Документ 1699/2005, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.12.2010, підстава - 1122/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1122/2010 ( 1122/2010 ) від 14.12.2010 }
Про деякі заходи з демаркації державного
кордону між Україною і Російською Федерацією
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 393/2008 ( 393/2008 ) від 23.04.2008 }

1. Покласти координацію заходів, здійснюваних центральними
органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями
щодо виконання заходів з демаркації державного кордону, на
Міністерство закордонних справ України.
Визначити відповідальними за виконання заходів, пов'язаних із
демаркацією державного кордону між Україною і Російською
Федерацією:
Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України - за виконання аерофотозйомочних, топографічних,
геодезичних, картографічних, гідрографічних та інженерних робіт,
видання документів демаркації державного кордону;
Державний комітет України по земельних ресурсах - за
виконання землевпорядних робіт на державному кордоні;
Державний комітет лісового господарства України - за
виконання лісогосподарських і лісовпорядних робіт на державному
кордоні;
Адміністрацію Державної прикордонної служби України - за
дотримання режиму державного кордону під час виконання заходів,
пов'язаних із демаркацією державного кордону;
Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську та Донецьку
обласні державні адміністрації - за організаційно-технічне
забезпечення виконання заходів з демаркації державного кордону, в
тому числі забезпечення переговорів на територіях відповідних
областей.
2. Утворити делегацію України на переговори з Російською
Федерацією щодо демаркації державного кордону між Україною і
Російською Федерацією в такому складі:
ОСАВОЛЮК - радник-посланник Посольства Леонід Васильович України в Російській Федерації,
глава делегації
ТРЕГУБОВ - помічник Голови Державної Борис Дмитрович прикордонної служби України,
заступник глави делегації
БОБОШКО - радник відділу державних Сергій Олександрович кордонів Договірно-правового
департаменту Міністерства закордонних
справ України, відповідальний секретар
делегації
ВЕДМІДЬ - заступник Голови Державного Микола Максимович комітету лісового господарства
України, член делегації
ЗАЄЦЬ - перший заступник голови Державної Іван Михайлович служби геодезії, картографії та
кадастру, член делегації
ЛАДАН - директор Державного Олександр Феодосійович науково-дослідного інституту
Укргеоінформатики, член делегації
ЛЕВЧЕНКО - консультант Департаменту Служби Сергій Михайлович безпеки України
ПАРУБЕЦЬ - заступник директора - начальник Микола Григорович відділу Департаменту автомобільних
доріг Державної служби автомобільних
доріг України
РОЩЕПІЙ - директор Державного підприємства Володимир Михайлович "Українське державне аерогеодезичне
підприємство"
СІДЛОВСЬКА - заступник директора Департаменту Людмила Євгеніївна міжнародного правового співробітництва
Міністерства юстиції України
ТРЮХАН - заступник директора Микола Олександрович Науково-дослідного інституту
"Укргеодезкартографія",
член делегації
ХРУСТ - начальник відділу Міжнародно- Дмитро Володимирович правового департаменту Адміністрації
Державної прикордонної служби України
ЯЦИШИНА - заступник Голови Державного комітету Галина Миколаївна України із земельних ресурсів
До складу делегації України також входять за посадою один із
заступників голів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської
та Донецької обласних державних адміністрацій. Кандидатури
зазначених членів делегації України подаються до Міністерства
закордонних справ України головами державних адміністрацій
відповідних областей України.
Дозволити главі делегації України з урахуванням завдань
демаркації державного кордону залучати в установленому порядку до
роботи делегації спеціалістів відповідних міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, обласних державних
адміністрацій. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 393/2008 ( 393/2008 ) від 23.04.2008 }
3. Делегації України забезпечити здійснення комплексу заходів
щодо демаркації державного кордону згідно з Договором між Україною
і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон
( 643_157 ) від 28 січня 2003 року.
4. Кабінету Міністрів України забезпечувати фінансування
робіт, пов'язаних із демаркацією державного кордону, в межах
видатків, передбачених на зазначену мету в Державному бюджеті
України на відповідний рік.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 грудня 2005 року
N 1699/2005вгору