Документ 1653/2005, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
колишніх політичних в'язнів і репресованих

За вагомий особистий внесок у національне та державне
відродження України, самовідданість у боротьбі за утвердження
ідеалів свободи і незалежності, активну громадську діяльність
п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
ГОРИНЯ - члена президії товариства Богдана Миколайовича "Україна-Світ", м. Київ
Нагородити орденом "За заслуги" I ступеня
ПРОНЮКА - голову всеукраїнського товариства Євгена Васильовича політичних в'язнів і репресованих,
м. Київ
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
АЛТУНЯНА - члена Харківської обласної асоціації Генріха Ованесовича дослідників генезису тоталітаризму в
(посмертно) Україні "Архіпелаг"
БІЛУХУ - професора Київського національного Миколу Тимофійовича торговельно-економічного університету
БОНДАРЧУКА - члена Одеської обласної Григорія Михайловича організації Всеукраїнського товариства
політичних в'язнів і репресованих
ГОРИНЯ - голову Всесвітньої Української Михайла Миколайовича координаційної ради, м. Київ
ГУМЕНЮКА - голову Львівського крайового братства
Олеся-Дмитра Миколайовича ветеранів національно-визвольної
боротьби
ПЛАХОТНЮКА - члена проводу Всеукраїнського Миколу Григоровича товариства політичних в'язнів і
репресованих, м. Київ
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
АБДУЛА - голову Хмельницького обласного Сергія Миколайовича товариства колишніх політичних в'язнів,
репресованих і членів їх сімей
АСАНІНА - літератора, м. Бахчисарай, Автономна Ідріса Асановича Республіка Крим
БАДЗЬО - наукового співробітника Інституту Юрія Васильовича філософії НАН України, м. Київ
БАЛАНДЮКА - голову Вінницького обласного Мирослава Григоровича об'єднаного товариства колишніх
політичних в'язнів, репресованих
та їх дітей
БАРАНА - директора музею "Зборівська битва", Григорія Яковича Тернопільська область
БАРБОНА - члена Всеукраїнського товариства Миколу Борисовича політичних в'язнів і репресованих,
м. Київ
БАРЛАДЯНУ - викладача Одеської національної Василя Володимировича юридичної академії
БЕРЕСЛАВСЬКОГО - члена Дніпропетровського обласного Миколу Олександровича товариства політичних в'язнів і
репресованих
БОЙКА - члена Донецької обласної організації Павла Моісійовича Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
БУГЕРУ - члена Донецької обласної Михайла Миколайовича організації Всеукраїнського товариства
політичних в'язнів і репресованих
ГАКМАНА - члена ради Чернівецького обласного Степана Петровича товариства політв'язнів та репресованих
ГАПАНОВИЧА - члена Донецької обласної організації Федора Терентійовича Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
ГОРБАЛЯ - члена Всеукраїнського товариства Миколу Андрійовича політичних в'язнів і репресованих,
м. Київ
ГРОМИКА - члена Донецької обласної Кузьму Єрмолайовича організації Всеукраїнського товариства
політичних в'язнів і репресованих
ДЕНИЩУКА - члена Рівненського обласного товариства
Олександра Сергійовича політв'язнів та репресованих
ДЗИРУ - старшого наукового співробітника Ярослава Івановича Інституту історії України НАН України,
м. Київ
ДИЧКОВСЬКОГО - заступника голови Івано-Франківської Ореста-Методія обласної організації Всеукраїнського
Миколайовича товариства політичних в'язнів і
репресованих
ДРУЦА - голову громадської організації Віктора Казимировича "Асоціація жертв політичних репресій",
м. Одеса
Д'ЯЧУНА - члена Білоцерківської організації Теодора Григоровича Всеукраїнського об'єднання ветеранів,
Київська область
ЖОЛИНЯКА - голову Острозького районного товариства
Євгена Андрійовича політв'язнів та репресованих,
Рівненська область
ЗАЙЦЕВА - голову Миколаївської обласної Юрія Олександровича організації Всеукраїнського товариства
політичних в'язнів і репресованих
ЗІСЕЛЬСА - голову Асоціації єврейських Йосипа Самійловича організацій та общин України, м. Київ
КАЛАПАЧА - директора приватного підприємства Романа Степановича "Роксоляна", м. Дрогобич, Львівська
область
КАЛИНЯКА - голову Путильського районного осередку
Дмитра Ілліча Чернівецького обласного товариства
політв'язнів та репресованих
КОВАЛЬЧУКА - члена Черкаського обласного товариства
Михайла Савовича політичних в'язнів і репресованих
КОЗЕЛА - заступника голови Вінницького обласного
Івана Мойсійовича об'єднаного товариства колишніх
політичних в'язнів, репресованих та їх
дітей
КОНДРАЦЬКОГО - віце-президента Міжнародної асоціації
Адольфа Адольфовича жертв політичних репресій країн СНД,
м. Київ
КОСТЕЛЬНОГО - голову Чернівецького міського Дмитра Васильовича товариства політв'язнів та репресованих
КУКА - члена ради Всеукраїнського об'єднання
