Документ 175-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.10.2018, підстава - 870-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2017 р. № 175
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для лікування громадян України за кордоном

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1079 від 27.12.2017
№ 870 від 24.10.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для лікування громадян України за кордоном, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73




ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2017 р. № 175

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для лікування громадян України за кордоном

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік за бюджетною програмою “Лікування громадян України за кордоном” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.

3. Бюджетні кошти використовуються для покриття витрат, пов’язаних із направленням громадян України для лікування за кордон, за умови неможливості надання необхідної медичної допомоги закладами охорони здоров’я України незалежно від віку, статі, соціального походження, місця проживання та інших ознак.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення лікування за кордоном громадян України і можуть включати вартість лікування, діагностики (як частини лікувального процесу), відшкодування вартості проїзду хворого та (за рішенням Комісії МОЗ з питань направлення для лікування за кордон) однієї особи, що його супроводжує, до місця лікування та їх повернення, а також на оплату банківських послуг.

Залишки бюджетних коштів, які спрямовувалися на лікування громадян України і були перераховані на рахунки іноземних закладів охорони здоров’я (клінік), можуть використовуватися для забезпечення лікування громадян України, які направляються на лікування за кордон в зазначені іноземні заклади охорони здоров’я (клініки) згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1079 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 184).

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 870 від 24.10.2018}

Порядок направлення громадян України для лікування за кордон затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1079 від 27.12.2017}

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.



вгору