Про командуючого Республіканською гвардією України
Постанова Верховної Ради України від 22.10.19911684-XII
Документ 1684-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.10.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про командуючого Республіканською
гвардією України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 51, ст. 733 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Призначити командуючим Республіканською гвардією України
полковника КУХАРЦЯ Володимира Олексійовича.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 жовтня 1991 року
N 1684-XIIвгору