Документ 181-IV, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про увічнення пам'яті колишнього Голови Верховної Ради
Української РСР В.А. Івашка та встановлення іменних
стипендій Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 45, ст.337 )

28 жовтня 2002 року виповнюється 70 років з дня народження
відомого державного і громадського діяча Володимира Антоновича
Івашка - колишнього Голови Верховної Ради Української РСР.
Враховуючи вагомий особистий внесок В.А. Івашка у
забезпечення законодавчої діяльності Верховної Ради України,
багаторічну сумлінну працю на благо українського народу та у
зв'язку з 70-річчям з дня його народження Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати з 2002 року для студентів Харківського
національного університету радіоелектроніки, де навчався і
працював В.А. Івашко, дві стипендії Верховної Ради України
його імені.
Порядок призначення та розміри стипендій імені В.А. Івашка
визначаються Постановою Верховної Ради України "Про встановлення
іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів
освіти" від 5 червня 1996 року N 226/96-ВР ( 226/96-ВР ).
2. Встановити, що призначення іменних стипендій студентам
провадиться на основі рішення вченої ради Харківського
національного університету радіоелектроніки щорічно з 1 вересня на
один навчальний рік за наслідками екзаменаційних сесій.
3. Запропонувати Харківській міській раді для увічнення
пам'яті В.А. Івашка встановити меморіальну дошку на центральному
корпусі Харківського національного університету радіоелектроніки,
де він навчався та працював.
4. Кабінету Міністрів України при розробці проектів
державного бюджету щорічно передбачати бюджетні асигнування,
необхідні для виплати іменних стипендій Верховної Ради України
студентам Харківського національного університету радіоелектроніки
та вирішити питання щодо виділення коштів на фінансування витрат,
пов'язаних з увічненням пам'яті В.А. Івашка.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 жовтня 2002 року
N 181-IVвгору