах (1) і (2) цієї
Статті, може бути розвантажене на території іншої Договірної
Сторони тільки за згодою митних влад іншої Договірної Сторони.
Таке обладнання і майно буде зберігатися під наглядом або
контролем митних влад іншої Договірної Сторони доти, доки воно не
буде вивезене у зворотному напрямку або не отримає іншого
призначення згідно з митними правилами.
(5) Звільнення, передбачене в пункті (1) і (2) цієї Статті,
буде також надаватися, коли призначене авіапідприємство однієї
Договірної Сторони має договірні відносини з іншим
авіапідприємством, яке також користується такими звільненнями на
території іншої Договірної Сторони, щодо тимчасового користування
або передачі на згаданій території майна, вказаного у пунктах (1)
і (2) цієї Статті.
(6) На основі взаємності від мит та інших зборів і податків
щодо імпортування будуть звільнені такі запаси представництва
призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони, ввезені
на згадану територію, за умови, що ці запаси призначені для
використання безпосередньо авіапідприємством і не перевищують
розумного ліміту:
1) обладнання для офісів;
2) транспортні засоби для обслуговування офісів;
3) транспортні засоби для спеціального використання в
аеропорту;
4) транспортні засоби для перевезення пасажирів, членів
екіпажу та багажу між містом та аеропортом, за винятком легкових
автомобілів;
5) електронні засоби бронювання та зв'язку, включаючи їх
запасні частини.
(7) На основі взаємності багаж і вантаж прямого транзиту буде
звільнено від усіх мит, податків, зборів за огляд та інших
подібних податків або зборів, за винятком зборів за надане
обслуговування.
Стаття 11
ПРЕДСТАВНИЦТВО І ПЕРСОНАЛ
(1) Для експлуатації договірних ліній по встановлених
маршрутах призначене авіапідприємство кожної Договірної Сторони на
основі взаємності матиме право встановлювати представництво в
пункті(ах), що знаходиться на встановленому маршруті в межах
території іншої Договірної Сторони.
(2) Штатні робітники представництва призначеного
авіапідприємства кожної Договірної Сторони повинні бути
громадянами будь-якої Договірної Сторони; чисельність такого
штатного персоналу буде визначена авіаційними владами обох
Договірних Сторін. На цей персонал будуть поширюватися чинні
закони і правила іншої Договірної Сторони.
(3) Кожна Договірна Сторона надасть допомогу та забезпечить
благоприємні умови представництву призначеного авіапідприємства
іншої Договірної Сторони і його штатному персоналу для ефективної
експлуатації договірних ліній.
(4) Члени екіпажу призначеного авіапідприємства будь-якої
Договірної Сторони, які здійснюють польоти на територію іншої
Договірної Сторони та з неї, повинні бути громадянами першої
Договірної Сторони. Якщо призначене авіапідприємство бажає
найняти членів екіпажу, які мають будь-яке інше громадянство, з
метою здійснення польотів на територію попередній дозвіл цієї
іншої Договірної Сторони.
(5) Електронні засоби бронювання та зв'язку, включаючи їх
запасні частини.
Стаття 12
ОПОДАТКУВАННЯ
(1) Доходи та прибуток, отримані призначеним
авіапідприємством кожної Договірної Сторони в межах території
іншої Договірної Сторони від здійснення міжнародних сполучень,
будуть звільнені цією іншою Договірною Стороною від усіх податків.
(2) Майно призначеного авіапідприємства кожної Договірної
Сторони в межах території іншої Договірної Сторони буде звільнене
іншою Договірною Стороною від усіх податків.
(3) Заробітна плата, оклади та інші подібні винагороди,
отримані робітниками представництва призначеного авіапідприємства
будь-якої Договірної Сторони на території іншої Договірної
Сторони, які є громадянами цієї іншої Договірної Сторони, будуть
звільнені іншою Договірною Стороною від усіх податків.
Стаття 13
КОНВЕРТАЦІЯ І ПЕРЕКАЗ ДОХОДУ
(1) Призначене авіапідприємство кожної Договірної Сторони
матиме на взаємній основі право переказувати до Договірної
Сторони, яка призначає авіапідприємство, свій доход, отриманий на
території іншої Договірної Сторони.
(2) Конвертація та переказ такого доходу повинні
здійснюватися в конвертованих валютах за переважним курсом обміну,
що діє на день переказу.
(3) Кожна Договірна Сторона полегшить проведення конвертації
та переказу доходу, отриманого на її території призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони, і допоможе згаданому
авіапідприємству у виконанні відповідних формальностей.
Стаття 14
АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА
(1) Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання є невід'ємною частиною цієї Угоди. Договірні
Сторони будуть діяти відповідно до положень Конвенції про злочини
та деякі інші акти, що здійснюються на борту повітряних суден,
підписаної в Токіо 14 вересня 1963 року ( 995_244 ), Конвенції про
боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, підписаної в
Гаазі 16 грудня 1970 року ( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з
незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації,
підписаної в Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ).
(2) Договірні Сторони будуть надавати за проханням усю
необхідну допомогу одна одній для запобігання незаконному
захопленню цивільного повітряного судна та іншим протиправним
діям, спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх
пасажирів та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а
також будь-якій іншій загрозі безпеці цивільної авіації.
(3) Договірні Сторони у своїх відносинах будуть діяти
відповідно до положень з авіаційної безпеки та технічних вимог,
встановлених Міжнародною організацією цивільної авіації та
визначених як Додатки ( 995_655 ) до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), у тій мірі, у якій такі положення та
вимоги застосовні до Договірних Сторін; вони будуть вимагати, щоб
експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих ними, та
експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають
основне місце діяльності на їх території, діяли б згідно з такими
положеннями з авіаційної безпеки.
