Документ 1791-VI, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про чисельність та склад Національної комісії
з радіаційного захисту населення України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.99 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити чисельний склад Національної комісії з
радіаційного захисту населення України в кількості 45 осіб.
2. Затвердити Національну комісію з радіаційного захисту
населення України у такому складі:
АКИМОВ - доктор технічних наук, доцент, Олександр Михайлович керівник учбово-наукового
Інституту ядерно-хімічних
технологій Севастопольського
національного університету
ядерної енергії та промисловості
Міністерства палива та енергетики
України;
БАЛЮК - член-кореспондент Академії Галина Іванівна правових наук України, доктор
юридичних наук, професор,
професор кафедри Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка;
БАРДОВ - член-кореспондент Академії Василь Гаврилович медичних наук України, доктор
медичних наук, професор,
завідувач кафедри Національного
медичного університету імені
О.О. Богомольця Міністерства
охорони здоров'я України;
БАЗИКА - доктор медичних наук, професор, Димитрій Анатолійович перший заступник генерального
директора Державної установи
"Науковий центр радіаційної
медицини" Академії медичних наук
України;
БОНДАРЕНКО - доктор біологічних наук, директор
Олег Олександрович Державного спеціалізованого
науково-виробничого підприємства
"Чорнобильський радіоекологічний
центр" Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи;
БОРИСЮК - кандидат сільськогосподарських Михайло Миколайович наук із спеціальності екологія,
завідуючий секретаріатом
Комітету Верховної Ради України
з питань екологічної політики,
природокористування
та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи;
ВИШНЕВСЬКИЙ - академік Національної академії Іван Миколайович наук України, доктор
фізико-математичних наук, професор,
директор Інституту ядерних
досліджень Національної академії
наук України;
ГОРОВА - доктор біологічних наук, Алла Іванівна професор, завідуюча кафедрою
Національного дослідницького
гірничого університету
Міністерства освіти і науки
України;
ГРОДЗИНСЬКИЙ - академік Національної академії Дмитро Михайлович наук України, доктор біологічних
наук, професор, радник Президії
Національної академії наук
України, завідуючий відділом
Інституту клітинної біології та
генетичної інженерії Національної
академії наук України;
ГУДКОВ - академік Української академії Ігор Миколайович аграрних наук, доктор біологічних
наук, професор, завідувач кафедри
Національного університету
біоресурсів і природокористування
України Кабінету Міністрів
України;
ДУБКОВСЬКИЙ - доктор технічних наук, професор, Вячеслав Олександрович завідувач кафедри Одеського
національного політехнічного
університету Міністерства освіти
і науки України;
ЗАБУЛОНОВ - доктор технічних наук, старший Юрій Леонідович науковий співробітник, завідувач
відділу Інституту геохімії
навколишнього середовища
Національної академії наук
України та Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи;
КАМІНСЬКИЙ - доктор медичних наук, професор, Вячеслав Володимирович директор Київського міського
центру репродуктивної
та перинатальної медицини Київської
міської державної адміністрації,
головний акушер-гінеколог
Міністерства охорони здоров'я
України;
КАЧИНСЬКИЙ - доктор технічних наук, кандидат Анатолій Броніславович фізико-математичних наук,
професор, заступник директора
Інституту проблем національної
безпеки Ради національної безпеки
і оборони України;
КАШПАРОВ - доктор біологічних наук, директор
Валерій Олександрович Українського науково-дослідного
інституту сільськогосподарської
радіології Національного
університету біоресурсів
і природокористування України
Кабінету Міністрів України;
КЛЕПІКОВ - член-кореспондент Національної Вячеслав Федорович академії наук України, доктор
фізико-математичних наук,
професор, директор Інституту
електрофізики і радіаційних
технологій Національної академії
наук України;
КЛИМЕНКО - доктор медичних наук, старший Сергій Вікторович науковий співробітник, професор
кафедри Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
Міністерства охорони здоров'я
України;
КОВАЛЕНКО - доктор фізико-математичних наук, Григорій Дмитрович професор, директор Українського
науково-дослідного інституту
екологічних проблем Міністерства
охорони навколишнього природного
середовища України;
КОПИЛЕНКО - член-кореспондент Національної Олександр Любимович академії наук України, академік
Академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор,
директор Інституту законодавства
Верховної Ради України;
КОСТЕНЕЦЬКИЙ - кандидат медичних наук, Михайло Ілліч завідуючий відділом Запорізької
обласної
санітарно-епідеміологічної станції
Міністерства охорони здоров'я
України;
КОШИК - кандидат технічних наук, Юрій Йосипович директор Державного підприємства
"Український науково-дослідний
та проектно-розвідувальний
інститут промислової технології"
(УкрНДПРІпромтехнології)
Міністерства палива та енергетики
України;
КРАСНОВ - доктор сільськогосподарських Володимир Павлович наук, професор, директор
Поліського філіалу Українського
науково-дослідного інституту
лісового господарства і
агролісомеліорації імені
Г.М. Висоцького Державного комітету
лісового господарства України
та Національної академії наук
України;