Василя Степановича ветеранів, м.Київ
КУПНОВИЦЬКОГО - члена Полтавського обласного товариства
Федора Андрійовича політичних в'язнів та репресованих
ЛІСОВОГО - завідувача відділу Інституту Василя Семеновича філософії НАН України, м. Київ
МАРЧАКА - члена Луганської обласної організації
Євгена Івановича Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
МИКИТУ - члена Закарпатської крайової Василя Михайловича організації Всеукраїнського товариства
політичних в'язнів і репресованих
НЕВІДОМСЬКОГО - члена Київського товариства Леоніда Олександровича політв'язнів та жертв репресій
НЕЙМЕТА - члена Закарпатської крайової Юрія Івановича організації Всеукраїнського товариства
політичних в'язнів і репресованих
ОВСІЄНКА - публіциста, м. Київ Василя Васильовича
ОТЧЕНАШЕНКА - голову Одеської обласної організації Павла Івановича Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
ПАНЧУКА - члена ради Чернівецького обласного Івана Миколайовича товариства політв'язнів та репресованих
ПАРАЩАКА - члена Миколаївського обласного Левка Івановича історико-освітнього товариства
"Меморіал"
ПАХОЛОК - члена Всеукраїнського товариства Катерину Марківну політичних в'язнів і репресованих,
м. Київ
ПЕНИКА - члена Луганської обласної організації
Івана Івановича Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
ПЕНЬКІВСЬКОГО - члена Всеукраїнського товариства Вадима Федоровича політичних в'язнів і репресованих,
м. Київ
ПОЛЮГУ - члена Львівського крайового братства Любомира Івановича ветеранів національно-визвольної
боротьби
РЕДЬКА - члена Запорізького обласного Василя Васильовича товариства політичних в'язнів і
репресованих
РІЗНИКІВА - заступника голови Одеської обласної Олексу Сергійовича організації Всеукраїнського товариства
політичних в'язнів і репресованих
РОЖЕНКА - члена науково-методичної ради Миколу Марковича Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих, м. Київ
РЯБЧЕНКА - члена Полтавського обласного Леоніда Івановича товариства політичних в'язнів та
репресованих
САПЕЛЯКА - письменника, члена Харківської Степана Євстахійовича обласної асоціації дослідників генезису
тоталітаризму в Україні "Архіпелаг"
САРАНЧУКА - члена Миколаївського обласного Петра Степановича історико-освітнього товариства
"Меморіал"
СИМЧИЧА - члена Івано-Франківської обласної Мирослава Васильовича організації Всеукраїнського товариства
політичних в'язнів і репресованих
СІРЕНКА - радника Дніпродзержинського міського Володимира Івановича голови, Дніпропетровська область
СОРОКУ - члена правління Кіровоградського Семена Климовича обласного товариства політичних в'язнів
і репресованих
ТАТАРИНА - члена ради Чернівецького обласного Романа Андрійовича товариства політв'язнів та репресованих
ФАЙЗІ - заступника голови Асоціації кримських
Мурата Хадійовича вірменських літераторів, м. Сімферополь
ХОРУНЖОГО - письменника, головного редактора Юрія Михайловича часопису "Зона", м.Київ
ЧАБАНА - члена Львівського обласного товариства
Павла Степановича політичних в'язнів і репресованих
ШЕВЧЕНКА - публіциста, м. Київ Олеся Євгеновича
ЯНЧУК - заступника голови Хмельницького Ніну Іванівну обласного товариства колишніх
політичних в'язнів, репресованих і
членів їх сімей
Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня
ГОНТАРЯ - члена ради Чернівецького обласного Петра Яковича товариства політв'язнів та репресованих
ДЕБРИНА - члена ради Чернівецького обласного Василя Романовича товариства політв'язнів та репресованих
ЛИПОВОГО - члена ради Чернівецького обласного Михайла Микитовича товариства політв'язнів та репресованих
ФЕРЕНЦА - члена Київського крайового братства Володимира Миколайовича ветеранів Української повстанської
армії, Бориспільський район
ЧУБІКА - члена Сумського обласного товариства Антона Євтуховича політичних в'язнів і репресованих
ШИШКОВСЬКОГО - голову Рівненського обласного Всеволода Георгійовича товариства політв'язнів та репресованих
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня
АДАМЕНКА - голову Чернігівського районного Миколу Петровича відділення Всеукраїнського об'єднання
ветеранів
БОГАШЕВА - члена Київського крайового братства Владислава Олександровича ветеранів Української повстанської
армії, м. Ірпінь
БОЦЯНА - методиста Житомирського обласного Івана Семеновича інституту післядипломної педагогічної
освіти
ДАНИЛЮКА - голову Чернігівського обласного Михайла Дмитровича відділення Всеукраїнського об'єднання
ветеранів
КОВАЛЬЧУКА - члена Рівненського обласного Петра Йосиповича товариства політв'язнів та репресованих
КОНЦЕВИЧА - письменника, м. Житомир Євгена Васильовича
ЛІСОВУ - члена соціальної комісії Волинської Євгенію Максимівну крайової організації Всеукраїнського