(4) Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання положень та вимог з авіаційної безпеки, котрі
передбачені іншою Договірною Стороною щодо входу на її територію,
виходу з неї або перебування в межах території цієї іншої
Договірної Сторони. Кожна Договірна Сторона забезпечить вживання
необхідних заходів у межах її території для захисту повітряних
суден та огляду пасажирів, екіпажу, багажу, вантажу та бортових
запасів перед посадкою чи навантаженням. Кожна Договірна Сторона
також доброзичливо розгляне будь-який запит іншої Договірної
Сторони щодо вживання спеціальних заходів безпеки у випадку
конкретної загрози.
(5) У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільного повітряного судна, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки таких повітряних суден, їх
пасажирів та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів,
Договірні Сторони подаватимуть допомогу одна одній шляхом
полегшення зв'язку та прийняття відповідних заходів, спрямованих
на швидке та безпечне усунення таких дій чи загрози дій.
Стаття 15
НАДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Авіаційні влади однієї Договірної Сторони будуть надавати
авіаційним владам іншої Договірної Сторони за їх запитом
статистичні дані, які можуть бути обґрунтовано необхідними для
перевірки ємності, що надається призначеним авіапідприємством
першої Договірної Сторони на договірних лініях по встановлених
маршрутах. Такі дані повинні включати всю інформацію, необхідну
для визначення обсягу перевезень, здійснених згаданим
авіапідприємством по договірних лініях.
Стаття 16
КОНСУЛЬТАЦІЯ
(1) Діючи в дусі тісного співробітництва і взаємної
підтримки, Договірні Сторони забезпечать правильне виконання і
задовільну відповідність до положень цієї Угоди. Крім того,
авіаційні влади Договірних Сторін час від часу будуть проводити
консультації.
(2) Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час запитати
консультації з іншою Договірною Стороною стосовно Угоди. Така
консультація розпочнеться, як тільки це стане можливим, але не
більш ніж за шістдесят днів з дати отримання іншою Договірною
Стороною запиту, якщо тільки не має домовленості про інше.
Стаття 17
ПОПРАВКА ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН
(1) Якщо будь-яка з Договірних Сторін бажає змінити будь-яке
положення цієї Угоди або її Додатка, вона може в будь-який час
запитати консультації з іншою Договірною Стороною, і така
консультація, яка може проводитися між авіаційними владами шляхом
дискусії або заочно, розпочнеться протягом дев'яноста днів з дати
одержання іншою Договірною Стороною запиту, якщо тільки обидві
Сторони не домовляються про подовження цього строку.
(2) Будь-яка поправка до цієї Угоди або її Додатка, погоджена
під час проведення консультації, згаданої в пункті (1) цієї
Статті, набуде чинності після підтвердження її обміном нотами по
дипломатичних каналах.
Стаття 18
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
(1) Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який спір
щодо тлумачення чи втілення в життя цієї Угоди, авіаційні влади
двох Договірних Сторін, у першу чергу, будуть намагатися
врегулювати його шляхом переговорів.
(2) Якщо авіаційні влади Договірних Сторін не можуть досягти
врегулювання згаданого спору, він буде врегульований по
дипломатичних каналах.
Стаття 19
РЕЄСТРАЦІЯ В ICAO
Ця Угода та будь-які наступні поправки до неї будуть
зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 20
ВТРАТА ЧИННОСТІ
Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати по
дипломатичних каналах іншій Договірній Стороні повідомлення про
своє рішення припинити чинність цієї Угоди. Таке повідомлення буде
одночасно надіслане до Міжнародної організації цивільної авіації.
Якщо таке повідомлення надіслано, ця Угода втратить чинність через
дванадцять (12) місяців від дня, коли повідомлення було одержано
іншою Договірною Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату
чинності не відкликано за згодою до закінчення цього строку. Якщо
відсутнє підтвердження про одержання іншою Договірною Стороною
повідомлення, воно вважатиметься одержаним через чотирнадцять (14)
днів після отримання повідомлення Міжнародною організацією
цивільної авіації.
Стаття 21
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ
Ця Угода набуде чинності з дати її підписання.
На підтвердження чого ті, що нижче підписалися, належним
чином уповноважені на це своїми відповідними Урядами, підписали цю
Угоду.
Вчинено в Пекіні, 5 липня 1993 року в двох примірниках
українською, китайською і англійською мовами, три тексти
автентичні. У випадку розбіжності в тлумаченні будь-яких положень
цієї Угоди, текст англійською мовою буде переважати.
За Уряд За Уряд
України Китайської Народної Республіки
(підпис) (підпис)
Додаток
ТАБЛИЦЯ МАРШРУТУ
(1) Маршрут договірних ліній, які експлуатуються
авіапідприємством, призначеним Урядом України, буде таким в обох
напрямках:
Київ та інші пункти в Україні - один проміжний пункт, який
буде погоджено між авіаційними владами договірних сторін - Пекін і
Тяньцзінь.
(2) Маршрут договірних ліній, які експлуатуються
авіапідприємством, призначеним Урядом Китайської Народної
Республіки, буде таким в обох напрямках:
Пункти в Китаї - один проміжний пункт, який буде погоджено
між авіаційними владами Договірних Сторін - Київ та інший пункт в
Україні.
(3) Призначене авіапідприємство будь-якої Договірної Сторони
може опустити на будь-якому або всіх рейсах будь-який пункт на
встановленому маршруті за умови, що договірна лінія починається і
закінчується на території Договірної Сторони, яка призначає
авіапідприємство.вгору