КУНДІЄВ - академік Національної академії Юрій Ілліч наук України та Академії медичних
наук України, доктор медичних
наук, професор, директор
Інституту медицини праці Академії
медичних наук України, радник
Президента Національної академії
наук України, віце-президент
Академії медичних наук України;
КУТЛАХМЕДОВ - доктор біологічних наук, Юрій Олексійович професор, завідуючий
лабораторією Інституту клітинної
біології та генетичної інженерії
Національної академії наук
України;
КУХАР - академік Національної академії Валерій Павлович наук України, доктор хімічних
наук, професор, директор
Інституту біоорганічної хімії
та нафтохімії Національної академії
наук України;
ЛИЗУН - доктор геолого-мінералогічних Степан Олексійович наук, професор, Перший заступник
Міністра охорони навколишнього
природного середовища України;
ЛИСЕНКО - доктор філософії в технічних Олексій Юрійович науках, кандидат технічних наук,
генеральний директор казенного
підприємства "Кіровгеологія"
Державної геологічної служби
України;
ЛИСИЧЕНКО - член-кореспондент Національної Георгій Віталійович академії наук України, доктор
технічних наук, старший науковий
співробітник, заступник
директора, завідувач відділу
Інституту геохімії навколишнього
середовища Національної академії
наук України та Міністерства
України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи;
ЛІХТАРЬОВ - доктор фізико-математичних Ілля Аронович наук, професор, генеральний
директор "Науково-дослідного
інституту радіаційного
захисту" Академії
технологічних наук України,
Голова комісії з питань
гігієнічного регламентування
та нормування радіоактивних речовин
та радіаційного фактора Комітету
Міністерства охорони здоров'я
України з питань гігієнічного
регламентування;
ЛОСЬ - доктор біологічних наук, Іван Павлович професор, завідувач відділу
Державної установи "Інститут
гігієни та медичної екології
імені О.М. Марзєєва" Академії
медичних наук України;
МЕЧЕВ - доктор медичних наук, професор, Дмитро Сергійович завідувач кафедри Національної
медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика
Міністерства охорони здоров'я
України;
НЯГУ - доктор медичних наук, професор, Ангеліна Іванівна головний редактор міжнародного
журналу "Радіаційна медицина",
Президент Асоціації "Лікарі
Чорнобиля";
ПИЛИПЕНКО - член-кореспондент Академії Микола Іванович медичних наук України, доктор
медичних наук, професор, директор
Державної установи "Інститут
медичної радіології імені
С.П. Григор'єва" Академії медичних
наук України, завідувач кафедри
Харківського національного
медичного університету
Міністерства охорони здоров'я
України;
ПІЛІНСЬКА - доктор медичних наук, професор, Марія Андріївна завідувачка лабораторії
Інституту експериментальної
радіології Державної установи
"Науковий центр радіаційної
медицини" Академії медичних наук
України;
ПОЯРКОВ - кандидат фізико-математичних Віктор Олексійович наук, виконавчий директор
Європейського центру техногенної
безпеки;
ПРІСТЕР - академік Української академії Борис Самуілович аграрних наук, доктор біологічних
наук, професор, головний науковий
співробітник Інституту проблем
безпеки атомних електростанцій
Національної академії наук
України;
СЕРДЮК - академік Академії медичних наук Андрій Михайлович України, доктор медичних наук,
професор, директор Державної
установи "Інститут гігієни
та медичної екології імені
О.М. Марзєєва" Академії медичних
наук України;
СКАЛЕЦЬКИЙ - доктор медичних наук, завідувач Юрій Миколайович відділу Інституту проблем
національної безпеки Ради
національної безпеки
і оборони України;
СКУБЕНКО - доктор економічних наук, Володимир Петрович професор, народний депутат
України, голова підкомітету з
питань техногенної та радіаційної
безпеки і надзвичайних ситуацій
Комітету Верховної Ради України
з питань екологічної
політики, природокористування
та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи;
ТАЛЬКО - доктор медичних наук, професор, Вікторія Василівна директор Інституту
експериментальної радіології
Державної установи "Науковий
центр радіаційної
медицини" Академії медичних наук
України;
ХОЛОША - кандидат економічних наук, Володимир Іванович заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи;
ЧЕХУН - академік Національної академії Василь Федорович наук України, доктор медичних
наук, професор, директор
Інституту експериментальної
патології, онкології
і радіобіології імені
Р.Є. Кавецького
Національної академії наук
України;
ШЕСТОПАЛОВ - академік Національної академії Вячеслав Михайлович наук України, доктор
геолого-мінералогічних наук,
професор, академік-секретар
Відділення наук про Землю
Національної академії
наук України, директор
Науково-інженерного центру
радіогідрогеоекологічних
полігонних досліджень
Національної академії
наук України;
ЯКОВЛЄВ - доктор технічних наук, старший Євгеній Олександрович науковий співробітник, головний
науковий співробітник Інституту
проблем національної безпеки
Ради національної безпеки
і оборони України;
ЯЦЕНКО - представник Уповноваженого Володимир Михайлович Верховної Ради України з прав
людини.
3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної
Ради України "Про Голову та склад Національної комісії з
радіаційного захисту населення України" ( 1530-14 ) від 2 березня
2000 року (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19,
ст. 147; 2009 р., N 49, ст. 743).

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 грудня 2009 року
N 1791-VIвгору