Документ 1675/2005, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.12.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про направлення миротворчого персоналу
України до Республіки Ірак

Ураховуючи зобов'язання України як держави - члена
Організації Об'єднаних Націй,
беручи до уваги Резолюцію Ради Безпеки ООН N 1483 ( 995_b43 )
від 22 травня 2003 року,
вважаючи, що розвиток довгострокового співробітництва України
з Республікою Ірак відповідає інтересам підтримання миру і безпеки
та національним інтересам держави,
на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони
України та відповідно до Закону України "Про участь України в
міжнародних миротворчих операціях" ( 613-14 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Направити до Республіки Ірак український миротворчий
персонал із військовослужбовців, працівників органів державної
влади України загальною чисельністю до 50 осіб.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів для забезпечення
виконання статті 1 цього Указу.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 листопада 2005 року
N 1675/2005вгору