Документ 1767-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.09.2016, підстава - 1490-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про права
осіб з інвалідністю і Факультативного
протоколу до неї
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.77 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1490-VIII ( 1490-19 ) від 07.09.2016, ВВР, 2016, N 41, ст.635 }

{ У назві та тексті Закону слово "інвалідів" замінено
словами "осіб з інвалідністю" згідно із Законом
N 1490-VIII ( 1490-19 ) від 07.09.2016 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію про права осіб з інвалідністю ( 995_g71 ) і
Факультативний протокол до неї ( 995_g72 ), вчинені 13 грудня 2006
року в м. Нью-Йорку, ратифікувати (додаються).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 грудня 2009 року
N 1767-VIвгору