Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.20041607
Документ 1607-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2017, підстава - 294-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 2004 р. N 1607
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 753 ( 753-2005-п ) від 18.08.2005
N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005
N 78 ( 78-2006-п ) від 01.02.2006
N 383 ( 383-2006-п ) від 29.03.2006
N 1642 ( 1642-2006-п ) від 23.11.2006
N 675 ( 675-2008-п ) від 23.07.2008
N 63 ( 63-2011-п ) від 02.02.2011
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011
N 315 ( 315-2012-п ) від 28.03.2012
N 99 ( 99-2013-п ) від 06.02.2013
N 51 ( 51-2014-п ) від 05.02.2014
N 984 ( 984-2015-п ) від 25.11.2015
N 1002 ( 1002-2015-п ) від 05.12.2015
N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про державні цільові
програми" ( 1621-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2004 р. N 1607
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 18 лютого 1993 р. N 127 ( 127-93-п ) "Про організацію
Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів
ветеринарної медицини" (ЗП України, 1993 р., N 6, ст. 107) слова
"державних і галузевих цільових комплексних" замінити словами
"державних цільових і галузевих".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня
1993 р. N 229 ( 229-93-п ) "Про використання науково-технічного і
виробничого потенціалу військово-промислового комплексу для
розвитку економіки", - із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 158 ( 158-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 344):
у вступній частині слова "цільових комплексних" замінити
словами "державних цільових";
в абзаці першому пункту 1 слово "комплексних" замінити словом
"державних";
абзац другий пункту 3 після слова "окремих" доповнити словом
"державних".
3. В абзаці дев'ятому розділу "Основні напрями розвитку
житлово-комунального господарства" Концепції розвитку
житлово-комунального господарства України, схваленої постановою
Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1995 р. N 150
( 150-95-п ), слово "національної" замінити словами "державної
цільової".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 984
( 984-2015-п ) від 25.11.2015 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231
( 1231-2005-п ) від 21.12.2005 }

6. Пункти 75 і 77 переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 18, ст. 505; Офіційний вісник України,
2001 р., N 47, ст. 2083; 2003 р., N 40, ст. 2095; 2004 р., N 21,
ст. 1448), після слова "державних" доповнити словом "цільових".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 294
( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1002
( 1002-2015-п ) від 05.12.2015 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 315
( 315-2012-п ) від 28.03.2012 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 383
( 383-2006-п ) від 29.03.2006 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 51
( 51-2014-п ) від 05.02.2014 }

{ Пункт 12 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 462/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1642
( 1642-2006-п ) від 23.11.2006 }

{ Пункт 14 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 393/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 99
( 99-2013-п ) від 06.02.2013 }

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 63
( 63-2011-п ) від 02.02.2011 }

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 675
( 675-2008-п ) від 23.07.2008 }

{ Пункт 18 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 452/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

19. В останньому абзаці пункту 9 Типового статуту державної
аварійно-рятувальної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 2001 р. N 1058 ( 1058-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1587; 2004 р., N 10,
ст. 617), слова "загальнодержавних, регіональних і міжвідомчих
цільових" замінити словами "державних цільових, регіональних і
галузевих".

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 99
( 99-2013-п ) від 06.02.2013 }

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231
( 1231-2005-п ) від 21.12.2005 }

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 }

23. У Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимогах до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228
( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414,
N 15, ст. 806; 2003 р., N 9, ст. 380, N 30, ст. 1546; 2004 р.,
N 17, ст. 1182):
у пункті 8 слово "загальнодержавних" замінити словами
"державних цільових";
в абзаці другому пункту 21 слова "у встановленому порядку
національних і державних" та слова "відповідних національних і
державних" замінити відповідно словами "у встановленому порядку
державних цільових" та "відповідних державних цільових".
24. В абзаці третьому пункту 4 Положення про Раду
стандартизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 квітня 2002 р. N 484 ( 484-2002-п ) "Про Раду
стандартизації" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15,
ст. 801), слова "національних, державних" замінити словами
"державних цільових".

{ Пункт 25 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 402/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

( Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 78
( 78-2006-п ) від 01.02.2006 )

27. В останньому реченні абзацу першого розділу "Економічна
діяльність" прогнозу показників зведеного бюджету України за
основними видами доходів, видатків та фінансування на
2005-2007 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2003 р. N 1427 ( 1427-2003-п ), слово "комплексних"
замінити словом "державних".

( Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 )вгору