Документ 1749-III, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.283 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

У зв'язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної
та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові
технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка",
"Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут
монокристалів" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р.,
N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20) доповнити пунктом "к" такого
змісту:
"к) товари, що ввозяться на митну територію України
відповідно до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної
та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові
технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка",
"Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут
монокристалів" ( 991-14 ).

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. Пункт 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18,
ст. 94; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38,
ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78 із
змінами, внесеними законами України від 23 березня 2000 року та
від 11 травня 2000 року) доповнити абзацом такого змісту:
"Установити, що на період запровадження спеціального режиму
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків
"Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та
сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона",
"Інститут монокристалів" податок на прибуток платників податку -
технологічних парків, їх учасників, дочірніх та спільних
підприємств справляється з урахуванням особливостей, встановлених
Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові
технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка",
"Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут
монокристалів" ( 991-14 ).
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 червня 2000 року
N 1749-IIIвгору