Документ 178/94, поточна редакція — Редакція від 27.12.1994, підстава - 809/94

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про введення в готівковий обіг
приватизаційних майнових сертифікатів
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 809/94 ( 809/94 ) від 27.12.94 )

З метою створення більш сприятливих умов для реалізації
громадянами України їх права на безоплатне одержання в процесі
приватизації частки державного майна п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що в 1994 році платежі за придбані об'єкти
приватизації здійснюються з приватизаційних депозитних рахунків
або, за бажанням громадян України, приватизаційними майновими
сертифікатами.

( Частина друга статті 1 втратила чинність на підставі
Указу Президента N 809/94 ( 809/94 ) від 27.12.94 )

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів до своєчасного
випуску в 1994 році та введення у готівковий обіг приватизаційних
майнових сертифікатів.
Уповноважити Міністра фінансів України та Голову Фонду
державного майна України поставити підписи на приватизаційному
майновому сертифікаті.
3. Ощадному банку України забезпечити видачу в установленому
порядку приватизаційних майнових сертифікатів громадянам України,
які мають на це право відповідно до законодавства України.
4. Установити строк дії приватизаційного майнового
сертифіката до 31 грудня 1996 року.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 квітня 1994 року
N 178/94вгору