Документ 179-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.07.2019, підстава - 575-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 березня 2015 р. № 179
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 541 від 23.08.2016, № 239  від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 837 від 13.10.2015
№ 527 від 23.08.2016
№ 541 від 23.08.2016
№ 239  від 04.04.2018
№ 173 від 20.02.2019
№ 575 від 26.06.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 541 від 23.08.2016, № 239  від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. № 179

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 541 від 23.08.2016, № 239 від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019}

{У тексті Порядку слова “учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності” замінено словами “отримувачів послуг” згідно з Постановою КМ № 173 від 20.02.2019}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” (далі - бюджетні кошти), для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності (далі - отримувачі послуг).

{Пункт 1 в редакції Постанов КМ № 541 від 23.08.2016, № 239 від 04.04.2018, № 173 від 20.02.2019}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінветеранів.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - обласні органи соціального захисту населення), структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - районні органи соціального захисту населення).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 575 від 26.06.2019}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації отримувачів послуг, яким установлено один із таких статусів:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 173 від 20.02.2019}

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до статті 16-1 Закону.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 527 від 23.08.2016; в редакції Постанов КМ № 541 від 23.08.2016, № 239 від 04.04.2018}

4. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

закупівлю послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням заходів із соціальної та професійної адаптації осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018; в редакції Постанови КМ № 173 від 20.02.2019}

оплату посередницьких послуг;

фінансування заходів, які проводяться за рахунок видатків, передбачених за іншими бюджетними програмами;

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.

5. Розподіл коштів між обласними органами соціального захисту населення здійснюється Мінветеранів.

Кількість учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які можуть отримати послуги із соціальної та професійної адаптації за бюджетні кошти, розраховується Мінветеранів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно фактичній кількості осіб (за даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, а до початку його функціонування - за даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення) та обсягу бюджетних коштів на відповідний рік.

Кількість постраждалих учасників Революції Гідності, яким у поточному році можуть бути надані послуги із соціальної та професійної адаптації за бюджетні кошти, розраховується Мінветеранів у розрізі областей та м. Києва пропорційно кількості постраждалих учасників Революції Гідності (за даними регіональних органів соціального захисту населення про кількість осіб відповідної категорії, що перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги) та обсягу бюджетних коштів на відповідній рік.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 575 від 26.06.2019}

6. Закупівля послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

7. Обласні та районні органи соціального захисту населення в межах відповідних бюджетних асигнувань окремо на кожного отримувача послуг укладають тристоронні договори про надання послуг із здійснення заходів із соціальної адаптації з надавачами соціальних послуг та договори про надання послуг із здійснення заходів із професійної адаптації - із суб’єктами освітньої діяльності.

Розрахунки вартості таких послуг на одного отримувача послуг проводяться відповідно до законодавства.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 575 від 26.06.2019}

8. Бюджетні кошти використовуються в межах відповідних бюджетних призначень з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, що обліковуються в органах Казначейства та відповідають паспорту бюджетної програми.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 239 від 04.04.2018}

9. Складення та виконання кошторису за витратами на здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації отримувачів послуг проводиться в установленому законодавством порядку.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018}

Оплата послуг із здійснення таких заходів проводиться обласними та районними органами соціального захисту населення на підставі актів наданих послуг відповідно до договору, зазначеного у пункті 7 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 837 від 13.10.2015}

10. Районні органи соціального захисту населення подають щокварталу до 10 числа наступного місяця обласним органам соціального захисту населення звіти про використання бюджетних коштів для узагальнення та подання їх Мінветеранів до 15 числа зазначеного періоду за встановленою ним формою.

{Пункт 10 в редакції Постанов КМ № 837 від 13.10.2015, № 575 від 26.06.2019}

11. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору