Про захист рослин
Закон України від 14.10.1998180-XIV
Документ 180-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.04.2015, підстава - 191-VIII


     Фінансування розроблення  та   виконання   загальнодержавних, 
міждержавних, регіональних цільових програм захисту рослин,
запобіжні заходи щодо поширення, локалізації та ліквідації
карантинних і особливо небезпечних шкідливих організмів, а також
контрольні обстеження сільськогосподарських угідь здійснюються за
рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, що
визначається Кабінетом Міністрів України, а також за рахунок
коштів підприємств, установ, організацій усіх форм власності та
громадян.
Стаття 28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері захисту рослин
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері захисту рослин, здійснюється за рахунок коштів
загального та спеціального фондів Державного бюджету України.

{ Частину другу статті 28 виключено на підставі Закону
N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }
( Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV
( 1628-15 ) від 18.03.2004 )
Стаття 29. Міжнародне співробітництво у сфері захисту рослин
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері
захисту рослин на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.
Участь України у міжнародному співробітництві у сфері захисту
рослин здійснюється в порядку, встановленому законодавством
України, шляхом:
проведення спільних наукових досліджень;
розроблення і реалізації міжнародних програм із захисту
рослин;
здійснення взаємного обміну інформацією у сфері захисту
рослин, вивчення міжнародного досвіду;
проведення та участі у міжнародних конференціях, конгресах,
симпозіумах, виставках тощо.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті,
що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного
договору.
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 1999 року:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із Законом України "Про
захист рослин";
привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їхніх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 жовтня 1998 року
N 180-XIVвгору