Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.20041572
Документ 1572-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.09.2018, підстава - 658-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 2004 р. N 1572
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005
N 1068 ( 1068-2007-п ) від 30.08.2007
N 1087 ( 1087-2007-п ) від 05.09.2007
N 979 ( 979-2009-п ) від 16.09.2009
N 208 ( 208-2011-п ) від 09.03.2011
N 1049 ( 1049-2011-п ) від 12.10.2011
N 658 ( 658-2018-п ) від 22.08.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. N 1572
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 5 Положення про центр медико-соціальної
реабілітації неповнолітніх, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1072 ( 1072-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 17, ст. 481; Офіційний вісник України,
2000 р., N 26, ст. 1096; 2003 р., N 34, ст. 1816), слово
"Держкомсім'ямолоддю" замінити словом "Мінсім'ядітимолоддю".
2. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від
14 квітня 1997 р. N 323 ( 323-97-п ) "Про організаційне і
фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 26; 2003 р., N 3,
ст. 81) слова "Державний комітет у справах сім'ї та молоді" в усіх
відмінках замінити словами "Міністерство у справах сім'ї, дітей та
молоді" у відповідному відмінку.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня
1997 р. N 565 ( 565-97-п ) "Про Типове положення про притулок для
неповнолітніх служби у справах неповнолітніх" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 24, с. 61; 2003 р., N 34, ст. 1816;
2004 р., N 4, ст. 171):
у пункті 3 постанови слова "Міністерством у справах сім'ї та
молоді" замінити словами "Міністерством у справах сім'ї, дітей та
молоді";
у пункті 5 та другому реченні пункту 38 Типового положення,
затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомсім'ямолодь"
замінити словом "Мінсім'ядітимолодь".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1068
( 1068-2007-п ) від 30.08.2007 }

5. У Положенні про Міжвідомчу комісію з питань охорони
дитинства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 серпня 2000 р. N 1200 ( 1200-2000-п ) "Про утворення Міжвідомчої
комісії з питань охорони дитинства" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 32, ст. 1349; 2003 р., N 25, ст. 1196, N 48, ст. 2515;
2004 р., N 30, ст. 2009):
у пункті 7 слова "Голова Держкомсім'ямолоді" замінити словами
"Міністр у справах сім'ї, дітей та молоді";
у тексті Положення та додатка до нього слово
"Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом
"Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.
6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
24 січня 2001 р. N 40 ( 40-2001-п ) "Про затвердження Типового
положення про молодіжний центр праці" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 4, ст. 122; 2003 р., N 31, ст. 1626) слова "Державному
комітетові у справах сім'ї та молоді" замінити словами
"Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1087
( 1087-2007-п ) від 05.09.2007 }

8. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2002 р. N 135 ( 135-2002-п ) "Про склад наглядової ради
Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей та
підлітків" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 7, ст. 292;
2003 р., N 25, ст. 1196) слова "голови Державного комітету у
справах сім'ї та молоді" виключити, а після слів "Міністерства
транспорту" доповнити пункт словами "Міністерства у справах сім'ї,
дітей та молоді".
9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2002 р. N 564 ( 564-2002-п ) "Про затвердження Положення
про дитячий будинок сімейного типу" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 18, ст. 925) слова "Державному комітетові у справах
сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї,
дітей та молоді".
10. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2002 р. N 565 ( 565-2002-п ) "Про затвердження Положення про
прийомну сім'ю" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18,
ст. 926):
у пункті 3 постанови слова "Державному комітетові у справах
сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах сім'ї,
дітей та молоді";
у пункті 15 Положення, затвердженого зазначеною постановою,
слова "Державним комітетом у справах сім'ї та молоді" замінити
словами "Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді".

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 208
( 208-2011-п ) від 09.03.2011 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 979
( 979-2009-п ) від 16.09.2009 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1049
( 1049-2011-п ) від 12.10.2011 }

15. У тексті Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх
постійного проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2002 р. N 1432 ( 1432-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1817), слово
"Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити словом
"Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1087
( 1087-2007-п ) від 05.09.2007 }

17. У тексті Державної програми відпочинку та оздоровлення
дітей на період до 2008 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 33 ( 33-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 3, ст. 81), слово
"Держкомсім'ямолодь" замінити словом "Мінсім'ядітимолодь".
18. У тексті Порядку повернення до України позбавлених
батьківського піклування дітей, які є громадянами України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2003 р. N 569 ( 569-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 17, ст. 763), слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках
замінити словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 658
( 658-2018-п ) від 22.08.2018 }

20. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
27 червня 2003 р. N 987 ( 987-2003-п ) "Про затвердження Типового
положення про центр реабілітації для осіб, які постраждали від
торгівлі людьми" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 27,
ст. 1324) слова "Державному комітетові у справах сім'ї та молоді"
замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді".
21. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 січня
2004 р. N 87 ( 87-2004-п ) "Про затвердження Типового положення
про центр соціально-психологічної реабілітації дітей" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 4, ст. 168):
у пункті 3 постанови слова "Державним комітетом у справах
сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерством у справах сім'ї,
дітей та молоді";
у тексті Типового положення, затвердженого зазначеною
постановою, слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити
словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку.вгору