Документ 1667-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.11.2016. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 49-50, ст.830)

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 133.4 статті 133:

1) абзац третій підпункту 133.4.1 доповнити реченням такого змісту: "Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту";

2) підпункт 133.4.2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя";

3) у підпункті 133.4.4 слова "установчими документами" замінити словами і цифрами "підпунктом 133.4.2 цього пункту".

2. Пункт 35 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" доповнити абзацом третім такого змісту:

"Тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 жовтня 2016 року
№ 1667-VIII
вгору