Документ 1652-XII, поточна редакція — Прийняття від 11.10.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перейменування міста Нестеров та Нестеровського
району Львівської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 51, ст. 723 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Перейменувати місто Нестеров на місто Жовква і Нестеровський
район на Жовківський район.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 11 жовтня 1991 року
N 1652-XIIвгору