Документ 1634-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 01.11.1991

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання деяких законодавчих актів України
такими, що втратили чинність у зв'язку з прийняттям
Закону Української РСР "Про бюджетну систему
Української РСР"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 50, ст.704 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У зв'язку з прийняттям Закону Української РСР "Про бюджетну
систему Української РСР" ( 512-12 ) визнати такими, що втратили
чинність з 1 січня 1991 року:
1. Закон Української РСР від 30 червня 1960 року "Про
бюджетні права Української РСР і місцевих Рад народних депутатів"
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1960 р., N 23, ст. 178; 1965 р.,
N 52, ст. 737; 1970 р., N 36, ст. 283; 1977 р., N 21, ст. 249;
1985 р., N 5, ст. 112; 1988 р., N 42, ст. 1016).
2. Закон Української РСР від 22 грудня 1965 року "Про
затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про
зміни і доповнення статті 43 Закону про бюджетні права Української
РСР і місцевих Рад депутатів трудящих" (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1965 р., N 53, ст. 745).
3. Закон Української РСР від 23 грудня 1970 року "Про
затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про
внесення деяких змін і доповнень до Закону Української РСР "Про
бюджетні права Української РСР і місцевих Рад депутатів трудящих"
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 1, ст. 8).
4. Закон Української РСР від 21 грудня 1977 року "Про
затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР, що
вносять деякі зміни і доповнення до чинного законодавства
Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., N 1, ст.
7) у частині затвердження Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 12 травня 1977 року "Про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетні права
Української РСР і місцевих Рад депутатів трудящих".
5. Закон Української РСР від 27 березня 1985 року "Про
затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української
РСР" ( 30-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 15, ст.
377) у частині затвердження Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 18 січня 1985 року "Про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетні права
Української РСР і місцевих Рад депутатів трудящих".
6. Закон Української РСР від 12 листопада 1988 року
( 6831-11 ) "Про затвердження указів Президії Верховної Ради
Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР,
1988 р., N 47, ст. 1115) у частині затвердження Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 4 жовтня 1988 року "Про
внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетні
права Української РСР і місцевих Рад народних депутатів".

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 8 жовтня 1991 року
N 1634-XIIвгору