Документ 162-92-п, поточна редакція — Редакція від 16.12.2015, підстава - 1027-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 березня 1992 р. N 162
Київ
Про державну реєстрацію науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1027 ( 1027-2015-п ) від 25.11.2015 }

З метою створення необхідних умов для підвищення ефективності
інформаційного забезпечення творчої праці вчених,
інженерно-технічних працівників і прискореного використання
науково-технічних досягнень у суспільному виробництві Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Запровадити з 1 квітня 1992 р. обов'язкову щорічну
державну реєстрацію відкритих (несекретних) науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, а також захищених дисертацій.
2. Покласти на Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації: { Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1027 ( 1027-2015-п ) від
25.11.2015 }
державну реєстрацію та облік розпочатих, виконуваних і
закінчених відкритих (несекретних) науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, захищених дисертацій, а також
підготовку і видачу в установленому порядку інформаційних
матеріалів на запит підприємств, організацій, органів державної
виконавчої влади;
формування фондів відповідних документів, баз і банків даних;
видання сигнальної інформації;
міждержавний обмін інформацією.
Міністерству фінансів України передбачити фінансування
зазначених робіт відповідно до їх обгрунтувань, поданих Інститутом
і затверджених Міністерством освіти і науки. { Абзац шостий пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1027
( 1027-2015-п ) від 25.11.2015 }
3. Міністерствам і відомствам, Національній академії наук,
національним галузевим академіям наук, організаціям, статутна
діяльність яких передбачає проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, забезпечити починаючи з 1 квітня
1992 р. обов'язкове подання Українському інституту
науково-технічної експертизи та інформації наукових звітів про
виконувані й закінчені вказані роботи та інформаційних карт
установленого зразка. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1027
( 1027-2015-п ) від 25.11.2015 }
4. Комітетові по науково-технічному прогресу при Кабінеті
Міністрів України забезпечити розробку і за погодженням з
відповідними міністерствами й відомствами затвердити до 1 серпня
1992 р. порядок державної реєстрації науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд.28вгору