Документ 158/92, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.1992

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо охорони державного кордону
України з Республікою Молдова

У зв'язку з загостренням обстановки у прикордонних з Україною
районах Республіки Молдова, що створює загрозу життю і здоров'ю
громадян України, нормальному функціонуванню народногосподарських
структур на територіях, прилеглих до державного кордону України,
п о с т а н о в л я ю:
1. Державному комітету у справах охорони державного кордону
України разом з Міністерством внутрішніх справ, Національною
гвардією, Службою безпеки, Державним митним комітетом України
організувати охорону державного кордону з Республікою Молдова з
метою забезпечення захисту та недоторканості території України,
безпеки її громадян, охорони громадського порядку у прикордонних з
Республікою Молдова районах, не допустити проникнення через
територію України озброєних угруповань та інших порушників
державного і митного кордону. Установити тимчасово в межах 50 кілометрів од державного
кордону з Республікою Молдова зону особливого режиму. Кабінету Міністрів України у дводенний строк затвердити
Положення про зону особливого режиму в районі державного кордону
України з Республікою Молдова.
2. Кабінету Міністрів України, виконавчим комітетам
Вінницької, Одеської та Чернівецької обласних Рад народних
депутатів подавати необхідну допомогу біженцям з Республіки
Молдова.
3. Тимчасово припинити групові поїздки громадян України та
інших держав через територію України до Республіки Молдова, а
також використання з цією метою транспортних засобів.
4. Міністерству закордонних справ України, Державному
комітету у справах охорони державного кордону України подати у
тижневий строк Президентові України пропозиції щодо режиму
державного кордону між Україною і Республікою Молдова.
5. Міністерству закордонних справ України в установленому
порядку проінформувати відповідні органи Республіки Молдова,
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, світову
громадськість про заходи, що вживаються Україною до охорони
державного кордону, забезпечення її територіальної цілісності,
прав і свобод громадян України.
6. Указ набуває чинності з дня його підписання.

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 17 березня 1992 року
N 158вгору