товариства політичних в'язнів і
репресованих
МОНАЄНКА - члена громадської організації Віонора Петровича "Асоціація жертв політичних репресій",
м. Севастополь
ОХОЦЬКОГО - члена Херсонської обласної організації
Лева Васильовича Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
ПОЛЯНСЬКОГО - члена Сумського обласного товариства Валерія Павловича політичних в'язнів і репресованих
СКОРОПАДА - члена Житомирського обласного Михайла Івановича товариства політв'язнів і репресованих
ТРІЛЯ - члена Луганської обласної організації
Антона Івановича Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
ШЕВЧУКА - члена Житомирського обласного Анатолія Олександровича товариства політв'язнів і репресованих
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
БОЙЧУК - члена Чернівецького обласного Тетяну Теодорівну товариства політв'язнів та репресованих
ВІВЧАРИК - члена Черкаського обласного товариства
Марію Степанівну політичних в'язнів і репресованих
ВОЗНЯК - члена Львівського крайового братства Ганну Михайлівну ветеранів національно-визвольної
боротьби
ВОЙЦЕХОВСЬКУ - члена Чернівецького обласного Ірину Франківну товариства політв'язнів та репресованих
ВОРОЩУК - члена Луганської обласної організації
Домініку Федорівну Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
ГЛІНКУ - члена Чернівецького обласного Станіславу Петрівну товариства політв'язнів та репресованих
ДЕНИСЮК - члена Вінницького обласного об'єднаного
Антоніну Павлівну товариства колишніх політичних в'язнів,
репресованих та їх дітей
ЗЕЛЕНЧУК - члена Вінницького обласного об'єднаного
Ольгу Петрівну товариства колишніх політичних в'язнів,
репресованих та їх дітей
ІВАНЧУК - члена Полтавського обласного товариства
Ольгу Іванівну політичних в'язнів та репресованих
КАЛІШУК - члена Запорізького обласного товариства
Ганну Трохимівну політичних в'язнів і репресованих
КЕЦКО - члена Кіровоградського обласного Анастасію Костянтинівну товариства політичних в'язнів і
репресованих
КОЛЕСНИК - заступника голови Рівненського Ларису Петрівну обласного товариства політв'язнів та
репресованих
КОЦОВСЬКУ - члена Черкаського обласного товариства
Іванну Дмитрівну політичних в'язнів і репресованих
МАРТИНОВУ - члена Луганської обласної організації
Василину Василівну Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
МЕЛЕШКО - члена Черкаського обласного товариства
Ганну Іллівну політичних в'язнів і репресованих
МИСАК - члена Херсонської обласної організації
Катерину Іванівну Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
МИХАЙЛЕНКО - члена Одеської обласної організації Ганну Василівну Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
МОЛЧАНОВУ - члена Хмельницького обласного Раїсу Семенівну товариства колишніх політичних в'язнів,
репресованих і членів їх сімей
ОЛЕКСИШИН - члена Чернівецького обласного Ольгу Миколаївну товариства політв'язнів та репресованих
ОНИЩЕНКО - члена громадської організації Ольгу Панасівну політв'язнів і репресованих, м. Фастів,
Київська область
ОСИПОВУ - члена Чернівецького обласного Стефанію Омелянівну товариства політв'язнів та репресованих
ПЕЛЮХ - члена Запорізького обласного товариства
Любов Гнатівну політичних в'язнів і репресованих
ПОТИКЕВИЧ-ЗАБОЛОТНУ - члена Тернопільської обласної спілки Марію Василівну політв'язнів і репресованих
ПРИСТУПУ - члена громадської організації Розалію Василівну політв'язнів і репресованих, м. Фастів,
Київська область
ПРОЦЮК - члена Черкаської обласної організації
Ганну Іванівну товариства політичних в'язнів і
репресованих
СВІТЛИЧНУ - члена Всеукраїнського товариства Надію Олексіївну політичних в'язнів і репресованих,
м. Київ
СЕНИК - голову Бориславської міської Ірину Михайлівну організації Конгресу українських
націоналістів, Львівська область
ЮШКЕВИЧ - секретаря Київського товариства Валентину Антонівну політв'язнів та жертв репресій
ЯРОВУ - голову Сумської обласної організації Марію Антонівну Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
БАБИЛЮКА - голову Деснянського районного Петра Йосиповича товариства політичних в'язнів та
репресованих міста Києва
КУШНІРУКА - керівника аматорського хору "Посвіт" Ростислава Григоровича Народного дому "Просвіта", м. Луцьк,
Волинська область
ПИСКА - члена Херсонської обласної організації
Василя Федоровича Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
СЛАВИЧА - голову Херсонської обласної організації
Петра Григоровича Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих
ФУГУ - голову Хотинського районного товариства
Василя Трохимовича політичних в'язнів та репресованих,
Чернівецька область.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 26 листопада 2005 року
N 1653/2005вгору