Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.19991763
Документ 1763-99-п, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 758-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 вересня 1999 р. N 1763
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1102 ( 1102-2011-п ) від 26.10.2011
N 826 ( 826-2013-п ) від 13.11.2013
N 11 ( 11-2014-п ) від 09.01.2014
N 18 ( 18-2015-п ) від 26.01.2015
N 758 ( 758-2018-п ) від 19.09.2018 }

На виконання статті 3 Указу Президента України від 29 червня
1999 р. N 766 ( 766/99 ) "Про Положення про Комітет України з
питань гідрометеорології" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Замінити слова "Державний комітет України по
гідрометеорології", "Державний комітет по гідрометеорології" та
"Держкомгідромет" в усіх відмінках відповідно словами "Комітет
України з питань гідрометеорології", "Комітет з питань
гідрометеорології" та "Гідрометком" у відповідному відмінку:
у пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня
1994 р. N 37 ( 37-94-п ) "Про Комплексну програму проведення
протипаводкових заходів на 1994-2000 роки" та в абзаці 17
Комплексної програми проведення протипаводкових заходів на
1994-2000 роки, затвердженої цією постановою;

{ Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 11 ( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }

{ Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 826 ( 826-2013-п ) від 13.11.2013 }

у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
11 вересня 1995 р. N 728 ( 728-95-п ) "Про створення національної
системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання
населення у сейсмонебезпечних регіонах" (ЗП України, 1996 р., N 2,
ст. 32);
в абзаці сьомому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 19 лютого 1996 р. N 226 ( 226-96-п ) "Про державний
нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про
пестициди і агрохімікати" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 224);
у тексті Порядку ведення державного водного кадастру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня
1996 р. N 413 ( 413-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 292);
у пунктах 2 - 4 постанови Кабінету Міністрів України від
29 травня 1996 р. N 579 ( 579-96-п ) "Про Державну програму
науково-технічного переоснащення системи гідрометеорологічних
спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням
навколишнього природного середовища" та у тексті Державної
програми науково-технічного переоснащення системи
гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень
за забрудненням навколишнього природного середовища, затвердженої
цією постановою;

{ Абзац дев'ятий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 758 ( 758-2018-п ) від 19.09.2018 }

у пунктах 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від
28 червня 1997 р. N 650 ( 650-97-п ) "Про Кліматичну програму
України" та у тексті Кліматичної програми України, затвердженої
цією постановою;
у підпункті "ж" пункту 5 Положення про Міжвідомчу комісію із
сейсмічного моніторингу та у додатку N 1 Програми функціонування і
розвитку національної системи сейсмічних спостережень та
підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних
регіонах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
28 червня 1997 р. N 699 ( 699-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 28, с. 68);
в абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 9 липня 1997 р. N 732 ( 732-97-п ) "Про порядок
фінансування природоохоронних заходів з державного та місцевих
бюджетів" та у тексті Порядку формування головного розділу
"Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека"
державного бюджету та фінансування з нього видатків на здійснення
природоохоронних заходів, затвердженого цією постановою;

{ Абзац тринадцятий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 18 ( 18-2015-п ) від 26.01.2015 }

у тексті Положення про державну систему моніторингу довкілля,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня
1998 р. N 391 ( 391-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 13, ст. 495);

{ Абзац п'ятнадцятий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1102 ( 1102-2011-п ) від 26.10.2011 }

в абзаці першому пункту 3 Порядку організації та проведення
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. N 343
( 343-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 10, ст. 393).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 573 ( 573-96-п ) "Про
затвердження Положення про Державний комітет України по
гідрометеорології" (ЗП України, 1996 р., N 13, ст. 350).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33вгору