Документ 1674-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Додаткового протоколу
до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року,
що стосується прийняття додаткової
відмітної емблеми (Протоколу III)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.27 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня
1949 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми
(Протокол III) ( 995_g74 ), підписаний від імені України у
м. Берні 23 червня 2006 року, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 жовтня 2009 року
N 1674-VIвгору